คลิปแมสด็อทคอม
 
  
    
Uploadเราคือ Verified Account! junjeow สมาชิก VIPสมาชิก VIPสมาชิก VIP
ตำแหน่ง Directorชื่อเล่น : จันทร์เจ้า...เจ้าค่ะ

เป็นสมาชิกเมื่อ : 23 ก.ย. 50 เวลา 09:03

Online ล่าสุด : 5 ก.ค. 56 เวลา 17:59

วันเกิด : Feb 24, 2009

อายุ : 14  

 Point สะสม : 48656 points

มีคนเข้าชม Profile : 117601 ครั้ง


วีดีโอ และ โชว์ ที่ชอบ :

เพลงโปรด :

หนังสือคู่กาย : ค น โ ง่ เ อ าใ จ ไ ว้ ที่ ป า ก ...ค น ฉ ล า ด เ อ า ป า ก ไ ว้ ที่ ใ จ............ ชี วิ ต ส อ น ใ ห้ รู้ ว่ า. . . ?ความดี? เป็นการลงทุน ประเภทเดียวที่ไม่เคยทำให้ใครล้มละลาย************ รู้ ตั ว ว่ า ผิ ด ก็ ค ว ร ก ล้ า ที่ จ ะ " ข อ โ ท ษ " ไ ม่ ใ ช่ " แ ก้ ตั ว "ความคิดเห็นโปรไฟล์ junjeow  | สมัครสมาชิก หรือ  Log in เพื่อแสดงความคิดเห็น