เด็กไทยออกแบบโลโก้กูเกิล มาโหวต ให้กับ Doodle 4 Google ที่คุณชื่นชอบกันเถอะ

if (location.host != 'www.google.com') { location.href = 'http://www.google.com/intl/th/doodle4google/vote.html'; }

Doodle 4 Google
โหวต

ขอแสดงความยินดีกับน้อง 40 คน ที่เข้ารอบทุกคน ผลงานที่เข้ารอบได้แสดงบนหน้าเว็บไซต์นี้ เพื่อให้น้องๆ ผู้ปกครอง ครู และแฟนๆ ดูเดิลทั่วประเทศไทยได้ร่วมกันคัดเลือก โดยการโหวตกับดูเดิลที่ชื่นชอบในแต่ละกลุ่มอายุ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม

5 - 9 ปี 10 - 12 ปี 13 - 15 ปี 16 - 18 ปี
กำลังโหลด...

ความสามัคคี (Harmony)

เมืองไทยของเรามีความสามัคคีกันดีในอดีต จึงวาดรูปนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนไทยระลึกถึงความเป็นไทยในอดีตจะได้ทำให้คนไทยกลับมาสามัคคีกันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อคนไทยทุกคนได้เปิด Google ของฉันจะได้รักกันมากๆ นะค่ะ

ด.ญ. ฐิญาดา ใกล้กลาง
โรงเรียนสุพรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี

เราคือคนไทย (We're Thai)

คนไทยจำนวนมากที่รักกันมาอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี ล้อมรอบ Google

ด.ญ. สุพัตตรา ศรีทอน
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว

ลอยกระทง (Loykrathong)

เมืองไทยมีวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงาม ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่คนไทยและชาวต่างชาติรู้จัก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของเมืองไทย ให้ชาวโลกได้รู้จักได้เป็นอย่างดี

ด.ญ. คนึงนิจ โพธิ์ศรี
โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ จังหวัดระยอง

ของดีในไทย (Good Stuff in Thailand )

เมืองไทยอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชได้หลายชนิดและพืชเหล่านั้นได้ส่งออกสร้างรายได้ให้กับประเทศ เช่น ข้าว และผลไม้ต่างๆ เมืองไทยมีศิลปวัฒนธรรมที่ดี มีการทักทายด้วยการยกมือไหว้ มีลายไทยเป็นเอกลักษณ์ทางงานศิลป์ มีเครื่องดนตรีประจำท้องถิ่นของแต่ละภาค เช่น แคน ฯลฯ มีช้างเป็นสัตว์ประจำชาติ

ด.ญ. ภคภร คำโสภา
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จังหวัดชลบุรี

ทุ่งนาไทย (Thai Rice Paddy)

ภาพเมืองไทยที่มีความสุข สวยงาม มีธรรมชาติที่งดงาม คือเด็กๆ ได้ไปเลี้ยงควาย ได้เห็นธรรมชาติที่สวยงาม มีทุ่งนาทุ่งหญ้าเขียวขจี นกจำนวนมากบินผ่านท้องฟ้าเป็นเมืองไทยที่สวยงามที่สุด

ด.ญ. กานต์ธิดา คำกลอง
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว

วัด (Temple)

บ้านผมอยู่ใกล้วัด พ่อเคยเล่าให้ผมฟังว่า วัดเป็นสถานที่สวยงามมีประเพณีและการละเล่นมากมาย แต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้เห็น ผมจึงวาดภาพเพ่ือสะท้อนถึงการละเล่นและประเพณีต่างๆ

ด.ช. อภิสิทธิ์ จอนด้วง
โรงเรียนวัดรักขิตวัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตะลุงเมืองไทย (Talung )

หนังตะลุงเป็นวัฒนธรรมทางภาคใต้อย่างหนึ่งในเมืองไทย หนูต้องการสื่อให้เห็นว่าหนังตะลุงของภาคใต้ก็เป็นของดีในเมืองไทยที่ไม่มีชาติใดเล่นหรือทำได้และหนังตะลุงก็จะสืบทอดจากรุ่นสู่อีกรุุ่นหนึ่งต่อไป

ด.ญ. แพรวา แซ่ลิ่ม
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ จังหวัดภูเก็ต

มวยไทยที่เมืองไทยของฉัน (Thai Boxing & My Thailand)

ผมชอบมวยไทยครับ เพราะเป็นศิลปะป้องกันต้ว และเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย มีการไหว้ครู มีท่าชกมวยต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

