คลิปแมสด็อทคอม
 
  
    
Uploadนครหลวงโบราณแห่งสยาม อนุสรณ์สถานที่ถูกลืม‏

 

อนิจจาธานินสิ้นกระษัตริย์      เหงาสงัดเงียบไปดังไพรสณฑ์

แม้กรุงยังพรั่งพร้อมประชาชน      จะสับสนแซ่เสียงทั้งเวียงวั


              มโหรีปี่กลองจะก้องกึก       จะโครมครึกเซ็งแซ่ด้วยแตรสังข์

      ดูพาราน่าคิดอนิจจัง            ยังได้ฟังแต่เสียงสกุณา...."
 
   จากนิราศ พระบาท ของ พระสุนทรโวหาร
 
๑.
 
แผนที่กรุงศรีอยุธยา นครหลวงอันเกรียงไกร
 
๒.
ภาพเขียนสีน้ำมัน ขบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมาค ต้อนรับทูต ของพระเจ้าหลุยส์ ที่ ๑๔ แห่งฝรั่งเศส
 
๓.
 
วัดพระศรีสรรเพชญ พระอารามหลวงประจำพระบรมมหาราชวังแห่งกรุงศรีอยุธยา
 
๔.
พระพุทธไตรรัตนนายก ชาวบ้านนิยมเรียกหลวงพ่อโต หรือ ชาวจีนนิยมเรียก หลวงพ่อ ซำ ปอ กง วัดพนัญเชิง
ว่ากันว่า ก่อนที่กรุงจะแตก หลวงพ่อองศ์นี้ ได้มีน้ำพระเนตรไหลออกมา
๕.
ลวดลายปูนปั้นรูปครุฑ นาค ยักษ์ และ เทวดา ของพระปรางค์วัดราชบูรณะ
 
๖.
อรุณรุ่งที่วัดพุทไธสวรรย์
 
๗.
พระพุทธรูปเรียงราย ตามระเบียงคต ที่วัดใหญ่ชัยมงคล
 
๘.
พระปรางค์ที่หักพัง ในบริเวณวัดมหาธาตุซึงที่นี่เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา ของกรุงศรีอยุธยา
 
๙.
เมรุทิศ และเมรุราย ที่วัดไชยวัฒนาราม
 
๑๐.
เศียรพระพุทธรูป ที่อยู่ตรงรากโพธิภายในวัด มหาธาตุ
 
๑๑.
เค้าความยิ่งใหญ่ของกรุงศรีซึ่งบัดนี้เป็นเพียงแค่อดีตอันเกรียงไกร
 
๑๒.
เจดีย์ภูเขาทอง ที่ทุ่งภูเขาทอง
 
๑๓.
พระนอนที่วัดโลกยสุธาราม
 
๑๔.
วัดไชยวัฒนารามยามค่ำคืน
 
๑๕.
แสงไฟที่ต้องพระเจดีย์หลวงทำให้หวนถึงราชธานีอันเกรียงไกร ซึ่งอดีตเคยเป็นอาณาจักรอันมั่งคั่งที่สุดอาณาจักรหนึ่ง ในแดนสุวรรณภูมิ
 
จากวันที่สถาปนาเป็นกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงศรีอยุธยาถึงการแตกดับ รวมแล้ว ๔๑๗ ปี
ถึงวันนี้อยุธยามี อายุถึง ๖๖๑ ปีแล้ว
พระราชวังวัดวาอารามอันโอ่อ่า เกรียงไกร บัดนี้กลายเป็นโบราณสถาณ เป็นนครที่ทอดตัวลงเหลือใว้เพียงแค่ร่องรอยความรุ่งเรืองที่เสือมไปตามเวลา จากนครอันมั่งคังบัดนี้กลายเป็นจังหวัดเล็กๆในภาคกลางเท่านั้น


Credit: cheryzaa


เรื่องเด่นประจำสัปดาห์

more


  แสดงความคิดเห็น


  กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น

  ส่ง Scoop ให้เพื่อน

  E-mail เพื่อน

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ

   

  แจ้งลบไม่เหมาะสม

  ชื่อ ผู้ส่ง

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ / เหตุผล

   


  Hot Story


  ความคิดเห็น

  Clipmass จัดให้