คลิปแมสด็อทคอม
 
  
    
Uploadเผยคะแนนโอเน็ต ป.6 กว่าหมื่นโรงเรียน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

 

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าว

ถึงผลการวิเคราะห์ คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ

โอเน็ต ระดับชั้นป.6 ว่า จากจำนวนนักเรียนเข้าสอบโอเน็ตทั้งสิ้น 28,290 คน ค่า

เฉลี่ยคะแนนโอเน็ตรวมทุกวิชาระดับ ป.6 อยู่ที่ 49.36 คะแนน พบว่ามีโรงเรียนที่อยู่

ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าว จำนวน 16,294 โรง และอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ย

จำนวน 11,995 โรง

ทั้งนี้เมื่อแยกเป็นรายวิชา พบดรงเรียนที่มีคะแนนสูงที่สุดและต่ำที่สุด แจกแจงได้ดังนี้ 
วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยจำนวน 9,609 โรง


โรงเรียนที่ได้คะแนนโอเน็ตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุด 18,681 โรง

 

ค่าเฉลี่ยวิชานี้อยู่ที่ 38.37 คะแนน

 

วิชาภาษาไทย โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 12,000 โรง


โรงเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 16,290 โรง


ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 50.04 คะแนน

 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน

11,858 โรง


โรงเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 16,432 โรง และ


ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 52.22 คะแนน

วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 12,842 โรง


โรงเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 15,448 โรง


ค่าเฉลี่ย 52.40 คะแนน

วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 11,214 โรง


โรงเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 17,076 โรง


ค่าเฉลี่ย 40.82 คะแนน

 

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยจำนวน 13,509 โรง


โรงเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 14,780 โรง


ค่าเฉลี่ย 58.87 คะแนน

 

วิชาศิลปะ โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยจำนวน 12,120 โรง

 


โรงเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 16,169 โรง


ค่าเฉลี่ย 46.75 คะแนน

 

และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย

 

จำนวน12,811 โรง

 

โรงเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 15,478 โรง


ค่าเฉลี่ย 55.38 คะแนน

 

สำหรับ 10 เขตพื้นที่การศึกษา ที่มีคะแนนโอเน็ตสูงสุด 10 อันดับ ดังนี้ 


อันดับ 1 กาฬสินธุ์ เขต 1 ค่าเฉลี่ย 57.41


อันดับ 2 ยโสธร เขต 1 ค่าเฉลี่ย 57.00 คะแนน


อันดับที่ 3 ขอนแก่น เขต 5 ค่าเฉลี่ย 56.86 คะแนน


อันดับที่ 4 ร้อยเอ็ด เขต 2 ค่าเฉลี่ย 56.55 คะแนน


อันดับที่ 5 ศรีษะเกษ เขต 2 ค่าเฉลี่ย 59.95 คะแนน


อันดับที่ 6 ศรีษะเกษ เขต 1 ค่าเฉลี่ย 55.86 คะแนน


อันดับที่ 7 หนองคาย เขต 1 คะแนน 55.85 คะแนน

 

อันดับที่ 8 ชัยนาท เขต 1 ค่าเฉลี่ย 55.37 คะแนน


อันดับที่ 9 อุดรธานี เขต 4 ค่าเฉลี่ย 55.32 คะแนน


และอันดับที่ 10 พิจิตร เขต 1 ค่าเฉลี่ย 55.19 คะแนน

 

ส่วนเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้โอเน็ตต่ำสุดนั้น ส่วนใหญ่เป็นเขตพื้นที่การศึกษาใน

 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่การศึกษาในภาคเหนือ ดังนี้ 


แม่ฮ่องสอน เขต 1 ค่าเฉลี่ย 40.65


นราธิวาส เขต 3 ค่าเฉลี่ย 40.49 คะแนน


เชียงใหม่ เขต 6 ค่าเฉลี่ย 39.97 คะแนน


เชียงใหม่ เขต 2 ค่าเฉลี่ย 39.93 คะแนน


เชียงใหม่ เขต 5 ค่าเฉลี่ย 39.04 คะแนน


ตาก เขต 2 ค่าเฉลี่ย 38.97 คะแนน


แม่ฮ่องสอน เขต 2 คะแนน 38.75 คะแนน


ยะลา เขต 2 ค่าเฉลี่ย 37.98คะแนน


ปัตตานี เขต 1 ค่าเฉลี่ย 37.34 คะแนน


และ ยะลา เขต 3 ค่าเฉลี่ย 36.51 คะแนนCredit: http://news.mthai.com/general-news/191585.html


เรื่องเด่นประจำสัปดาห์

more


  แสดงความคิดเห็น


  กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น

  ส่ง Scoop ให้เพื่อน

  E-mail เพื่อน

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ

   

  แจ้งลบไม่เหมาะสม

  ชื่อ ผู้ส่ง

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ / เหตุผล

   


  Hot Story


  ความคิดเห็น

  Clipmass จัดให้