คลิปแมสด็อทคอม
 
  
    
Uploadขำๆ 555+


 

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCA64NB5T.jpg" />
แล้วตูจะไปถูกเลนไหมเนี่ย

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAAS38NR.jpg" />
ใครเอาขามาไว้ตรงนี้เนี่ย

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCANPQEFD.jpg" />
จะได้เลื่อนขั้นไหมครับ

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCA01GQRW.jpg" />
ซอยที่บ้านไม่มีไฟเสา

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAZR2ZG3.jpg" />
อันตรายอย่าลงเล่นน้ำ

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAI4P9J9.jpg" />
เลี้งไม่ดูกำลังแขก

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAHTZIN0.jpg" />
อยู่ที่ความสามารถ

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAKOTZWD.jpg" />
เดี่ยวสายตาเสีย

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCA95DEK2.jpg" />
กรุณาถ่ายเบาๆ

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCALTA2DL.jpg" />
มองไม่เห็นทาง

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAIUI7II.jpg" />
อาบแดดค่าาาาา

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAQ6BZTD.jpg" />
ไม่ทันใจเล้ย

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCA0FA7EY.jpg" />
ชันนสูตรแล้ว น่าจะตายเพราะกระบอง 2 ท่อน

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAETWM09.jpg" />
เดี๋ยวรถหาย

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAD3I09A.jpg" />
เมานิดหน่อย

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCA1PECXO.jpg" />
จอดหน่อยค่า นี่เจ้าหน้าที่

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAL6ZAVI.jpg" />
พังนิดหน่อย ยังขับได้

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCA9NLPIV.jpg" />
ไม่ได้ติดนะ นานๆสูบที

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAS7XKXQ.jpg" />
สงสารรถจัง

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAN1E08N.jpg" />
จะไหวเหล้อ

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCATQUQCG.jpg" />
ถือไม่ไหว

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCA4F073P.jpg" />
หญิงเหล็ก

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAN2PGPZ.jpg" />
ที่จอดอูฐ

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAYYA629.jpg" />
บินแล้วนะ

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAH3S57S.jpg" />
รูปเหมือน

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCA5BVXMQ.jpg" />
ยังใช้ได้

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAJIYJY2.jpg" />
เสียวดว้ย

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAMQJA6Y.jpg" />
ยกมือขึ้น แล้วเอาตูลงไปที

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCA1QP3EO.jpg" />
ถอดสิหนู

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAX78C5B.jpg" />
เต็มแข้ง

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCA78206M.jpg" />
มันส์มาก (เล่น โน้ตบุค)

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAKUG1PW.jpg" />
เหวยยยยย

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAJVS9QT.jpg" />
อย่าขยับ ยกมือ เอ้ย ขาขึ้น

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAFW6TU5.jpg" />
รถไรหวา

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCA9NBB8V.jpg" />
มีเรด้า

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCADOOD2W.jpg" />
ใครตีมา

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAL33133.jpg" />
จ้ากกกก

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAEE1ZD0.jpg" />
เซ็ง**

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCASJGBTZ.jpg" />
สุขาาา

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAMRPS3X.jpg" />
รถเต็ม

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAMFVOFJ.jpg" />
กระดาน โต้คลื่น

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAMW4PVX.jpg" />
น้ำพุ

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCA9UNJSF.jpg" />
ขยั้น ขยัน

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAJ4T9HB.jpg" />
เฮ้ย อย่าอู้ ตื่นๆ

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCA1ANEXA.jpg" />
ก๊อก ก๊อก

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCAO0069P.jpg" />
ว้าว ซีด

http://www.fwdder.com/static/images/fwdder_noimage.png';" src="http://i701.photobucket.com/albums/ww17/Pear_b/GetAttachmentCA3JYD39.jpg" />

จน เคลียดเรื่องเด่นประจำสัปดาห์

more


  แสดงความคิดเห็น


  กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น

  ส่ง Scoop ให้เพื่อน

  E-mail เพื่อน

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ

   

  แจ้งลบไม่เหมาะสม

  ชื่อ ผู้ส่ง

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ / เหตุผล

   


  Hot Story


  ความคิดเห็น

  Clipmass จัดให้