เล็งออกบัตรเครดิต ช่วยครัวเรือนใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย/เดือน

 

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.พลังงาน กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า ที่ประชุมวันนี้ ได้พิจารณาแนวทางบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน โดยที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคา LPG และเห็นชอบให้อนุมัติวงเงิน 50 ล้านบาทจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

แนวทางการบรรเทาผลกระทบฯ กำหนด 2 กลุ่มคือ กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย และกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร โดยกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดโดยอิงจากฐานข้อมูลของการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยกำหนดให้เป็นครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90  หน่วยต่อเดือน ซึ่งมีประมาณ 8.3 ล้านครัวเรือนละ 6 กิโลกรัมต่อเดือน

ส่วนหาบเร่แผงลอยต้องนำเข้ามูลมาจัดกลุ่มเพื่อแบ่งแยก ว่าจะจำกัดการช่วยเหลือจำนวนเท่าใดต่อเดือน เบื้องต้นคาดว่า มีร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารประมาณ 500,000 ราย

อย่างไรก็ตามจะใช้เวลาสำรวจข้อมูลร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ประมาณ 60 วัน โดยช่วงแรกจะมีการออกใบแทนให้ผู้ได้รับการช่วยเหลือ เพื่อซื้อ LPG  ก่อนจะมีการจัดทำเป็นบัตรเครดิตพลังงานต่อไป

 

 

ที่มา : MThai

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น
ส่ง Scoop ให้เพื่อน
แจ้งลบไม่เหมาะสม
ความคิดเห็น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Loading...