ด.ช. ณพวุฒิ กิตติโรจนเสถียร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประถม กรุงเทพฯ

ชีวิตชนบทไทย (Thai Rural life)

หนูต้องการสื่อให้คนทั่วโลกได้รู้จักอาชีพชาวนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักและมีความสำคัญมากต่อประเทศไทย ภาพชาวนาไทยในชนบทที่ยังมีประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว มีการร้องเพลงเกี่ยวข้าวอย่างสนุกสนานมีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ และส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็น ภาพที่หนูอยากให้คนทั่วโลกรู้จัก และประทับใจในความเป็นชนบทไทยค่ะ

ด.ญ. รวีกานต์ บุณยวิสาข์
โรงเรียนสุพรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี

สงกรานต์ (Songkran)

สงกรานต์เป็นประเพณีที่คนไทย ซึ่งคนไทยรู้จักกันมาก เพราะสงกรานต์เป็นประเพณีที่สนุกสนานมากๆ

ด.ญ. บุญสิตา มะลิแย้ม
โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ จังหวัดระยอง

กำลังโหลด...

ศิลปะไทย (Thai Art)

ผมวาดภาพนี้เพราะว่าผมเคยเห็นในงานต่างๆ ที่เขาจัดแสดงโนราห์ในหมู่บ้านผมไม่เคยเห็นหรอกครับ เวลาผมดูทีวีจะเห็นประเพณีของแต่ละภาคในประเทศไทยของเรามีการแสดงต่างๆที่น่าดู คุณครูที่โรงเรียนเอาร่มของภาคเหนือมาให้ดูและขนมมาให้กิน โขนของภาคใต้ผมชอบดูมาก ผมรู้สึกขบขันในการดูการแสดงตลกนี้มาก การแสดงของประเทศไทยถ้าผมได้ดูอีกผมจะมีความสุขมากครับ

ด.ช. ภานุวัฒน์ บุญโต
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว

เปิดหน้าต่างเมืองไทยของฉัน (Open My Thailand)

ทุกครั้งที่มองไปบนท้องฟ้าเหมือนเปิดหน้าต่างให้จินตนาการเกี่ยวกับเมืองไทยของฉัน ว่าบนท้องฟ้ามีอะไรบ้างจะชวนเพื่อนๆ มารู้จักเมืองไทยของฉันด้วยกัน

ด.ญ. ณัฐชานันท์ รัชกุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประถม กรุงเทพฯ

ไทยพอเพียง (Thailand & Sufficency)

เมืองไทยของฉันตามแนวพระราชดำริของในหลวง เพื่อคนไทยอยู่อย่างพอเพียงที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักใคร่สามัคคีไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาใดก็ตามอยู่ด้วยกันอย่างผาสุขร่มเย็น โดยภาพเป็นแบบชนบท มีก้อนเมฆ ฝนตก นกบิน บ้าน วัด มัสยิด ดวงอาทิตย์ ต้นไม้ กองฟาง ฯลฯ โดยรูปต่างๆเกี่ยวพันกับตัวอีกษร Google เพราะ Google เป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารไปทั่วโลก ดังนั้นแนวพระราชดำรินี้ Google จะนำไปเผื่อแพร่ให้ชาวโลกได้รับรู้เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ต่อไป

ด.ช. ทิวทัศน์ คะนะมะ
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตลาดน้ำ (Floating Market)

ตลาดน้ำของเมืองไทยมีอยู่หลายแห่งในต่างจังหวัด พี่ป้าน้าอาจะมีอาหารหรือผลไม้มาขาย และมีพระพายเรือมาบิณฑบาตร มีเด็กๆ ชอบทำบุญใจบุญศุลทาน

ด.ญ. ศิริลักษณ์ ทวีชาติ
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว

ประเทศไทยสวยงาม (Beutiful Thailand)

ผมวาดรูปนี้ขึ้นมาเพื่อสื่อความหมายของเมืองไทยที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีลายไทย แผ่นดินไทย ธงประจำชาติ มีสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาต้ังแต่โบราณ มียักษ์ของไทย มีเรือกอและทางภาคใต้ และยังมีเจดีย์หน้าบรรล้วนเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยจึงทำให้เห็นได้ชัดว่านี้คือเมืองไทยของเรา

