รัก และชอบ สิ่งที่คนไม่ค่อยชอบกัน more...
ก่อตั้งโดย YeSDaViD
ความเคลื่อนไหว
ข้อความจากเพื่อนในชมรม
หรือ เพื่อแสดงความคิดเห็น