10 อันดับประเทศที่มีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน(ประเภทราง)ยาวที่สุดในโลก

(ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน(ประเภทราง) ในที่นี้หมายรวมถึง รถไฟฟ้าโมโนเรล รถไฟฟ้าใต้ดิน รถรางไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงค์ โดยระยะทางและสถานีทั้งหมดจะเป็นโครงการที่เปิดใช้บริการแล้วเท่านั้น)

10. ประเทศบราซิล   
ระยะทางรวม 279 กิโลเมตร จำนวน 199 สถานี เริ่ิมเปิดให้บริการเมื่อปี ค.ศ.1974


9. ประเทศฝรั่งเศส   
ระยะทางรวม 354 กิโลเมตร จำนวน 473 สถานี เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี ค.ศ.19008. ประเทศรัสเซีย   
ระยะทางรวม 500 กิโลเมตร จำนวน 322 สถานี เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี ค.ศ.1935


7. สหราชอาณาจักร (เก่าแก่ที่สุดในโลก)
ระยะทางรวม 524 กิโลเมตร จำนวน 383 สถานี เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี ค.ศ.1863


6. ประเทศสเปน   
ระยะทางรวม 641 กิโลเมตร จำนวน 639 สถานี เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี ค.ศ.1919


5. ประเทศเยอรมนี
ระยะทางรวม 773 กิโลเมตร จำนวน 654 สถานี เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี ค.ศ.1902


4. ประเทศเกาหลีใต้   
ระยะทางรวม 787 กิโลเมตร จำนวน 639 สถานี เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี ค.ศ.1974


3. ประเทศญี่ปุ่น   
ระยะทางรวม 793 กิโลเมตร จำนวน 706 สถานี เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี ค.ศ.19272. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระยะทางรวม 1,232 กิโลเมตร จำนวน 973 สถานี เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี ค.ศ.18971. ประเทศจีน   
ระยะทางรวม 1,880 กิโลเมตร จำนวน 1,209   สถานี เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี ค.ศ.1969


ภูิมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 อันดับแรก คือ

1. ประเทศสิงคโปร์
ระยะทางรวม 147 กิโลเมตร จำนวน 89 สถานี เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี ค.ศ.1987

2. ประเทศไทย
ระยะทางรวม 81 กิโลเมตร จำนวน 56 สถานี เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี ค.ศ.1999


3. ประเทศมาเลเซีย   
ระยะทางรวม 56 กิโลเมตร จำนวน 49 สถานี เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี ค.ศ.1996

***

เมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองที่มีระยะทางรถไฟฟ้ารวมยาวที่สุดในโลก 425 กิโลเมตร จำนวน 285 สถานี 


กรุงนิวยอร์ค เป็นเมืองที่มีสถานีบริการมากที่สุดในโลก ระยะทางรวม 373 กิโลเมตร จำนวน 468 สถานี


กรุงปารีส เป็นเมืองที่มีสถานีบริการต่อพื้นที่หนาแน่นที่สุดในโลก ระยะทางรวม 215 กิโลเมตร จำนวน 301 สถานี


กรุงโตเกียว เป็นเมืองที่มีผู้ใช้บริการต่อปีมากที่สุดในโลกประมาณ 3,161,000,000 คนต่อปี


กรุงเทพมหานคร มีผู้ใช้บริการประมาณ 219,000,000 คนต่อปี


***

ขอบคุณ wikipedia.com

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น
ส่ง Scoop ให้เพื่อน
แจ้งลบไม่เหมาะสม
ความคิดเห็น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Loading...