ชอบหนุ่มวงเฟยหลุ่นไห่คนไหนมากที่สุด คุณชอบS.H.E=คนไหน more...
ก่อตั้งโดย basicinimf
ความเคลื่อนไหว
ข้อความจากเพื่อนในชมรม
หรือ เพื่อแสดงความคิดเห็น