รับสมาชิกที่มีอุดมการณ์แรงกล้า รักเด็กอย่างรุนแรง more...
ก่อตั้งโดย นายไข่ดำ
วีดีโอในชมรม คนรักเด็ก
ยังไม่มีวีดีโอค่ะ