เน้นความเฮฮาทุกรูปแบบ ทั้งภาพและเสียง more...
ก่อตั้งโดย top2006
สมาชิกชมรม อะไรของมึงวะ ( 8 สมาชิก )

ประธานชมรม
top2006 สมาชิก VIP
ตำแหน่ง เด็กกองถ่าย