Ultimate War สงครามศักดิ์สิทธิ์ การแข่งขันกิลด์ระดับเทพ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!

 

 

         สำหรับการแข่งขันในปีนี้ ได้มีการจัดการแข่งขันออกเป็น 2 League นั่นก็คือ Professional League และ Rookie League โดยรายละเอียดของแต่ละ League จะแบ่งออกเป็นดังนี้

Professional League

         การแข่งขัน จะเป็นแบบ 16 ทีม โดยจะขัดจากการแข่งขัน Online และ Offline เพื่อที่จะเข้าไปแข่งในรอบสุดท้ายที่ AS Battle เมื่อได้ได้ตัวแทนทั้ง 16 ทีม ก่อนวันแข่งขันจริง ที่ AS Battle 2013 จะให้ผู้เล่นทำการ เตรียมตัวละครกันมาเอง ซึ่งทางทีม จะเตรียม Client ไปให้ผู้เล่นทุกคนซ้อมการแข่งขัน พร้อมทั้งแจก ID สำหรับเข้าทดสอบในเซิร์ฟเวอร์

การแข่งขัน Online

กำหนดการและเงื่อนไข

- เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 12.00 น. โดยจะคัดตัวแทนจำนวน 12 ทีม จากผู้เข้าแข่งขัน Online ที่ได้สมัครเข้ามาทั้งหมด ไม่จำกัดจำนวนทีมผู้เข้าสมัคร
- เริ่มแข่งขั้นเก็บคะแนนตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556
- ประกาศรายชื่อทีมที่มีสามารถเข้าแข่งขันในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16.00 น.
- เริ่ม Reset ข้อมูลปราสาทกิลด์ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
- ประกาศผลการแข่งขัน ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556
- ผลการตัดสินของทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
- การคัดเลือกตัวแทนจากรอบ Online จะคัดจาก Server ละ 4 ทีม 

Server Norse ตัวแทนเซิร์ฟเวอร์อันดับที่ 1-4
Server Baphomet ตัวแทนเซิร์ฟเวอร์อันดับที่ 1-4
Server Osiris ตัวแทนเซิร์ฟเวอร์อันดับที่ 1-4
 
*ในกรณีมีกิลด์สละสิทธิ์ จะนำกิลด์ลำดับต่อไปของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆ ขึ้นมาแทน

การเก็บคะแนน

- การแข่งขันจะนับคะแนนเฉพาะ War วันพุธ และ วันเสาร์ เท่านั้น โดยจะทำการเก็บคะแนนจาก 3 เมืองดังนี้

• Aldebaran
• Geffen
• Prontera

* เมือง Payon จะเว้นไว้สำหรับ GuildWar ปกติในเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น หาก Guild ที่เข้าร่วม RTC ไปทำการยึดครองบ้านที่เมือง Payon จะมีผลให้คะแนนเก็บของ  RTC ถูกหักลดลง  1 คะแนน ต่อบ้าน 1 หลัง ที่ได้ทำการครอบครอง

- คิดคะแนนเฉพาะกิลด์ที่ลงทะเบียนเข้าแข่งขันเอาไว้เท่านั้น

หลักในการคิดคะแนน

- หลังจบช่วงเวลา Guild War ในแต่ละครั้ง Guild ใดที่ครอบครองปราสาทได้นั้น จะได้รับ 1 คะแนน (ไม่นับจำนวน
หลังที่ครอบครอง) คิดจากวอร์วันพุธ และวันเสาร
- คะแนน Tech ของบ้านจะถูกคิดเป็นคะแนนเสริม โดยนำคะแนน Tech หาร 20 แล้วนำไปบวกกับคะแนนที่ Guild 
สะสมมาทันทีหลังจบช่วงเวลา Guild War ในแต่ละวัน (หากมีการครอบครองบ้านหลายหลังจะคิดจากคะแนน Tech 
ของบ้านที่มีค่า Tech สูงสุดเท่านั้น) 
- การหาผู้ชนะมีดังนี้

• ผู้ชนะ คือผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุด
• ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากข้อมูลว่า กิลด์ใดสามารถครอบครองปราสาทหลังใดหลังหนึ่งต่อเนื่องได้นานที่สุด
• หากยังไม่สามารถหาผู้ชนะได้ ทางทีมงานจะแจ้งวิธีการในการตัดสินให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

