คลิปแมสด็อทคอม
 
  
    
Upload
เพื่อแนะแนวทางในการดำเนินชีวิต ของ เด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ ให้ใช้ชิวิตได้อย่างมีความสุข โดย ทางชมรม จะมีการนำ Music Video,Case Study(กรณีศึกษา),รวมถึง ธรรมเทศนา ที่ให้ข้อคิด และ ให้ประโยชน์ แก่ เยาวชน more...

Created by open7777

ความเคลื่อนไหวในชมรม

ข้อความจากเพื่อนในชมรม