คลิปแมสด็อทคอม
 
  
    
Uploadขึ้นทะเบียน ส้มตำ ปลาร้า หมากเก็บ วิ่งควาย มรดกภูมิปัญญา 2555

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์

วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

โดยงานครั้งนี้ จัดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ปกป้อง

คุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และเป็นการรองรับการ

เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก

 

ทั้งนี้นายสนธยา คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ในปี 2555 ได้มีประกาศขึ้น

มรดกภูมิปัญญา จำนวน 70 รายการ  7 สาขา ดังนี้

 

สาขา 1 สาขาศิลปะการแสดง 13 รายการ 2 ประเภท คือ 


- ประเภทดนตรี 5 รายการ ได้แก่ ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู, ซอสามสาย, เพลงหน้า

พาทย์, กันตรึม, เจรียง และกาหลอ


- ประเภทการแสดง 7 รายการ ได้แก่ ก้านกกิงกะหร่า, ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา, รำฝรั่งคู่,

ละครดึกดำบรรพ์, โนราโรง ครู, มะโย่ง และรองเง็ง

 

สาขา 2 สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 11 รายการ 4 ประเภท คือ 


- ประเภทผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า 5 รายการ ได้แก่ ผ้าทอไทครั่ง, ผ้าทอไทลื้อ, ผ้าทอ

กะเหรี่ยง, ผ้าทอไทยวน และผ้าทอผู้ไทย


- ประเภทเครื่องรัก 2 รายการ ได้แก่ เครื่องมุกไทย และเครื่องรัก


- ประเภทเครื่องโลหะ 2 รายการ ได้แก่ ขันลงหินบ้านบุและบาตรบ้านบาตร


- ประเภทงานศิลปกรรมพื้นบ้าน 2 รายการ ได้แก่ สัตตภัณฑ์ล้านนาและโคมล้านนา

 

สาขา 3 สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน 14 รายการ 2 ประเภท คือ


- ประเภทนิทานพื้นบ้าน 12 รายการ ได้แก่ นิทานพระร่วง, นิทานตาม่องล่าย, พระสุธน

มโนห์ราภาคใต้, วันคาร, ตำนานเจ้าหลวงคำแดง, ตำนานพระธาตุดอยตุง, ตำนานเจ้าแม่

สองนาง, ตำนานอุรังคธาตุ, ตำนานหลวงปู่ทวด, ตำนานนางโภควดี, ตำนานสร้างโลก

ของภาคใต้และวรวงศ์


- ประเภทตำรา 2 รายการ ได้แก่ ปักขะทึนล้านนา ตำราศาสตรา

 

สาขา 4 สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย 8 รายการ 3 ประเภท คือ


- ประเภทการเล่นพื้นบ้าน 3 รายการ ได้แก่ ไม้หึ่ม, หมากเก็บ และเสือกินวัว


- ประเภทกีฬาพื้นบ้าน 4 รายการ ได้แก่ หมากรุกไทย, ตะกร้อลอดห่วง, วิ่งวัว และวิ่งควาย


- ประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ได้แก่ เจิง

 

สาขา 5 สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม 7

รายการ 2 ประเภท คือ


- ประเภทขนบธรรมเนียมประเพณี 5 รายการ ได้แก่ การผูกเกลอ, การผูกเสี่ยว, เทศน์

มหาชาติ,พิธีทำบุญต่ออายุ และการแต่งกายบาบ๋า เพอนารากัน


- ประเภทงานเทศกาล 2 รายการ ได้แก่ สารทเดือนสิบ และประเพณีรับบัว

 

สาขา 6 สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 11 รายการ 4

ประเภท คือ


- ประเภทอาหารและโภชนาการ 6 รายการ ได้แก่ สำรับอาหารไทย, แกงเผ็ด, แกงเขียว

หวาน, ส้มตำ, น้ำพริก และปลาร้า


- ประเภทการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน 3 รายการ ได้แก่ ลูกประคบ, ยาหอม

และหมอพื้นบ้านรักษากระดูกหัก


- ประเภทโหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ และไสยศาสตร์ ได้แก่ คชศาสตร์ชาวกูย


- ประเภทชัยภูมิและการตั้งถิ่นฐาน ได้แก่ ดอนปู่ตา

สาขา 7 สาขาภาษา 6 รายการ 2 ประเภท คือ


- ประเภทภาษาไทยถิ่น 3 รายการ ได้แก่ อักษรธรรมล้านนา, อักษรไทยน้อย และอักษร

ธรรมอีสาน


- ประเภทภาษากลุ่มชาติพันธุ์ 3 รายการ ได้แก่ ภาษาชอง,ภาษาญัฮกุร และภาษาก๋องCredit: http://news.mthai.com/headline-news/207790.html


เรื่องเด่นประจำสัปดาห์

more


  แสดงความคิดเห็น


  กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น

  ส่ง Scoop ให้เพื่อน

  E-mail เพื่อน

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ

   

  แจ้งลบไม่เหมาะสม

  ชื่อ ผู้ส่ง

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ / เหตุผล

   


  Hot Story


  ความคิดเห็น

  Clipmass จัดให้