ชมรมของคนที่เล่นรถ เรือ เครื่องบินและของเล่นที่บังคับด้วยวิทยุบังคับ (Remote Control) more...
ก่อตั้งโดย G Wings Donwai
สมาชิกชมรม ALL R/C ( 3 สมาชิก )

ประธานชมรม
G Wings Donwai สมาชิก VIP
ตำแหน่ง ผู้กำกับภาพ