ผู้อ่านต้องมีวิจารณญาณ นะครับ อย่าเชื่อทุกอย่างที่อ่าน........จงเชื่อเมื่อท่านประสบกับตนเองและพิสูจน์แล้วว่าจริง