ด.ช. รุ่งโรจน์ สุวรรณเก
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ร่มของชาติไทย (Thai Umbrellas )

การเขียนลายไทยบนร่มแสดงถึงความเป็นไทยตั้งแต่โบราณซึ่งเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยให้คงอยู่ไว้

ด.ญ. ศิยาพร สุริยะกำพล
โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ จังหวัดระยอง

สายน้ำกับรอยยิ้ม (Time of happiness)

เมืองไทยของฉันเป็นเมืองที่น่าอยู่ เพราะคนไทยมีน้ำใจและรอยยิ้มที่อบอุ่นมีเอกลักษณ์ประจำชาติหลายอย่าง ตัว G แทนด้วยช้าง สวมคาดเชือกบนหัวหมายถึงไทยมีช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง และมีศิลปะต่อสู้ที่มีชื่อเสียง คือมวยไทย ตัว o ตัวแรกด้วยเด็กกำลังไหว้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม หมายถึงมีวัฒนธรรมในการไหว้ ตัว o ตัวที่ 2 มีเด็ก2คนอยู่ข้างบนเล่นน้ำในสองเทศกาล คือเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์ เป็นเทศกาลเกี่ยวกับน้ำที่สืบต่อมานาน ตัว L แทนเขาตะปู คือเมืองไทยมีแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม ตัว e แทนด้วยพวงมาลัย มะลิเป็นดอกไม้ที่นิยมใช่้ในเทศกาลต่างๆ ที่ให้ทั้งความสวยงามและควมหอมสดชื่น

ด.ญ. ธนิสรา ศรีจักรโคตร์
โรงเรียนบูรณะศึกษา กรุงเทพฯ

เมืองไทยกินดีอยู่ดี (Living Comfortably in Thailand )

ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ข้าวเป็นสินค้าที่หล่อเลี้ยงประเทศไทยมาช้านาน ผู้คนอยู่ดีกินดี

ด.ช. ชนณัฐธี กุฏีศรี
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

สัญลักษณ์ของเมืองไทย (Symbol of Thailand)

สัญลักษณ์ของเมืองไทย คนทั่วไปรู้จักกันคือ วัดพระแก้ว และเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติไทย คือพวงมาลัย แสดงถึงความอ่อนน้อม ถ่อมตน

ด.ญ. ประติมา ชุมศรี
โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร

ช้างไทยของฉัน (My Thai Elephant)

หมายถึงเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ วัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม มีกีฬาที่โด่งดังไปทั่วโลก ที่สำคัญมีช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย ที่มีความสามารถและแสนรู้ จึงนำเสนอเมืองไทยของฉันผ่านช้างไทยเพื่อให้คนทั่วโลกได้ชื่นชมในความเป็นไทยของเรา

ด.ญ. กรพินธุ์ อ่ำสกุล
โรงเรียนสอนศิลปะ Global Art กรุงเทพฯ

กำลังโหลด...

วิถีไทย (Thai Traditional Ways of Life)

การละเล่นแบบไทยๆ มีมากมาย หลายรูปแบบ แต่ละแบบล้วนแต่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทย ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยที่มีมาช้านาน สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ ดำรงไว้ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

ด.ช. ธนโชติ เกตุบุรมย์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี

มนต์เสน่ห์ประเทศไทย (Charm's of Thailand)

ความเชื่อ ความศรัทธา ประเพณีต่างๆ ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่คนไทย เป็นวัฒนธรรมที่นำไปสู่ความดีงามในสังคมไทย สืบทอดกันมายาวนาน

ด.ช. ธัชพล ใจคำ
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ความเป็นไทย (Being Thai )

แสดงถึงความอ่อนช้อย ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ สัตว์ประจำชาติ และสีของธงชาติไทย ทั้งหมดเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ด.ช. ธนบดี เล็กประยูร
โรงเรียนวิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่

เอกลักษณ์ไทย (Thai Identity )

เมืองไทยมีวิถีชีวิตเป็นของตัวเอง เช่น ศิลปวัฒนธรรม วิถีความเป็นอยู่ หรือแม้แต่ศาสนา ทั้งหมดนี้ ย่อมเป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของตัวเอง

น.ส. นฤมล แก้วป่อ
โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ จังหวัดระยอง

เมืองไทยในมุมมองของฉัน (Thailand from My Perspective)

