มาดูทรัพย์สินของนักการเมือง ไทยกัน *0*1. ปลอด  รวยกว่าใครเฉียดพันล้าน
2. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สินทรัพย์โดยรวมมูลค่า 536 ล้านบาท
กระเป๋าถือแบรนด์เนม 7 ใบ 2.1 ล้าน
ตู่ ตุ๊ดตู่" แจงมี 8 ล้าน แต่ซุกลูกสาวนอกสมรส มี 3 รับรองแค่ 2  ส่วน 
ณัฐวุฒิ  มีทรัพย์สิน 22 ล้าน  ขับเก๋งหรู 3 ล้านทะเบียนตอง 7 
ลูกเสธ.แดงจน ทั้งเนื้อทั้งตัวไม่ถึงหมื่น

 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาลภายใต้การนำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จำนวน 36 คน ที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 ส.ค.2554
 โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 536,758,045 บาท แบ่งเป็น เงินสด 13,961,180 บาท, เงินฝากในบัญชีธนาคาร จำนวน 13 บัญชี  381,156,160 บาท, เงินลงทุน 81,376,146 บาท, เงินให้กู้ยืม 110,301,369 บาท, ที่ดิน 65,186,350 บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 162,368,182 บาท, ยานพาหนะ 18,690,000 บาท ซึ่งในจำนวนนี้มีรถยนต์ 8 รายการ อาทิ รถยนต์ยี่ห้อ Folkswagen caravelle ที่ใช้ในราชการ ราคา 3,000,000 บาท, รถยนต์ PORSCHE CAYMAN ราคา 5,200,000 บาท, สิทธิและสัมปทาน 1,028,655 บาท, ทรัพย์สินอื่น 45,690,000 บาท ซึ่งในจำนวนนี้ ประกอบไปด้วย เครื่องประดับจำนวน 73 รายการ อาทิ แหวนเพชรเหลือง (2 กระรัต) พร้อมเพชรขาว (3.3 กะรัต) 1 วง ราคา 4,000,000 บาท, จี้เพชร (13.5 กะรัต) 1 อัน ราคา 7,700,000 บาท, ต่างหูไพลิน (ข้างละ 9 กะรัต) พร้อมทับทิม 1 คู่ ราคา 2,500,000 บาท, กระเป๋าถือยี่ห้อ Hermes 7 ใบ มูลค่ารวม 2.1 ล้านบาท  
  นอกจากนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินในส่วนของนายอนุสรณ์ อมรฉัตร คู่สมรส ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ซึ่งมีทรัพย์สินทั้งหมด 76,779,386 บาท มีหนี้สิน 369,658,334 บาท ขณะที่ ด.ช.ศุภเสกข์ อมรฉัตร บุตรชาย มีทรัพย์สิน 4,373,955 บาท ทั้งนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 541,132,001 บาท


 นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย มีทรัพย์สิน 75,074,228 บาท, 
ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 178,209,858 บาท, 
พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 27,491,960 บาท, 
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ มีทรัพย์สิน 59,905,465 บาท, 
นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา มีทรัพย์สิน 441,647,903 บาท, นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 99,481,874 บาท, 
น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 17,465,981 บาท, 
พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมว.กลาโหม มีทรัพย์สิน 380,446,881 บาท, 
นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมว.คลัง มีทรัพย์สิน 113,328,544 บาท, 
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมช.คลัง มีทรัพย์สิน 4,449,394 บาท, 
นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง มีทรัพย์สิน 166,042,486 บาท
นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รมว.การต่างประเทศ มีทรัพย์สิน 45,682,742 บาท, 
นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีทรัพย์สิน 18,701,114 บาท, 
นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สิน 5,135,860 บาท, 
นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รมช.เกษตรฯ มีทรัพย์สิน 31,821,925 บาท, 
พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.คมนาคม มีทรัพย์สิน 46,924,310 บาท, 
พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รมช.คมนาคม มีทรัพย์สิน 174,311,731 บาท, 
นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ รมช.คมนาคม มีทรัพย์สิน 3,937,398 บาท, 
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีทรัพย์สิน 31 ล้านบาท, 
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มีทรัพย์สิน 11,641,750 บาท
นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พลังงาน มีทรัพย์สิน 193,277,297 บาท, 
นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ มีทรัพย์สิน 43,762,458 บาท,
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ มีทรัพย์สิน 26,460,264 บาท, 
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รมช.มหาดไทย มีทรัพย์สิน 123,661,591 บาท, 
นายฐานิสร์ เทียนทอง รมช.มหาดไทย มีทรัพย์สิน 43,686,094 บาท
 พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รมว.ยุติธรรม มีทรัพย์สิน 279,085,202 บาท, 
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน มีทรัพย์สิน 32,097,764 บาท, 
นางสุกุมล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม มีทรัพย์สิน 82,816,096 บาท, 
นายปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทรัพย์สิน 963,499,502 บาท, 
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน 24,082,821 บาท, 
นางบุญรื่น ศรีธเรศ รมช.ศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน 28,672,495 บาท, 
นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล รมช.ศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน 216,915,759 บาท, 
นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข มีทรัพย์สิน 11,308,381 บาท, 
นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รมช.สาธารณสุข มีทรัพย์สิน 6,145,764 บาท, 
นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.อุตสาหกรรม มีทรัพย์สิน 238,670,113 บาท


ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับ ครม.ยิ่งลักษณ์ 1 นี้ มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 4,787,975,806 บาท โดยรัฐมนตรีที่รวยที่สุด คือ นายปลอดประสพ ซึ่งมีทรัพย์สินมากถึง  963,499,502 บาท อันดับ 2 คือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ มีทรัพย์สิน  541,132,001 บาท อันดับ 3 นายชุมพล มีทรัพย์สิน 441,647,903 บาท ส่วนรัฐมนตรีที่จนที่สุด คือ นายกิตติศักดิ์ มีทรัพย์สิน 3,937,398 บาท


สำหรับบัญชีทรัพย์สินของ ส.ส.ทั้ง 500 คนที่น่าสนใจ เช่น 
พ.ต.อาณันย์ วัชโรทัย ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ หลานนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการสำนักพระราชวัง มีทรัพย์สิน 68,494,000 บาท หนี้สิน 25,879,698 บาท, 
นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อดีตประธานบริษัทชินคอร์ป มีทรัพย์สิน 138,377,990 บาท, 
นายบัณฑูร สุภัควณิช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 20,173,990 บาท

ในส่วนของ ส.ส.หน้าใหม่ และเป็นทายาททางการเมือง อาทิ นายชื่นชอบ คงอุดม ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ และบุตรชายนายชัช เตาปูน ผู้กว้างขวาง แจ้งทรัพย์สิน 165,586,096 บาท หนี้สิน 5,566,859 บาท, 
นายสุรชาติ เทียนทอง ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย บุตรชายนายเสนาะ มีทรัพย์สิน 3,277,438 บาท ไม่มีหนี้สิน, 
น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย และบุตรสาวนายสมชาย-นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย มีทรัพย์สิน 274,123,979 บาท หนี้สิน 117,027,750 บาท, 
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ บุตรชายบุญธรรมนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ มีทรัพย์สิน 88,064,618 บาท
 
ส่วนพวก ส.ส.นปช.-เสื้อแดงที่น่าสนใจและเรียกเสียงฮือฮาที่สุดก็คือ 
น้องเดียร์ น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ลูกสาวเสธ.แดง (พล.ต.ขัตติยะ)  มีทรัพย์สิน 9,693 บาท คือเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

ส่วนนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำเสื้อแดงอีกคน กลับแจ้งทรัพย์สินสูงถึง 21,864,458 บาท หนี้สิน 6,738,043 บาท  
มีภรรยาซึ่งเป็นที่รู้กันอย่างเปิดเผยคือ นางสิริสกุล ใสยเกื้อ ซึ่งเป็นหลานแท้ๆ ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ มีบุตร 2 คน ด.ช.นปก และ ด.ญ.ชาดอาภรณ์ ใสยเกื้อ ในส่วนของทรัพย์สินที่มีไว้ในครอบครองประกอบด้วย รถยนต์ 3 คัน   คันที่น่าสนใจคือ ป้ายทะเบียน ฮธ 777 กทม. มูลค่า 3 ล้าน ซื้อเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 ช่วงคนเสื้อแดงเริ่มชุมนุมก่อนการเผาเมือง  และยังมีอาวุธปืนออโตเมติกขนาด .380 พร้อมกระสุน 12 นัด มูลค่า 1 แสนบาท เป็นต้น

