คลิปแมสด็อทคอม
 
  
    
Uploadสอบ U-NET สภานิสิต ม.เกษตรฯ ยก 7 เหตุผลยื่นอธิการฯ ไม่สมัครใจสอบ

 
  
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ku

          สอบ U-NET ชักวุ่น สภานิสิต ม.เกษตรฯ ร่างหนังสือยกเหตุผล 7 ข้อ ชี้ สอบ U-NET ไม่ตอบโจทย์วัดศักยภาพนิสิต เตรียมยื่นเสนออธิการฯ พิจารณาไม่สมัครใจสอบ 

          เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 นายทัดชมน์ กลิ่มชำนิ ประธานสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้ออกหนังสือแถลงการณ์ "ไม่สมัครใจเข้าร่วม U-NET" เพื่อเตรียมยื่นให้อธิการบดี และคณะผู้บริหารได้พิจารณา เนื่องจากทางสภาผู้แทนนิสิตไม่เห็นด้วยกับการสอบ U-NET 


          ทั้งนี้ สภาผู้แทนนิสิต มองว่า การสอบ U-NET เป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนเพื่อการสอบ และรายวิชาที่จัดสอบก็ไม่ตอบโจทย์กับการชี้วัดศักยภาพของนิสิต อีกทั้งมองว่านิสิตจะสูญเสียโอกาสพัฒนาตัวเองตามด้านที่ถนัด เพราะต้องเอาเวลาไปทำคะแนนสอบนอกจากนี้ สถาบันแต่ละแห่งมีการจัดการเรียนการสอนไม่เหมือนกัน เป็นการก่อให้เกิดวัฒนธรรมการแข่งขันเพื่อชิงคะแนน มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยไม่คำนึงถึงกระบวนการและองค์ประกอบอื่น 
นายทัดชมน์ กลิ่มชำนิ ประธานสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
          สำหรับแถลงการณ์ทั้งหมด มีดังต่อไปนี้

          "ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้มติให้มีการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา (U-NET) แก่นิสิตชั้นปีสุดท้าย ในปีการศึกษา 2557 โดยจะมีการจัดสอบใน 4 วิชาคือ 1. การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3. การใช้สารสนทศและเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต :การรู้เท่าทันสื่อ และ 4. การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา (Media Literacy) และการอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ซึ่งในปีแรกจะจัดสอบให้กับสถาบันการศึกษาที่สมัครใจเท่านั้น
       
          ในการนี้สภาผู้แทนนิสิต ได้มีการประชุมกันในกรณีดังกล่าวและได้เปิดให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาในการประชุมโดยมีมติคัดค้านการเข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา (U-NET) ด้วยเหตุดังในต่อไปนี้
       
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
          ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ให้ใช้อำนาจตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2549 มาตรา 19(4) ในการเสนอแนะการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "ไม่สมัครใจ" เข้าร่วมการทดสอบดังกล่าว
       
          ทั้งนี้ สภาผู้แทนนิสิตจะร่วมกับองค์การบริหาร องค์การนิสิต ในการออกแถลงการณ์คัดค้านการจัดการทดสอบดังกล่าว และเข้าร่วมกับเครือข่ายผู้นำนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อคัดค้านการจัดสอบอย่างเต็มที่ต่อไป" 
Credit: http://education.kapook.com/view87263.html


เรื่องเด่นประจำสัปดาห์

more


  แสดงความคิดเห็น


  กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น

  ส่ง Scoop ให้เพื่อน

  E-mail เพื่อน

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ

   

  แจ้งลบไม่เหมาะสม

  ชื่อ ผู้ส่ง

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ / เหตุผล

   


  Hot Story


  ความคิดเห็น

  Clipmass จัดให้