IELTS (International English Language Testing System) คือ การวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการไป ศึกษาต่อ เรียนต่อ หรือรับการฝึกอบรมในต่างประเทศ more...
ก่อตั้งโดย lianebeisner
หัวข้อกระทู้
ไม่พบหัวข้อกระทู้