Kwon BoA ใครสนใจบ้าง? คนนี้น่ารักมากๆ ถ้ารู้จักก็ช่วยส่งเสริมด้วยนะค้า ถ้าไม่รู้จักก็ไม่เป็นไร(เป็นมาก ต้องรู้จักสิ ^ ^) more...
ก่อตั้งโดย idolbunnie
สมาชิกชมรม Lov3 BoA ( 330 สมาชิก )