คลิปแมสด็อทคอม
  
    
Uploadภาพประวัติศาสตร์ไทยเมื่อ 100 กว่าปีก่อน

 

ภาพประวัติศาสตร์ไทยเมื่อ 100 กว่าปีก่อน

ภาพถ่ายโดยพระบรมราชานุญาต ร.4 - ร.5

ฉาย ณ เกย พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท พระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีโสกันต์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกของสยามประเทศ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2433

(117 ปีก่อน)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยืนหันพระปฤษฎางค์ให้กล้องในการพระราชพิธีโสกันต์

ณ เขาไกรลาส ในสวนขวา พระบรมมหาราชวัง มีน้ำตกบ่อน้ำ และสัตว์ส่วนหนึ่ง ที่มีคติความเชื่อว่า

อยู่บนเขาไกรลาส ในป่าหิมพานต์ คือ ม้าราชสีห์ ช้าง และ   โค สัตว์เหล่านี้หล่อด้วยโลหะและมีน้ำพุ่งออกจากปาก

เพื่อสรงน้ำพระราชโอรส พระราชธิดาที่ทรงรับพระราชทานโสกันต์ เมื่อปี พ.ศ.2433
(117 ปีก่อน)
ช้างต้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีปกกระพองและภู่ขนจามรีห้อยหน้าหู

พร้อมผ้าเยียรบับคลุมหลัง มีควาญคอและควาญท้าย ขณะเดินอยู่ในสวนสราญรมย์

ประมาณ พ.ศ.2411 (139 ปีก่อน)

ภาพมุมสูงในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2429 ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการพระราชพิธีมหาพิไชยมงคล 

ลงสรงสนานรับพระปรมาภิไธย ในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพระราชกุมารพระองค์ใหญ่

(สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ) (121 ปีก่อน)
สนามหลวงและวัดพระแก้ว

พระราชวังบางปะอินได้ก่อสร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยเกาะกลางน้ำ มีสะพานลักษณะหลากหลาย เป็นทางเดินเชื่อมฝ่ายหน้าและฝ่ายใน เช่น สะพานไม้ ที่ออกแบบให้เป็นลูกคลื่น เป็นที่พอพระทัยของเจ้านายองค์เล็กๆ

เมื่อปี พ.ศ.2433 (117 ปีก่อน)

ส่วนหนึ่งของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม บริเวณปราสาทพระเทพบิดร พระมณฎปซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระไตรปิฎก

และพระศรีรัตนเจดีย์ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พ.ศ.2423 (127 ปีก่อน)

ซุ้มประตูยอดมงกุฎทางเข้าพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม หรือ วัดแจ้ง มีทวาราบาลยักษ์ คือ ทศกัณฐ์ด้านซ้าย และสหัสเดชะด้านขวา ปี พ.ศ.2410 (140 ปีก่อน)


                       

ภาพน้ำท่วมครั้งใหญ่ พ.ศ. 2485 สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา

                     

อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย น้ำท่วม ตุลาคม2485

                       

             กระทรวง สาธารณสุข น้ำท่วม ตุลาคม2485


                       


          ภาพที่เห็นคือขบวนแห่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2468                     

                  ภาพที่หายากภาพหนึ่ง
พระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฉายโดยช่างภาพชาวสกอต ชื่อ จอห์น ทอมสัน ซึ่งเดินทางมาสยาม เมื่อพ.ศ. 2408                         

                   ขบวนแห่ในพระราชพิธีเดียวกัน

                       
                  

                         

                  สนามหลวง เมื่อปลายรัชกาลที่ 5

                       

                 วัดพระแก้ว จากมุมด้านกระทรวงยุติธรรม ประมาณปลายรัชกาลที่ 5

                       

                พระสงฆ์รับบาตรจากชาวบ้านขอให้สังเกตอิริยาบถของชายที่ใส่บาตรเขาย่อตัวลงต่ำ

เพื่อแสดงความนอบน้อมต่อบรรพชิตเขาย่อตัวลงต่ำ เพื่อแสดงความนอบน้อมต่อบรรพชิตแต่งกายเรียบร้อยมิดชิด

ผ้าที่ชายชาวบ้านห่มเฉวียงบ่า เป็นการห่มแบบแสดงคารวะ

                       
                 
               พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามไม่ระบุปี พ.ศ.

