จะมีภาพยนต์ เอ็มวีที่ทำจากเกมส์ซิมทั้งหมดมาดูกัน more...
ก่อตั้งโดย bue_ford
ความเคลื่อนไหว
ข้อความจากเพื่อนในชมรม
หรือ เพื่อแสดงความคิดเห็น