คลิปแมสด็อทคอม
 
  
    
Uploadนบีอีซา(พระเยซู) ตามทัศนะของอิสลาม

นบีอีซา(พระเยซู) ตามทัศนะของอิสลาม

 

__________

 

นบีอีซา(พระเยซู)

ประวัติของนบีอีซา

     คัมภีร์อัลกุรอาน ได้อธิบายเฉพาะช่วงที่มะลักตนหนึ่งจำแลงกายเป็นบุรุษเข้ามาพบกับมัรยัมและบอกนางว่า นางจะได้บุตรโดยปราศจากบิดา เมื่อใกล้คลอดให้หนีออกไปคลอดนอกเมืองฟิลิสฏีน ที่โคนต้นอินทผลัม หลังจากคลอดแล้ว พระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้มีตาน้ำไหล ออกมาให้นางได้ดื่ม เมื่อพาบุตรกลับมาจึงถูกถามและกล่าวหาว่านางได้ผิดประเวณีจนได้บุตรไร้บิดา นางไม่ยอมพูด แต่เด็กนบีอีซาเอ่ยว่า "ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้ประทานคัมภีร์ และแต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นนบี" แต่อย่างไรก็ตามชาวคริสต์แห่งนัจญรอนได้กล่าวว่า นะบี อีซาเป็นบุตรของอัลลอหฺ ส่วนชาวยิวและก็อดยานียฺได้กล่าวว่า นะบี อีซามีพ่อ ชื่อยูซุฟ อันนัจญาร์ เป็นต้น

     นบีอีซาเป็นบุคคลหนึ่งในเผ่ายูดาห์ของบะนีอิสรออีล (หมายถึงท่สืบเชื้อสายจากยะฮูด และอยู่ในตระกูลที่มักจะมีนบีมา) นบีอีซาได้ประกาศเทศนาเชิญชวนสู่อัลลอฮ์ ด้วยการยืนยันว่าท่านยึดในศาสนาดั้งเดิมของบะนีอิสรออีล ซึ่งคือศาสนาของท่านนบีมูซา แต่ท่านนะบีอีซามีหน้าที่ในการปรับบทบัญญัติบางส่วนที่มีอยู่ในอัตเตารอต โดยนำอัลอินญีลเป็นคัมภีร์ใหม่สำหรับบะนีอิสรออีล แต่ชาวยิวส่วนมากกลับไม่ยอมรับท่านนบีอีซา ได้ประกาศการปฏิเสธว่าท่านเป็นนบีของชาวบะนีอิสรออีล และกลับไปวางแผนเพื่อฆ่าและร่วมมือกันต่อต้านนะบีใหม่ที่มายังบะนีอิสรออีล ตอนนั้นบะนีอิสรออีลอยู่กับท่านนบีอีซาที่เมืองฟิลิสฏีนซึ่งอยู่ภายใต้การ ปกครองของอาณาจักรโรมัน

     เมื่อถึงยุคท่านนบีอีซา ท่านได้เทศนาสู่อีมานอันเที่ยงธรรมเหมือนบรรดานบีทั้งหลาย ยิวและโรมันไม่พอใจ พวกยิวด่าและประณามนบีอีซา แต่ท่านก็ยืนยันในคำบัญชาของอัลลอฮฺที่ต้องเผยแผ่ศาสนา เมื่อพวกยิวไม่ประสบความสำเร็จจึงไปร่วมมือกับโรมัน ชาวยิวซึ่งเป็นเผ่าตระกูลของนบีอีซาประท้วงและทำทุกวิถีทางเพื่อให้นบีอีซา พ้นจากชีวิตพวกเขา กษัตริย์โรมันจึงมีคำสั่งให้ฆ่าท่านนบีอีซาแล้วตรึงบนไม้กางเขน

__________

 

 

การเกิดของ นบีอีซา ตามคัมภีร์อัลกุรอาน

และจงกล่าวถึง (เรื่องของ) มัรยัมที่อยู่ในคัมภีร์ เมื่อนางได้ปลีกตัวออกจากหมู่ญาติของนาง ไปยังมุมหนึ่งทางตะวันออก (ของบัยตุลมักดิส)

แล้วนางได้ใช้ม่านกั้นให้ห่างพ้นจากพวกเขาแล้ว เราได้ส่งวิญญาณของเรา (ญิบรีล) ไปยังนางแล้ว เขาได้จำแลงตนแก่นาง ให้เป็นชายอย่างสมบูรณ์

นางกล่าวว่า “ แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระผู้ทรงกรุณาปรานีให้พ้นจากท่าน หากท่านเป็นผู้ยำเกรง

เขา (ญิบรีล) กล่าวว่า “ แท้จริงฉันเป็นเพียงทูตแห่งพระเจ้าของเธอ เพื่อฉันจะให้ลูกชายผู้บริสุทธิ์แก่เธอ

นางกล่าวว่า “ ฉันจะมีลูกได้อย่างไร ทั้ง ๆ ที่ไม่มีชายใดมาแตะต้องฉันเลย และฉันก็มิได้เป็นหญิงชั่ว