                       

                 บริเวณด้านข้างพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)ไม่ระบุ ปี พ.ศ.ที่เห็นเรียงรายอยู่ทางซ้ายของภาพ น่าจะเป็นตุ๊กตาจีน และตุ๊กตาตัวละครในรามเกียรติ์ ไม่ใช่คน

                     

               ภาพสมัยรัชกาลที่ ๔ ขบวนเสด็จของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จไปทอดกฐินหลวง ณ วัดพระเชตุพน ถ่ายโดยชาวต่างประเทศ เมื่อ ค.ศ. ๑๘๖๖ (พ.ศ. ๒๔๐๙)

                     

                  กระทรวงกลาโหม

                     

            ทหารไทยเมื่อ 100 ปีก่อนแต่งตัวกันอย่างนี้

                     

                 พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ทรงฉายคู่กับพระคู่หมั้น

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัลลภาเทวี พระวรกัญญาปทาน

                   

                บริเวณที่ทำการของ ยู.เอ็น.

                   

                สะพานพุทธ เข้าใจว่าสมัยรัชกาลที่ 7

                   

                หน้าตาของสะพานพระราม 6 ประมาณรัชกาลที่ 7
                   
                     

                เรือนแพ สุขจริง...อิงกระแสธารา ช่วงปลายรัชกาลที่ 8 หรือต้นรัชกาลที่ 7

                     

             เจ้านายจากยุโรปที่เสด็จมาทรงร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔

แถวหลัง จากซ้ายไปขวา
เจ้าชายแอกเซลแห่งเดนมาร์ก
เจ้าชายฟูชิมิ-โน-มิยา แห่งญี่ปุ่น
เจ้าชาย Aage แห่งเดนมาร์ก (ใครช่วยบอกหน่อยนะคะว่า Aage ออกเสียงว่าอะไร เอจ? อาจ?)
เจ้าชายอีริคแห่งเดนมาร์ค
แถวหน้า จากซ้ายไปขวา
เจ้าชายอเลกซานเดอร์แห่งเทค( เอิร์ลแห่งอัธโลน)จากอังกฤษ
แกรนด์ดยุคบอริส วลาดิมิโรวิช แห่งรัสเซีย
เจ้าหญิงมารีแห่งสวีเดน
เจ้าหญิงอลิศ พระชายาเจ้าชายอเลกซานเดอร์แห่งเทค(เคานเตสแห่งอัธโลน)
เจ้าชายวัลดีมาร์แห่งเดนมาร์ค
เจ้าชายวิลเฮล์มแห่งสวีเดน


                       

พระบรมฉายาลักษณ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อจะเสด็จโดยพระยานุมาศ  ไม่ทราบวันเดือนปี และเหตุการณ์ ค่ะ แต่เห็นจากฉลองพระองค์ อาจจะเป็นวันบรมราชาภิเษก

                       

          ภาพวังบูรพาภิรมย์ ตรงที่ที่เรียกว่า "วังบูรพา" ในปัจจุบันเดิมเป็นวังของสมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์

กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ต้นราชสกุล ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา  ต่อมาทายาทได้ขาย ผู้ซื้อรื้อวังลง

เพื่อนำที่ดินไปใช้ในด้านพาณิชย์จนถึงปัจจุบัน

                       

            พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเชียงใหม่ ประทับไปในขบวนรับเสด็จ จากสถานีรถไฟ

                       

              สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินสมัยต้นรัชกาลที่ 5

                       

                       

