รับสมาชิกที่มีอุดมการณ์แรงกล้า รักเด็กอย่างรุนแรง more...
ก่อตั้งโดย นายไข่ดำ
ความเคลื่อนไหว
ข้อความจากเพื่อนในชมรม
หรือ เพื่อแสดงความคิดเห็น