คลิปแมสด็อทคอม
  
    
Uploadรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

สวัสดีสมาชิก E-tech Community ทุกท่าน

เนื่องจากที่ผ่านมาเราไม่ได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ดังนั้น การใช้ภาษาไทยของวัยรุ่น (รวมถึงนักศึกษา) ที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป กำลังใช้ภาษาไทยที่ไม่ถูกต้องครับ แล้วภาษาที่เราใช้กันมา จะผิดเพียนไปครับ ดังนั้น เราจำเป็นต้องช่วยกันรณรงค์ พิมพ์ และพูดภาษาไทยให้ถูกต้องครับ เพราะภาษาไทยของเรามีมายาวนาน เราควรรักษา ภาษาไทย ที่ถูกต้องของเราไว้ครับ

บังเอิญไปอ่านเจอบทความที่ในหลวงทรงดำรัสไว้ "เมืองไทยนี้เจริญมานานแล้ว" ทำให้นึกได้ว่าเราจำเป็นต้องช่วยกันครับ ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านนะครับ ไม่ได้บังคับแต่ว่าขอร้อง... ถือว่าทำความดีเพื่อในหลวงของเราก็ได้ครับ ... ขอบคุณครับ
บทความที่ไปอ่านเจอครับ


เมื่อเวลา 16.44 น. วันที่ 29 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินลง ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายนิตย์ พิบูลสงคราม รมว.การต่างประเทศ นำคณะเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทย ที่ปฏิบัติราชการอยู่ในต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานพระบรมราโชวาท ในโอกาสที่กระทรวงการต่างประเทศจัดประชุมเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ไทย ประจำปี 2550 ที่กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม-1 กันยายน พร้อมกันนี้ นายนิตย์ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ว่า

"ท่านทูตคงกลุ้มใจที่คนที่ไปอยู่ต่างประเทศ ไม่กี่วัน ลืม ไม่นาน กลับมาพูดภาษาไทยไม่ได้ เพราะว่านึกว่าไปต่างประเทศนั้นต้องไปเรียนรู้ความเป็นไม่เป็นไทย ฉะนั้นก็เห็นใจท่าน เพราะว่าท่านเป็นทูต คนที่ไปต่างประเทศไม่กี่วันและไปพบกับท่านทูต พูดภาษาไทยไม่ได้ แต่ว่าต่างประเทศ ฝรั่งไปพบท่าน มาเมืองไทยไม่นานกลับไปพูดภาษาไทยได้ อันนี้ก็ชอบกล ประหลาดมาก แต่ว่าต้องเข้าใจว่าคนที่ไม่ได้ไปต่างประเทศ แต่ก็ได้มีโอกาสไปต่างประเทศ เขามีปมด้อย คนไทยนั้นส่วนใหญ่ไม่มีปมด้อย

“คนไทยมีความภูมิใจที่เป็นคนไทย เพราะว่าอยู่เมืองไทย เป็นคนไทย เขาได้สามารถศึกษาว่า เมืองไทย คนไทย มีความดี แต่ผู้ที่ไปต่างประเทศนึกว่า เราก็พูดอย่างเดียวกับผู้ที่ไปเมืองฝรั่ง ไม่ใช่พวกที่ไปเมืองแขก เมืองจีน แต่ว่า พวกที่ไปฝรั่งเพราะเห่อว่า ฝรั่งเขาเจริญ ฝรั่งเขาเจริญเพราะว่าบ้านเมืองของเขามีความก้าวหน้าหลายอย่าง คนไทยก็เลยมีปมด้อยว่าเราไหนว่าไม่มีความเจริญ

“ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าจะทำยังไง สำหรับแก้ไข ก็เล่าให้ท่านฟังแล้วว่าข้าพเจ้ามาเมืองไทย ไม่รู้ภาษาไทย แล้วก็ออกไป อายุ 5 ขวบ กลับมาอายุ 11 ก็ไม่ค่อยรู้ภาษาไทย ที่จริงรู้ภาษาไทยก็โดยที่สมเด็จพระบรมราชชนนีท่านไม่พูดภาษาฝรั่งกับเรา ท่านพูดภาษาไทย ก็เลยรู้ภาษาไทย แต่เขียนภาษาไทยไม่ค่อยได้ อ่านไม่ค่อยได้ ตอนอายุ 11 ก็ได้เรียน จนกระทั่งอายุ 18 ก็เขียนภาษาไทย อ่านภาษาไทยไม่ค่อยได้ มาอ่านภาษาไทยได้ทีหลัง แต่ก็อยู่ที่ความเป็นไทยนี่ลำบาก ก็พยายามที่จะเรียนภาษาไทย แต่ผู้ที่ไปแล้วไปหาท่านทูตแต่พูดภาษาไทยไม่ชัด นั่นส่วนใหญ่เขาก็รู้ภาษาไทย ออกไป 2-3 วัน ลืมภาษาไทยแล้ว เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ศึกษา
วิธีที่จะทำท่านทูตก็คงต้องล้างสมองเขา วิธีที่จะปฏิบัติ ต้องล้างสมองเขาว่าประเทศไทยมีภาษาไทยมานานแล้ว นาน มีวัฒนธรรมไทย มีนานกว่าประเทศต่างประเทศในยุโรปหลายประเทศ