                      พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

                   คลองในบางกอกเมื่อยามน้ำลง นึกถึงคลองมหานาคที่เคยเป็นตลาดน้ำใหญ่ของกรุงเทพฯ สะพานตรงกลางน่าจะเป็นสะพานรถไฟที่แล่นผ่านวัดบรมนิวาส (เอนก) บริเวณกรมอากาศยานตำบลดอนเมือง ถ่ายจากเครื่องบิน ถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 6 ไม่ระบุวันเดือนปี เป็นภาพประกอบเรื่อง ?ความเจริญแห่งการบินกรุงสยาม? ในดุสิตสมิต ฉบับพิเศษ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2466  ดุสิตสมิตให้ความรู้ว่า ทหารไทยนำเครื่องบิน 3 ลำแรกที่ซื้อจากฝรั่งเศส มาถึงกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2456 โรงเก็บเครื่องบินชั่วคราวอยู่ที่โรงเรียนพลตำรวจพระนครบาล ต.ปทุมวัน
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2457 ย้ายที่ตั้งกองบินจากปทุมวันไปตั้งที่ดอนเมือง
กองทหารไทยในดินแดนเยอรมนี ภาพจากดุสิตสมิต ฉบับพิเศษ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2466
คือคราวที่ไทยส่งทหารอาสาไปร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2461
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทกับบริเวณโดยรอบ ถ่ายจากเครื่องบิน ไม่ระบุวันเดือนปีและชื่อผู้ถ่าย

คงอยู่ในช่วง พ.ศ. 2465   พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คือที่เห็นมีสนามหญ้าวงรีเหมือนสนามฟุตบอลเล็ก ๆ

อยู่ข้างหน้า มี 3 ยอด สร้างเมื่อต้นรัชกาลที่ 5 มองไปทางมุมซ้ายล่าง เห็นพระอุโบสถวัดพระแก้ว

ถนนเหนือพระอุโบสถที่พาดเฉียงขึ้นไปคือถนนสนามชัย ขอบบนสุดคือพระอุโบสถวัดโพธิ์

ถนนทางขวาสุดเรียกว่าถนนมหาราชพระที่นั่งอนันตสมาคม ถ่ายจากเครื่องบิน ไม่ระบุวันเดือนปีและชื่อผู้ถ่าย คงถ่ายช่วง พ.ศ. 2465

พระที่นั่งอนันตสมาคมสร้างเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเริ่มปรับพื้นที่และทำรากเมื่อ พ.ศ. 2449

จากนั้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2451 รัชกาลที่ 5 จึงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์

(วันเดียวกับที่ทรงเปิดอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า) สร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 6

มีพระราชพิธิเฉลิมพระราชมณเฑียรระหว่างวันที่ 7 ? 11 มกราคม พ.ศ. 2459คลองหน้าวัดราชบพิธ (มองเห็นสุสานหลวง) หมายถึงคลองคูเมืองเดิมที่ขุดเมื่อสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี

สุสานหลวงอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของวัด รัชกาลที่ 5 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศพระราชกุศลแก่

พระบรมราชเทวี พระราชเทวี เจ้าจอมมารดา ตลอดจนพระราชโอรสธิดา

ทำเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ทั้งเจดีย์ พระปรางค์ (อย่างที่เห็นทางซ้าย) และอาคารแบบยุโรป อนุสาวรีย์บางส่วน

พระบรมวงศานุวงศ์สร้างในสมัยหลัง ปัจจุบันทางวัดเปิดให้ประชาชนเข้าไปเดินชมได้อย่างสะดวก 

      

 

                        


                       

 Credit: www.navy22.com/th/index.php?option=com_smf...


เรื่องเด่นประจำสัปดาห์

more


  แสดงความคิดเห็น


  กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น

  ส่ง Scoop ให้เพื่อน

  E-mail เพื่อน

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ

   

  แจ้งลบไม่เหมาะสม

  ชื่อ ผู้ส่ง

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ / เหตุผล

   


  Hot Story


  ความคิดเห็น

  Clipmass จัดให้


  เรื่องราวจากผู้สนับสนุน