คนที่คิดสร้างอนาคตตั้งแต่ตอนนี้...คือคนที่มีทุกอย่างในวันข้างหน้า
เราไม่ได้เกิดมาพร้อมต้นทุน...แต่เราก็สามารถสร้างต้นทุนได้ในวันนี้ more...
ก่อตั้งโดย nuskanat
ความเคลื่อนไหว
ข้อความจากเพื่อนในชมรม
หรือ เพื่อแสดงความคิดเห็น