ชมรมนี้รับเฉพะคนดี
เข้าชมรมนี้ไม่เสียใจ
รับคนสวยคนหล่อทุกประการ
รับเพศตางๆไมยกเว้น
เพราะอย่างนี้เข้าคลับไม่ตกยุด(เข้ากานมาเยอะๆน๊า)
more...
ก่อตั้งโดย seasa
ความเคลื่อนไหว
ข้อความจากเพื่อนในชมรม
หรือ เพื่อแสดงความคิดเห็น