ชมรมคนรัก bigbang super junior wonder girls แบบว่าชอบมั่กมัก เปนชีวิตจิตใจ more...
ก่อตั้งโดย hoyeon
ความเคลื่อนไหว
ข้อความจากเพื่อนในชมรม
หรือ เพื่อแสดงความคิดเห็น