ใครที่สนใจเล่นเกม x-shot มาเข้าชมรมนี้ครับ more...
ก่อตั้งโดย c.s.o
วีดีโอในชมรม x-shot
ยังไม่มีวีดีโอค่ะ