- กรณีที่เกิดปัญหาต่างๆที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นปัญหาเซิพเวอร์หรือปัญหาจากการ Patch ต่างๆ ทีมงานจะถือว่า
ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านอาจจะได้รับผลกระทบพร้อมๆกัน ดังนั้น การแข่งขันในรอบนั้นทีมงานจะยึดถือผลการครอบครองบ้าน
หลังจบเวลา Guild War เป็นสำคัญ โดยคำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

1. ในช่วงของการแข่งขันจะปรับให้ไอเทมไม้ผี(dead branch) หักออกมาได้แต่มอนสเตอร์โปริ่ง
2. ในช่วงที่มีการแข่งขันทางทีมงานจะปรับให้ Skill Ice Wall ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
3. ยกเลิกระบบพันธมิตรในช่วงเวลาการแข่งขัน
4. ยกเลิกการใช้ Item Megaphone จนจบการแข่งขัน Untimate War
5. ผลการตัดสินของทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
6. การมอบของรางวัล ทางทีมงานจะติดต่อผ่านทางไอดีหัวหน้ากิดล์เท่านั้น

การแข่งขัน Offline

กำหนดการและเงื่อนไข

- สำหรับ Ofline จะแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ
- การแข่งขันจะแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ และจะคัดผู้เล่น รอบละ 2 ทีม รวมเป็น 4 ทีม
- การแข่งขัน Offline รอบที่ 1 รับสมัครจำนวนทั้งหมด 8 ทีม
          • เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 12.00 น.
          • ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าแข่งขันในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16.00 น.
          • แข่งขันวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
- การแข่งขัน Offline รอบที่ 2 รับสมัครจำนวนทั้งหมด 8 ทีม
          • เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 12.00 น.
          • ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าแข่งขันในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 16.00 น.
          • แข่งขันวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
- สถานที่แข่งขันที่ @Club  ศูนย์การค้า ดิเอสพลานาด สาขา รัชดาภิเษก ชั้น 3
- กรณีที่ลงสมัครในรุ่น Profession League แล้วจะไม่สามารถลงสมัครในรุ่น Rookie League ได้

รูปแบบและกฎกติกาการแข่งขัน

          สำหรับกฎกติกาและรูปแบบการแข่งขันทางทีมงานจะยึดแบบการแข่งขัน RTC2012, RWC2012 และ Fantastic War โดยรายละเอียดการแข่งขัน สามารถ Download ไปอ่านได้ดังนี้
          • กติกาและรูปแบบการแข่งขัน คลิกที่นี่
          • ประเภทและรายละเอียดของไอเทมที่จะใช้ในการแข่งขันคลิกที่นี่

Rookie League

          การแข่งขันจะคัดจนเหลือ 4 ทีม โดยจะคัดจากการแข่งขัน Offline เพื่อที่จะเข้าไปแข่งในรอบสุดท้ายที่ AS Battle เมื่อได้ได้ตัวแทนทั้ง 4 ทีม ก่อนวันแข่งขันจริง ที่ AS Battle 2013 จะให้ผู้เล่นทำการ เตรียมตัวละครกันมาเอง ซึ่งทางทีม จะเตรียม Client ไปให้ผู้เล่นทุกคนซ้อมการแข่งขัน พร้อมทั้งแจก ID สำหรับเข้าทดสอบในเซิร์ฟเวอร์ เช่นเดียวกับ Professional League

กำหนดการและเงื่อนไข

- สำหรับ Ofline จะแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ
- การแข่งขันจะแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ และจะคัดผู้เล่น รอบละ 2 ทีม รวมเป็น 4 ทีม
- การแข่งขัน Offline รอบที่ 1 รับสมัครจำนวนทั้งหมด 8 ทีม
          • เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 12.00 น.
          • ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าแข่งขันในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16.00 น.
          • แข่งขันวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
- การแข่งขัน Offline รอบที่ 2 รับสมัครจำนวนทั้งหมด 8 ทีม
          • เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 12.00 น.
          • ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าแข่งขันในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 16.00 น.
          • แข่งขันวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
- สถานที่แข่งขันที่ @Club ศูนย์การค้า ดิเอสพลานาด สาขา รัชดาภิเษก ชั้น 3
- โดยผู้ที่สมัครการแข่งขัน Rookie League จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าแข่งขันในงาน RTC2012/RWC2012 มาก่อน และจะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน Professional League แบบ Offline ได้

