รัก super junior more...
ก่อตั้งโดย Thawanrat_ploy
สมาชิกชมรม คนรัก super junior ( 6 สมาชิก )

ประธานชมรม
Thawanrat_ploy
ตำแหน่ง คนดู