ทะเล Aral sea อดีตทะเลที่เหือดแห้ง นเป็นผลมาจากน้ำมือของมนุษย์

ทะเล Aral sea อดีตทะเล ที่สายน้ำไม่อาจหวนคืน
 


เคยได้ยินเรื่องทะเลที่เหือดแห้งบ้างไหมครับ ถ้าไม่เคยได้ยิน ผมจะมาขยายความให้ฟัง ทะเลอารัลหรือ Aral Sea เป็นทะเลปิด คือ ทะเลที่ถูกกักอยู่ในพื้นทวีปที่อยู่ในเอเชียกลาง อยู่ระหว่างประเทศคาซัคสถานกับสาธารณรัฐคาราคัลปัคสถานซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองของประเทศอุซเบกิสถาน ปัจจุบันปริมาณน้ำในทะเลลดลงมาก เรียกได้ว่าถึงขั้น "กำลังเหือดแห้ง" อันเป็นผลมาจากน้ำมือของมนุษย์ ที่ทำการผันน้ำไปเพื่อการเกษตรกรรมจนทะเลถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ทะเลอารัลเหนือ ทะเลอารัลใต้ส่วนตะวันออกและทะเลอารัลใต้ส่วนตะวันตก

 แต่เดิมทะเลอารัล มีพื้นที่กว่า 68,000 ตารางกิโลเมตร แต่ด้วยนโยบายของสหภาพโซเวียต ที่ต้องการจะผลิต ฝ้าย ข้าว ข้าวสาลี และแตงเมรอล จึงทำการผลันน้ำจากแม่น้ำอามุ ดาเรีย( Amu Darya) และแม่น้ำเซียร์ ดาเรีย(Syr Darya) ไปเพื่อการเกษตรกรรม ตั้งแต่ปี 1960 ทำให้ทะเลออรัลลดขนาดลงเรื่อยๆ และในปี 2004 ทะลอารัล ลดขนาดลงเหลือเพียง 25% ของทะเลอารัลในอดีต จนกระทั่งในปี 2007 ทะเลอารัล ลดขนาดลงเหลือเพียง 10% ของทะเลอารัลในอดีต ทำให้ค่าความเค็มในน้ำเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าจากเดิม ทำให้พืชพรรณ และสิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดสูญสิ้น หมู่บ้านชาวประมงโดยรอบกลายเป็นสุสานเรือไปในที่สุด
   

 

ที่มา: http://travel.truelife.com/detail/1783237#sthash.rDJaQU7G.dpuf 
ที่มา : wikipedia
 
กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น
ส่ง Scoop ให้เพื่อน
แจ้งลบไม่เหมาะสม
ความคิดเห็น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Loading...