เขา (ญิบรีล) กล่าวว่า “ กระนั้นก็เถิด พระเจ้าของเธอตรัสว่า มันง่ายสำหรับข้า และเพื่อเราจะทำให้เขาเป็นสัญญาณหนึ่งสำหรับมนุษย์และเป็นความเมตตาจากเรา และนั่นเป็นกิจการที่ถูกกำหนดไว้แล้ว

แล้วนางได้ตั้งครรภ์ และนางได้ปลีกตัวออกไปพร้อมกับบุตรในครรภ์ ยังสถานที่ไกลแห่งหนึ่ง

มัรยัม :16-22

__________

 

ปาฏิหาริย์แห่งนบีอีซา

     คัมภีร์อัลกุรอานได้ ระบุว่า เยซูได้แสดงปาฏิหารริย์หลายครั้ง ในจำนวนนั้นคือ การรักษาคนเป็นโรคเรื้อน การชุบชีวิตคนตาย การเรียกสำรับอาหารจากฟ้า และการเป่าก้อนดินเหนียวให้เป็นสัตว์มีปีกบินได้

__________

 

 

การจากไปของนบีอีซา

     การจากไปของนบีอีซา มีทัศนะที่แตกต่างกับในทัศนะของคริสต์ศาสนาอย่างชัดเจน โดยในพระคัมภีร์อัลกุรอาน ได้กล่าวว่าอีซายังไม่ได้ตาย แต่ผู้ที่ถูกตรึงทีไม้กางเขนเป็นผู้อื่น ส่วนพระวรสารนักบุญบารนาบัส ได้ระบุไว้ว่า ผู้ที่ถูกตรึงกางเขนนั้นคือ เยฮูดาห์ โดยในทัศนะของชาวมุสลิม นบีอีซามิได้ถูกฆ่า เพราะในพระคัมภีร์ อัลลอหฺได้กล่าวไว้ว่า

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ
และพวกเขาหาได้ฆ่าอีซา และหาได้ตรึงเขาบนไม้กางเขนไม่ แต่ทว่าเขาถูกให้เหมือนแก่พวกเขา

อันนิซาอฺ 4:157

     ชาวมุสลิมเชื่อว่าท่านนบีอีซาไม่ได้ถูกตรึงบนไม้กางเขนเป็นอันขาด แต่เป็นภาพลวงที่เกิดขึ้นสำหรับชาวยิว เพราะยาฮูซาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านนบีอีซาอกตัญญู ไปบอกที่อยู่ของท่านนบีอีซา ขณะที่ท่านหลบหนีจากยิวและโรมัน จึงมีตำรวจมาจะจับท่านนบีอีซา ปรากฏว่าอัลลอฮฺทำให้หน้าตาและร่างกายของลูกศิษย์ท่านคนนี้ให้เหมือนท่านนบี อีซา ยาฮูซาจึงถูกจับไปโดยเชื่อว่าเป็นนบีอีซา แล้วนำไปประหารชีวิตและตรึงบนไม้กางเขน ในทัศนะของชาวมุสลิมเองก็มีความเชื่อตรงกันกับชาวคริสต์ที่เชื่อว่า นบีอีซาถูกยกไปยังสวรรค์ดังในพระคัมภีร์อัลกุรอาน

بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ
หามิได้ อัลลอฮฺได้ทรงยกเขา (อีซา) ขึ้นไปยังพระองค์ต่างหาก

อันนิซาอฺ 4:158

     แต่อย่างไรก็ตามมีการสับสนเกี่ยวกับคำศัพท์ในพระคัมภีร์อัลกุรอานว่าก่อน นบีอีซาขึ้นไปสวรรค์ ขณะนบีอีซายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ อิหม่ามอิบนิกะซีรบอกว่ามี 2 ทัศนะ ทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าสำหรับชาวอะหฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺคือ ท่านนะบีอีซาไม่ตาย และอีกทัศนะหนึ่งจากบรรดานักปราชญ์อิสลามเห็นว่าท่านนะบีอีซาเสียชีวิตก่อน ถูกยกขึ้นสวรรค์ ซึ่งในเรื่องนี้นักวิชาการส่วนใหญ่ก็ให้ความหมายว่า ทำให้นอนหลับ-ดูตัฟสีรอิบนุกะษีร โดยในซูเราะฮฺอาละอิมรอน อัลลอฮฺตรัสไว้ว่า

إِلَيَّ إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ
จงรำลึกถึงขณะที่อัลลอฮฺตรัสว่า โอ้อีซา ข้าจะเป็นผู้รับเจ้าไปพร้อมด้วยชีวิตและร่างกายของเจ้า และจะเป็นผู้ยกเจ้าขึ้นไปยังข้า

ศอด 38:82

__________
Credit: http://goo.gl/pY9LKb


เรื่องเด่นประจำสัปดาห์

more


  แสดงความคิดเห็น


  กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น

  ส่ง Scoop ให้เพื่อน

  E-mail เพื่อน

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ

   

  แจ้งลบไม่เหมาะสม

  ชื่อ ผู้ส่ง

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ / เหตุผล

   


  Hot Story


  ความคิดเห็น

  Clipmass จัดให้