รับสมาชิกที่มีอุดมการณ์แรงกล้า รักเด็กอย่างรุนแรง more...
ก่อตั้งโดย นายไข่ดำ
สมาชิกชมรม คนรักเด็ก ( 209 สมาชิก )