เมืองไทยมีความงดงามทางด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ที่มีความน่าสนใจ และยังเป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม ผู้คนที่นี่มีอัธยาศัยดีต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนไทยด้วยกัน หรือชาวต่างชาติ เมืองไทยเป็นเมืองที่มีความน่าสนใจ และนอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่แสดงความสามัคคีเหนียวแน่นของชนชาวไทย ดังนั้น จึงเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่มาก ตัวอักษรทั้งหมดแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมที่สวยงาม และเรื่องราวของประเพณี และวรรณกรรม สถาปัตยกรรมของชาติไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทย

ด.ช. อานนท์ บุญเลิศ
โรงเรียนอักษรพัทยา จังหวัดชลบุรี

มหัศจรรย์ไทยแลนด์ (Amazing Thailand)

เมืองไทยของฉัน มีความสวยสดงดงามด้านศิลปวัฒนธรรมไม่แพ้ชาติใดในโลก ชาวต่างชาติได้เห็นความมหัศจรรย์ในการแห่เรือ ซึ่งจัดได้ยิ่งใหญ่ ตลอดจนวัดพระแก้ว ซึ่งมีความสวยสดงดงามสมกับเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทุกคน

ด.ช. ธนกฤต สันติดำรงพันธุ์
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต

รักษ์อักษรไทย (Thai Alphabets )

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีอักษรและภาษาเป็นของตนเอง ซึ่งพ่อขุนรามคำแหงได้ทรงประดิษฐ์คิดค้นให้เป็นมรดกของชาติจวบจนปัจจุบัน ผมอยากให้คนไทยได้ภาคภูมิใจ อยากให้อักษรไทยอยู่ยั่งยืนยงคู่ชาติไทยไปตลอดกาล ไม่สูญหายไป เพราะเมื่อใดก็ตามที่ไทยไร้เอกราชแล้ว เมื่อนั้นอักษรไทยเอกลักษณ์ของเราก็จะถูกกลืนให้สูญหายไปในที่สุด จึงควรให้คนไทยอนุรักษ์ไว้

ด.ช. จิรภัทร ศุกระเศรณี
โรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพฯ

เด็กไทยก้าวไกลพร้อมวรรณกรรม (Thai Classical Novel )

วรรณกรรมงานเขียนในแต่ละชาติจะแสดงออกถึงความเป็นชาติ วรรณกรรมไทยก็เช่นกัน ที่แสดงออกถึงความเป็นไทย ที่อยู่คู่ชาติไทยและสืบทอดมาถึงลูกหลานไทย

ด.ช. นนทกร จิตใจภูรี
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ

ศาสนาแห่งความรุ่งเรือง ณ ดินแดนสยาม (The Glory of Religions in Thailand )

เมืองไทยในมุมของฉัน คือ เป็นเมืองที่สวยงามทางด้านวัฒนธรรม ศาสนา และเอกลักษณ์แต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน และทางด้านประวัติศาสตร์ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน ประเทศไทยเป็นเมืองดั่งทองคำที่ใครต่อใครก็คิดที่จะมาแสวงหาความสุขทางกายและจิตใจ และผู้คนมีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง และแผ่นหินดังรูป แสดงถึงความคงทนและแข็งแรงของศาสนาพุทธ และคนไทยแสดงถึงการมีความสุข และตัว o ที่ถมทอง แสดงถึงความรุ่งเรือง และพระที่อยู่บนตัว g แสดงถึงศาสนาพุทธของคนไทยที่สูงส่ง และกระแสน้ำแสดงถึงความมีน้ำใจซึ่งกันและกัน และรูปวัดแสดงถึงสถาปัตยกรรมที่สวยงามของศาสนาพุทธที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ และรูปตัว e แสดงถึงความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยอีกรูปแบบที่ผสมผสานกับเพื่อนบ้านได้อย่างลงตัว จนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเช่น ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทหินพิมาย ฯลฯ และรูปคนที่ตัว G แสดงถึงความสุขของคนไทย กับพุทธศาสนา ซึ่งการวาดคนรำในการแต่งกายสมัยประวัติศาสตร์ของคนไทยและมีแสงสีทองล้อมรอบ แสดงถึงว่า ความสุขของคนไทยไม่มีวันจางหาย และความสุขเปล่งประกายตลอดเวลา

ด.ช. เกียรติศักดิ์ นันทนาณัฐกุล
โรงเรียนอักษรพัทยา จังหวัดชลบุรี

สุพรรณหงษ์ (Thai Royal Boat )

