เราคือ junjeow สมาชิก VIPสมาชิก VIPสมาชิก VIP
ตำแหน่ง Director


ชื่อเล่น จันทร์เจ้า...เจ้าค่ะ
เป็นสมาชิกเมื่อ 23 ก.ย. 50 เวลา 09:03
Online ล่าสุด 5 ก.ค. 56 เวลา 17:59
วันเกิด Feb 24, 2009
อายุ 15  
 Point สะสม 48656 points
มีคนเข้าชม Profile 118476 ครั้ง
วีดีโอ และ โชว์ ที่ชอบ
เพลงโปรด
หนังสือคู่กาย ค น โ ง่ เ อ าใ จ ไ ว้ ที่ ป า ก ...ค น ฉ ล า ด เ อ า ป า ก ไ ว้ ที่ ใ จ............ ชี วิ ต ส อ น ใ ห้ รู้ ว่ า. . . ?ความดี? เป็นการลงทุน ประเภทเดียวที่ไม่เคยทำให้ใครล้มละลาย************ รู้ ตั ว ว่ า ผิ ด ก็ ค ว ร ก ล้ า ที่ จ ะ " ข อ โ ท ษ " ไ ม่ ใ ช่ " แ ก้ ตั ว "

Tweets ของเพื่อน

เพื่อนของ junjeow ดูต่อ »

ผู้ติดตามของ junjeow ดูต่อ »