คลิปแมสด็อทคอม
 
  
    
Uploadหนองบัวลำภูเปิดตัวสุดยอด3เด็กเก่งสอบโอเน็ตเต็ม100

 

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 25 เม.ย. ที่ห้องประชุมภูพานคำ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายระพี ผ่องบุพกิจ  ผวจ.หนองบัวลำภู มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่เด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 รวม 3 คนที่มีผลการสอบโอเน็ต (O-NET) ของนักเรียน ป.6 ทั่วประเทศที่สถาบัน สทศ.ประกาศผลการสอบ ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา โดยเฉพาะด.ช.นิทธันต์ เถาว์วัลย์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุดา อ.เมืองหนองบัวลำภูได้คะแนนโอเน็ตเต็ม 100 คะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดีเยี่ยม

นอกจากนั้นยังมีด.ช.ปฏิภาณ คงสุริยะ และด.ญ.กนกวรรณ พัฒน์พงศ์ไพศาล นักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายน อ.เมืองหนองบัวลำภู มีผลทดสอบคะแนนโอเน็ตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาอังกฤษ  100 คะแนน อยู่ในระดับดีเยี่ยมเช่นกัน  

ดร.ประภัสร สุภาสอน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เปิดเผยว่า  คะแนนสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาที่ยากที่สุด แต่กลับพบเด็กนักเรียนของจังหวัดหนองบัวลำภู มีผลการสอบในรายวิชาดังกล่าว 100 คะแนนเต็ม ถือเป็นสุดยอดของเด็กนักเรียนที่เป็นหนึ่งใน 100 คนทั่วประเทศ แม้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแล้วนักเรียน ป.6 ทำคะแนนเฉลี่ยลดลงเกือบทุกวิชา แต่เป็นที่น่ายินดีที่มีนักเรียนได้เต็ม 100 คะแนนใน 2 รายวิชาคือ วิชาภาษาอังกฤษ ถึง 2 คน และในรายวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาภาษาอังกฤษ สุดยอดอีก 1 คน

ดร.ประภัสร  กล่าวว่า ที่ผ่านมาเรามีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา โดยมีโรงเรียนหนองบัววิทยายน และโรงเรียนอนุบาลสุดา เข้าร่วมโครงการ พร้อมจัดกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนตามกระบวนการเรียนรู้ทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างจริงมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 โดยจัดกิจกรรมให้ครูที่สอนภาษาอังกฤษทุกคนหมุนเวียนการสอนนักเรียนเน้นนักเรียน ป. 6 และ ม.3 ทุกวันๆละ 1-2 ชั่วโมงในทุกภาคเรียนที่ 2 ของทุกปีการศึกษา

ในส่วนของโรงเรียนหนองบัววิทยายนได้สนับสนุนงบประมาณจ้างวิทยากรชาวต่างชาติเจ้าของภาษาให้มาสอนประจำ พร้อมจัดกิจกรรมค่ายวิชาการและค่ายภาษาอังกฤษ ควบคู่กันไปด้วย ที่สำคัญผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งในเรื่องของจัดหาสื่อที่ทันสมัยให้กับโรงเรียนในการเผยแพร่เพิ่มเติมด้วย

สำหรับสุดยอดเด็ก 3 คน ยังสอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โครงการห้องเรียนพิเศษ (สอวน.) ของโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานีได้ แต่ด.ช.นิทธันต์ เถาว์วัลย์  สละสิทธิ์ไปเข้าเรียนที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.เลย แทน นอกจากนี้ด.ช.นิทธันต์ ยังมีผลงานมากมาย อาทิ เคยเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ชั้น ป. 3 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2552 วิชาคณิตศาสตร์ ของสสวท. ป.4 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านภาษาอังกฤษ Multi skills competition  ช่วงชั้นที่ 2  ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นป. 6  ของสสวท.และได้รับรางวัลเหรียญเงินในการคัดเลือกรอบสุดท้าย ปี 2556

ด้านนายอัคคัญญ์  เถาว์วัลย์ ปลัดเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสัง อ.โนนสัง และนางมนทิรา เถาว์วัลย์ (แสวงศรี) พยาบาลวิชาชีพรพ.โนนสัง บิดาและมารดาด.ช.นิทธันต์  เถาว์วัลย์  หรือน้องอิฐ เล่าอย่างภาคภูมิใจว่า ครอบครัวมีลูกคนเดียวให้ความสำคัญและเอาใจใส่การเรียนของลูกมาโดยตลอด จะสร้างความรับผิดชอบร่วมกันให้ลูกในการบริหารจัดการตนเองขณะอยู่บ้าน หากเขาชอบหรือถนัดอะไรจะให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนหรือการสอบแข่งขันจะส่งลูกเข้าแข่งขันแทบทุกรายการ  ประกอบกับน้องอิฐชอบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตั้งแต่เด็กแล้ว เห็นหนังสือตำรับตำราของพ่อแม่ จะจับอ่านและศึกษา ตนและภรรยาจะคอยให้คำแนะนำต่างๆ และอธิบายเรื่องราวของหนังสือที่ลูกชอบ

ส่วนน้องอิฐ เล่าอย่างฉะฉานว่า  ชอบวิชาวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์  โตขึ้นอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักนักวิจัย  ตอนเด็กชอบอ่านหนังสือการ์ตูนที่มีพจนานุกรมภาพ และมักสอบถามข้อสงสัยจากพ่อแม่  

ขณะที่น้องคนเก่งอีก 2 คน บอกว่าขอบคุณคุณครูที่ให้โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา พร้อมฝากบอกบอกเพื่อนๆด้วยว่าจริงแล้วไม่จำเป็นต้องไปเรียนพิเศษที่ไหนขอให้ความสนใจในชั่วโมงเรียนก็เพียงพอ ที่สำคัญต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้อิสระในการทำกิจกรรมขณะอยู่บ้านและเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน จนส่งผลให้ตนเองมีพัฒนาการเรียนมาได้ในระดับนี้.
เรื่องเด่นประจำสัปดาห์

more


  แสดงความคิดเห็น


  กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น

  ส่ง Scoop ให้เพื่อน

  E-mail เพื่อน

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ

   

  แจ้งลบไม่เหมาะสม

  ชื่อ ผู้ส่ง

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ / เหตุผล

   


  Hot Story


  ความคิดเห็น

  Clipmass จัดให้