เมืองไทยของฉัน เป็นการนำเอาภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ อันเป็นเรือพระที่นั่งสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ในพระราชพิธีต่างๆ ทางน้ำ ถือเป็นคุณค่าที่อยู่คู่ไทยมาอย่างยาวนาน สายน้ำที่มีเงาสะท้อนจากเรือ และตัว Google นั้น เป็นการแสดงถึงสายวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน ที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าของเรือทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เกี่ยวพันโยงใยไปกับอักษร Google ที่ใช้สีทองสีเดียว อันเป็นสีของความเจริญรุ่งเรือง และร่วมกันส่งต่อคุณค่าทั้งหมดแก่สายตาชาวโลก

ด.ช. เทิดธันวา คะนะมะ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กำลังโหลด...

สีสันไทย (Colors of Thailand)

ถ้าพูดถึง "เมืองไทย" ในความคิดของดิฉันละก็ คงจะนึกถึงอารยธรรมที่งดงามต่างๆ ซึ่งยากที่จะหาได้จากประเทศอื่น ในภาพนี้จึงแสดงถึง การรวบรวมเอาอารยธรรมที่โดดเด่นมาไว้ด้วยกัน อย่างยักษ์วัดพระแก้ว วัดวาอารามต่างๆ ที่เป็นที่พักพิงจิตใจของชาวไทยพุทธทั้งหลาย เทศกาลวันสงกรานต์ซึ่งเป็น 1 ในประเพณีไทย และเครื่องดนตรีไทย เมื่อนำความโดดเด่นของอารยธรรม แต่ละอย่างไว้ด้วยกันจึงทำให้เป็น สีสันไทย ขึ้นมา

น.ส.พนิดา ฉิมปูน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี

Land of happiness (Land of Happiness )

ในภาพเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยทั้งสิ้น ทุกภาคของไทยรวมมาอยู่ในภาพของผมทั้งพระธาตุดอยสุเทพภาคเหนือ ผีตาโขนวัฒนธรรมชาวอีสานที่แสนสนุก นางอัปสรในวัดพระแก้ว เมืองหลวงของเราและเรือกอและ และทะเลด้านใต้ที่สวยงาม มีโขนซึ่งแสดงถึงความเป็นไทย เสาชิงชา และป้าย Thailand ซึ่งไทยสุดๆ เลยคับผม

นายสมชาย เม้ยมิ่ง
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพฯ

เอกลักษณ์ (Uniqueness )

เมืองไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และงดงาม ต้นไม้พุ่มไม้ในภาพคือตัวแทนของธรรมชาติทั้งดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะดอกคูณที่เป็นดอกไม้ประจำชาติของเรา ภายในป่านั้นมีช้าง สัตว์ประจำชาติไทยอาศัยอยู่ ซึ่งช้างนั้นช่วยพระมหากษัตริย์มาแต่โบราณทำให้เรามีแผ่นดินอาศัย สีแดงที่มีในภาพคือสีที่แปลว่าชาติ เลือดเนื้อขอชนชาติไทยที่หลอมรวมกัน ต้นไม้พืชพรรณมีสีทองที่แสดงว่าทรัพยากรธรรมชาติของไทยเปรียบเสมือนดั่งทองคำอันล้ำค่า สิ่งเหล่านี้มีในประเทศไทยเท่านั้นเป็นสัญลักษณ์ของชาติเรา เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครที่เราภูมิใจ

น.ส.พรชนิตว์ กิ่งแก้ว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Siam's my family (Siam's is My Family )

วัฒนธรรมที่คนไทยสืบสานกันมาแต่โบราณ ความเป็นอยู่ของไทย วิถีไทยอบอุ่น สยามเมืองยิ้มและการไหว้แบบไทยที่เป็นเอกลักษณ์ที่คนทั่วโลกรู้จัก เมื่อคนไทยรักกัน ประเทศเป็นสุข เปี่ยมสุขดั่งแสงสีเหลืองทองที่เรืองรองดั่งความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่สืบสานต่อกันมาอย่างยั่งยืน

นายธนกร สืบอ่ำ
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

รากฐานความเป็นไทย (The Roots of Thailand )

สื่อถึงรากฐานของความเป็นไทยในอดีตควรที่จะอนุรักษ์สืบสานไว้ให้คงอยู่กับชาติไทยควรที่จะอนุรักษ์สืบสานไว้ให้ยั่งยืน นานแสนนานนี้คือ "เมืองไทยที่น่าอยู่ของผม"