นายพายัพ ปั้นเกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 2,445,586 บาท, 
น.ส.จารุพรรณ กุลดิลก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย แกนนำเสื้อแดง ก็ไม่เบา 199,251,271 บาท

นายจตุพร พรหมพันธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย มีทรัพย์สินรวม 8,224,825 บาท ไม่มีหนี้สิน ทั้งนี้ นายจตุพรไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคู่สมรส แต่แจ้งบัญชีทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไว้ จำนวน 5,185 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,700,000 บาท ยานพาหนะ 1,670,000 บาท
 เป็นที่น่าสังเกตว่านายจตุพรแจ้งสถานะว่า โสด แต่มีบุตร 3  คน แต่แจงเพียง 2 คน คือ ด.ญ.พอเพียง พรหมพันธุ์ มี น.ส.อนุกาญจน์ พรหมกระแส เป็นมารดา และ ด.ช.ปัณณพัฒน์ พรหมพันธุ์ มี น.ส.พรหมภัสสร ณ กาฬสินธุ์ เป็นมารดา  ส่วน ด.ญ.ศดายุ พรหมพันธุ์ ที่มี น.ส.นารีรัตน์ นันเนิ้ง เป็นมารดา ไม่ได้แจงในบัญชีทรัพย์สิน 

นางเอมอร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย ภรรยานายนิสิต มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,533,167 บาท
นายวรชัย เหมะ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 2,782,147 บาท, 
จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย มีทรัพย์สิน 2,425,141 บาท  

นางรพีพรรณ พงษ์เรืองรอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ภรรยานายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 2,007,334 บาท อย่างไรก็ตาม นางรพีพรรณได้แสดงทรัพย์สินของตัวเอง จำนวน 11,298,403 บาท พร้อมกับระบุว่าทรัพย์สินของคู่สมรสคือนายอริสมันต์มี 1.06 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขารัฐสภา โดยเป็นการปรับบัญชีล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.54 และยังมีหนี้สินของนายอริสมันต์ระบุว่าเป็นเงินกู้จากธนาคาร จำนวน 3,720,267 บาท

นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และ นายอดิศร เพียงเกษ คู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 18,205,529 บาท, 
นพ.เหวง โตจิราการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และนางธิดา โตจิราการ รักษาการประธาน นปช.คู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 15,254,319 บาท อย่างไรก็ตาม หนี้สินของ นพ.เหวงส่วนใหญ่เป็นเงินกู้จากธนาคารและเงินเบิกเกินบัญชี, 

นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 65,191 บาท

นายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 74,052,959 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมหลายยูนิต ย่านสีลม 20 ล้านบาท เงินลงทุน 58 ล้านบาทเศษ เงินให้กู้ยืม 2 ล้านบาทเศษ นอกจากนี้ นายก่อแก้วยังมีทรัพย์สินอื่นมูลค่า 749,000 บาท โดยแจ้งรายละเอียดของรายการว่าเป็นพระเครื่อง 1 ชุด 3 องค์ อาวุธปืน 2 กระบอก 

ด้านพรรคการเมืองอื่น พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคมาตุภูมิ มีทรัพย์สิน 61,684,621 บาท, 
ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครักษ์สันติ มีทรัพย์สิน 290,346,347 บาท, 
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรครักประเทศไทย มีทรัพย์สิน 864,927,756 บาทเนื้อหานำมาจากไทยโพส

Code: [Select]

http://www.thaipost.net/node/45793และนำมาจาก โพสทูเดย์

Code: [Select]

http://bit.ly/nkK3xk


29 ก.ย. 54 เวลา 14:32 24,945 7 130
แชร์สกู๊ป
กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น
ส่ง Scoop ให้เพื่อน
แจ้งลบไม่เหมาะสม
ความคิดเห็น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Loading...