“ก่อนนี้ในต่างประเทศ เป็นที่เขาเรียกว่า มิดเดิล เอจ (Middle Age) หมายความว่าเป็นยุคที่ไม่เจริญ เมืองไทยนี่ยุคกลางของเราเจริญแล้ว ถ้าอยากจะให้แก้ไข เราจะต้องศึกษายุคกลางของเราว่าเจริญแล้ว และบอกกับพวกที่เขานึกว่าเมืองไทยไม่เจริญให้เข้าใจ แล้วก็ที่ประเทศไทยนี้มีภาษาไทย มีตัวอักษรไทยมาตั้งแต่สมัยที่เป็นยุคกลางของฝรั่ง หมายความว่า มิดเดิล เอจ ของคนฝรั่ง ของเราหลายร้อยปี มีภาษา มีตัวอักษร ของฝรั่งไม่มี เราไม่พูดถึงอเมริกา ไม่พูดถึงแอฟริกา แต่ในยุโรปซึ่งเป็นประเทศที่เจริญ แต่ตอนนั้นไม่ได้เจริญ เราเจริญก่อน แต่ว่าที่เมืองไทยจะไม่เจริญเพราะว่ามีคนอย่างพวกที่ไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าเมืองไทยเจริญมานานแล้ว ก็วิธีที่จะทำคือต้องรู้สึกยกย่องและต้องพยายามที่จะทำให้เข้าใจว่าเมืองไทยนี้เจริญมานานแล้ว"

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลังงานทดแทน ความว่า

"มันมีอันตรายทั้งนั้น เขาก็บอกเดี๋ยวนี้ พลังงานปรมาณู เป็นพลังงานที่สะอาดมาก ก็จริง สะอาดที่สุด แต่ว่า ถ้าอันตรายก็อันตรายถึงตายทั้งนั้น ท่านทูตน่าไปถามผู้เชี่ยวชาญ ท่านทำเกี่ยวข้องพลังงาน แต่การที่จะทำพลังงานที่ไม่อันตราย อย่างไบโอดีเซล หรืออะไรก็น่าจะคิดจะทำ แต่ไบโอดีเซลมันน้อย ก็ต้องเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง คือ เราไม่ได้พูดกันมาปีหนึ่งแล้ว เกือบปีที่ไม่ได้พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง

“ที่พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง เพราะว่าสมัยนี้ก็ เอะอะอะไรก็พอเพียงๆ พระเจ้าอยู่หัว ที่นี้พูดแล้วเศรษฐกิจพอเพียง คนก็บอกว่า เศรษฐกิจพอเพียง มันไม่พอเพียง ความจริงมันพอเพียง ถ้าเราพอเพียง แต่ตัวเราไม่ยอมพอเพียง ที่มันใช้ไม่ได้ เพราะคนเราไม่พอเพียง ความสุขถ้าจะมีอยู่แล้ว ก็คือ พอเพียงนั่นเอง ถ้าคนเขาพอเขามีความสุข และเราก็มีความสุข ถ้าคนอยากได้โน่น อยากได้นี่มาก เราเห็นแล้วมันไม่พอเพียง เราก็ไม่มีความสุข แต่ความสุขของคน แสดงออกมาด้วยความพอเพียง สำคัญตรงนี้ ให้ทำตัวเองให้พอเพียง"

พร้อมกันนี้ก็ได้มีเอกอัครราชทูตกราบบังคมทูลถามเรื่องที่พสกนิกรจะถวายความสุข เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

"ก็ความสุขที่มีก็คือพอเพียงนั้นเอง ก็อย่างที่บอก พูดถึงพอเพียง เพราะว่าถ้าคนเขาพอเพียง คนเขามีความสุข และเราก็มีความสุข ถ้าคนที่อยากได้โน้นอยากได้นี่มาก เราเห็นแล้วไม่พอเพียง เราไม่มีความสุข ความสุขของคนแสดงออกมาด้วยความพอเพียงสำคัญตรงนี้ ให้ทำตัวเองให้พอเพียง แต่คำว่า พอเพียง นั้น ไม่รู้ แต่เรียกอะไรว่าพอเพียง ก็มีว่า บางคนเขาพูดดี ไม่ได้หมายความ ให้รัดเข็มขัดอะไร รัดเข็มขัดลำบาก บางคนพุงใหญ่ พอเพียงก็ยาก อย่างนั้น"Credit: คมชัดลึก


เรื่องเด่นประจำสัปดาห์

more


  แสดงความคิดเห็น


  กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น

  ส่ง Scoop ให้เพื่อน

  E-mail เพื่อน

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ

   

  แจ้งลบไม่เหมาะสม

  ชื่อ ผู้ส่ง

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ / เหตุผล

   


  Hot Story


  ความคิดเห็น

  Clipmass จัดให้


  เรื่องราวจากผู้สนับสนุน