ใครที่สนใจเล่นเกม x-shot มาเข้าชมรมนี้ครับ more...
ก่อตั้งโดย c.s.o
ความเคลื่อนไหว
ข้อความจากเพื่อนในชมรม
หรือ เพื่อแสดงความคิดเห็น