แนะนำเว็บไซต์ Clipmass.com
" Clipmass.com เป็นเว็บวีดีโอแชร์ริ่งที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้าง content ในรูปแบบของวีดีโอได้เองย่างเสรี จึงกลายเป็นแหล่งรวมคลิปวีดีโอที่มีความหลากหลายที่เกิดขึ้นจากการ upload โดยสมาชิกที่ต้องการนำเสนอคลิปวีดีโอของตนให้ผู้อื่นสามารถเข้ามารับชมได้ จึงทำให้ clipmass.com กลายเป็นกลุ่ม community ของคนที่ชอบดูวีดีโอออนไลน์อย่างแท้จริง "
คลิปแมสด็อทคอม " คิดถึงคลิปวีดีโอคิดถึงคลิปแมส "


ประวัติความเป็นมา

Clipmass.com เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเว็บไซต์ของเมืองนอก พวกเราจึงคิดที่จะทำเว็บวีดีโอสำหรับคนไทยให้มีคุณสมบัติโดดเด่นกว่า ในเรื่องของความเร็วและความต่อเนื่องในการรับชม อีกทั้งการใช้งานเว็บไซต์จะต้องเข้าใจง่ายและเป็นภาษาไทย เพื่อให้เป็นวีดีโอสำหรับคนไทยอย่างแท้จริง จึงพัฒนาเว็บไซต์ Clipmass.com ขึ้นมาโดยใช้สโลแกนว่า " เว็บวีดีโอของคนไทย ดูวีดีโอสบายแบบไทยๆ "

ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ในปัจจุบัน

มีผู้เข้าชมเว็บไซต์กว่า 1 ล้านคน และ จำนวนการเข้าชมกว่า 7 ล้านครั้งต่อเดือน

วิสัยทัศน์

" พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ Clipmass.com เป็นเว็บวีดีโออันดับหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนที่ชอบดูวีดีโอออนไลน์อย่างแท้จริง "
เราพัฒนาระบบเว็บวีดีโอแชร์ริ่งให้มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ และเข้ากับคนไทยมากที่สุด และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มคนที่หลากหลายและชื่นชอบการดูวีดีโอผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งหน้าที่ของพวกเราคือ การทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความพอใจสูงสุด โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้พัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นสืบต่อไป

เป้าหมายและแผนการในอนาคต

เน้นไปที่การจัดกิจกรรมและให้รางวัลสำหรับผู้ที่นำผลงานคลิปวีดีโอที่สร้างสรรค์มาแสดงที่เว็บไซต์ โดยเฉพาะคลิปวีดีโอจากมือสมัครเล่นที่มีไอเดียใหม่ๆ และมีมุมมองที่น่าสนใจ และควรได้รับการสนับสนุน

Features การใช้งานหลัก

สามารถค้นหาคลิปวีดีโอที่คุณอยากดูได้เสมือนเป็น VDO On Demand ที่สามารถเลือกชมคลิปตามสั่งได้ตลอดไม่จำกัดช่วงเวลา

สามารถ upload คลิปวีดีโอได้ด้วยตัวเองเสมือนการออกอากาศคลิปของคุณผ่านอินเตอร์เน็ตได้ด้วยตัวคุณเอง

ผู้เข้าชมเว็บไซต์มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อวีดีโอต่างๆได้ clipmass.com จึงเป็นสื่อกลางระหว่างคนที่อยากนำเสนอผลงานในรูปแบบวีดีโอและสามารถรอดู feedback จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าชมได้

สามารถรวมกลุ่มคนที่รักการดูคลิปวีดีโอในเรื่องเดียวกันและสร้างเป็นชมรมวีดีโอที่ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างคนในกลุ่มได้ข้อมูลกลุ่มผู้เข้าชมจำแนกตามเพศ

ชาย: 60%
หญิง: 40%

ข้อมูลกลุ่มผู้เข้าชมจำแนกตามอายุ

กลุ่มอายุจำนวน %rank
23 - 30 ปี
วัยทำงานตอนต้น
32.48%1
31 - 45 ปี
วัยทำงาน/ผู้ปกครอง
25.76%2
19 - 22 ปี
ระดับมหาวิทยาลัย
19.22%3
45 ปีขึ้นไป
กลุ่มคนสูงอายุ
12.63%4
15 - 18 ปี
ระดับมัธยมศึกษา
9.92%5
(ที่มา: สำรวจจากฐานข้อมูลสมาชิกเว็บไซต์ปี 2557)