รูปแบบและกฎกติกาการแข่งขัน

          สำหรับกฎกติกาและรูปแบบการแข่งขันทางทีมงานจะยึดแบบการแข่งขัน RTC2012, RWC2012 และ Fantastic War โดยรายละเอียดการแข่งขัน สามารถ Download ไปอ่านได้ดังนี้
          • กติกาและรูปแบบการแข่งขัน คลิกที่นี่
          • ประเภทและรายละเอียดของไอเทมที่จะใช้ในการแข่งขันคลิกที่นี่

เอกสารและขั้นการสมัครทั้ง Professional และ Rookie League

รูปแบบ Professional League (Online)

- ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน คลิกที่นี่
- พร้อมส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของ Master Guild แนบมากับใบสมัคร
- Fax เอกสารทั้งหมดมาที่ 02-717-4290 หรือที่ragnarok@asiasoft.co.th 
- หัวข้อเมล์ "RTC 2013 RO Ultimate War แบบ Professional League Online : ( ชื่อกิลล์ )"

รูปแบบ Professional League (Offline) และ Rookie League

- ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน คลิกที่นี่
- พร้อมส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เข้าแข่งขันทุกคนแนบมากับใบสมัคร
- Fax เอกสารทั้งหมดมาที่ 02-717-4290 หรือที่ragnarok@asiasoft.co.th
- หัวข้อเมล์ "RTC 2013 RO Ultimate War แบบ Professional League Offline : ( ชื่อกิลล์ )" หรือ หัวข้อเมล์ "RTC 2013 RO Ultimate War แบบ Rookie League : ( ชื่อกิลล์ )" ขึ้นอยู่กับประเภทที่ต้องเข้าแข่งขันต้องการสมัคร

*การพิจารณาของทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

ของรางวัลทั้ง 2 League

Professional League (Online) แต่ละ Server

ของรางวัลอันดับ ที่ 1
17 Carat Diamond : 30
Guarantee Armor 9Up : 10 ea
Guarantee Weapon 9Up : 10 ea
Blessed Armor Ore Box : 10 ea
Blessed Weapon Ore Box : 10 ea

ของรางวัลอันดับ ที่ 2
17 Carat Diamond : 25
Guarantee Armor 9Up : 5 ea
Guarantee Weapon 9Up : 5 ea
Blessed Armor Ore Box : 8 ea
Blessed Weapon Ore Box : 8 ea

ของรางวัลอันดับ ที่ 3
17 Carat Diamond : 20
Guarantee Armor 7Up : 10 ea
Guarantee Weapon 7Up : 10 ea
Blessed Armor Ore Box : 6 ea
Blessed Weapon Ore Box : 6 ea

ของรางวัลอันดับ ที่ 4
17 Carat Diamond : 15
Guarantee Armor 7Up : 5 ea
Guarantee Weapon 7Up : 5 ea
Blessed Armor Ore Box : 4 ea
Blessed Weapon Ore Box : 4 ea

Professional League (Offline)

- ผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปแข่ง AS Battle 2013 จะได้รับ 17 Carat diamond คนละ 4 ea 
- ผู้ที่ไม่ผ่านเข้ารอบ จะได้รับ 17 Carat diamond คนละ 2 ea

Rookie League

- ผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปแข่ง AS Battle 2013 จะได้รับ 17 Carat diamond คนละ 4 ea 
- ผู้ที่ไม่ผ่านเข้ารอบ จะได้รับ 17 Carat diamond คนละ 2 ea

* อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* การตัดสินต่างๆ ของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
* การ Add ของรางวัล สำหรับ Professional League (Online) จะทำการ Add ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เข้าคลัง Kafra ของ Master Guild
* การ Add ของรางวัล สำหรับ Professional League (Offline) และ Rookie League จะทำการ Add ในวันอังคารที่ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในสัปดาห์ถัดไปหลังจากจบการแข่ง และจำทำการ Add เข้าคลัง Kafra ของหัวหน้าทีม
*สำหรับของรางวัลต่างๆ ภายในงาน AS Battle จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น
ส่ง Scoop ให้เพื่อน
แจ้งลบไม่เหมาะสม
ความคิดเห็น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Loading...