หรับหรับคนชอบ ryoko และ brit pop ไม่รู้ไปรวมกันได้ยังไงเนอะ
ใครมีไรมาแลกกันนะครับ ส่วนของผมอ่ะจะทยอย upload ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ more...
ก่อตั้งโดย vinnythepool
สมาชิกชมรม RYOKO FAN & brit pop mv ( 4 สมาชิก )

ประธานชมรม
vinnythepool
ตำแหน่ง เด็กกองถ่าย