นายวุฒิชัย ใจเขียว
โรงเรียนพญาลอวิทยาคม จังหวัดพะเยา

"กินรี" สัตว์แห่งความสุข (Kinari )

กินรีเป็นสัตว์ที่อยู่บนสวรรค์ ที่มีลักษณะครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์ ความเป็นอยู่ของไทย ที่มีการใช้ชีวิตอย่างสุข เหมือนอยู่บนสวรรค์ และมีความงามเอกลักษณ์ ที่ไม่เหมือนชาติอื่น

น.ส.รติพร แสงเนตร
โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา

รักไทย รักวัฒนธรรม (Love Thai Love Our Culture)

ประเทศไทยมีเอกลัษณ์ประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงาม และควรอนุรักษ์ไว้และสำหรับผมแล้วหากกล่าวถึงประเทศไทย สิ่งที่ผมชื่นชอบและสนใจคือประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งได้อยู่คู่คนไทยมาช้านานแล้ว สิ่งที่บรรพบุรุษสืบทอดกันมา ควรรักษาสืบต่อไป และจากสิ่งเหล่านี้ทำให้ผมคิดออกแบบดูเดิลในแง่ของประเพณีขึ้นมาก ตัว G คือ เป็นลายไทยแสดงความเป็นไทยได้ดีที่สุด ตัว O คือ ตัวแรกในภาพนี้ รำเข้าหากัน ซึ่งมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของไทยอีกอย่างหนึ่ง ตัว O ตัวที่สอง คือ จะเป็นภาพของเด็กไทยที่ขี่ม้าก้านกล้วยซึ่งเป็นการละเล่นของไทยอีกแบบหนึ่ง และเด็กกำลังยืนอยู่บนตัวโอ ตัว G คือ เป็นรูปยักษ์ มีหางเป็นลายไทย ตัว L คือ เป็นรูปของเจดีย์ ตัว E คือ เป็นรูปของช้าง ซึ่งคำว่าช้างในภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยตัว E และนอกจากนี้ ช้างยังเป็นเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของไทยอีกอย่างหนึ่งคับ

นายชัยสิทธิ์ วิริยะชาญไพร
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

ยิ้มแห่งสยามนามว่าเมืองไทย (Thailand - Land of Smile )

"ยิ้มแห่งสยาม" นามว่าเมืองไทย ข้าพเจ้านำเรื่องราวต่างๆ มาจัดองค์ประกอบเกิดเป็นรูปหน้ายักษ์วัดอรุณฯ ยิ้มต้อนรับชาวโลกให้มารู้จักเมืองไทยและความเป็นไทย

นายณัฐิวุฒิ ชูมะโนรัฒน์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ

สุขสบาย (Happy Life )

เมืองไทยของฉัน ประเทศไทยคือประเทศบ้านเกิดอันเป็นที่รักของฉัน ซึ่งมีทั้งศิลปวัฒธรรมที่งดงามและยาวนาน แต่สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดของเมืองไทย ก็คือ วิถีชีวิตที่สุขสบาย ผู้คนมีความสุขอย่างเพียงพอด้วยความพอเพียง ฉันจึงวาดดูเดิลออกมาให้เห็นถึงความสุขสบายง่ายๆ รอยยิ้มที่มาจากใจ และวิถีชีวิตที่อยู่คู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุข

น.ส.ใจเพชร วิมุตตินันท์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ

สยามเมืองยักษ์ยิ้ม (Siam - Land of Smile of the Giant)

รอยยิ้มที่ชาวไทยมีไว้ตอนรับชาวต่างชาติจนเป็นเอกลักษณ์ของไทยไปทั่วโลก ได้ถูกนำมาอยู่บนใบหน้าของยักษ์ที่ดูขึงขังดุดัน แต่มีรอยยิ้ม ต้อนรับชาวต่างชาติ ยักษ์ที่สื่ออยู่นั้นคือ ยักษ์วัดแจ้งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่ง และตัวหนังสือได้มีการนำสีของหลังคาวัดที่เป็นจุดเด่นสะดุดตาเพื่อให้เข้ากับยักษ์แสดงถึงบรรยากาศของเมืองไทย

นายฉัตรตญา ทิพย์สิริพงษ์
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น
ส่ง Scoop ให้เพื่อน
แจ้งลบไม่เหมาะสม
ความคิดเห็น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Loading...