เมกาบางนา เปิดตัวโครงการ “Happiness of Sharing” แบ่งสุขสานฝัน ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย

เมกาบางนา เปิดตัวโครงการ “Happiness of Sharing” แบ่งสุขสานฝัน ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 13:00 – 14:30 น.
สถานที่ บริเวณ แฟชั่น แกลเลอเรีย ชั้น 1 เมกาบางนา ถ. บางนาตราด กม. 8


     เมกาบางนา ศูนย์การค้าแนวราบแบบครบวงจรแห่งแรกในเมืองไทย แถลงนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ผ่านการจัดโครงการ “Happiness of Sharing” แบ่งสุขสานฝัน ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยเพื่อคัดสรรและมอบเงินทุนสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นจำนวน 5 ทุน มูลค่า ทุนละ 200,000 บาท ให้แก่มูลนิธิ โครงการ หรือกิจกรรมที่ให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี และครอบครัวภายในประเทศไทยและต้องการเงินทุนสนับสนุน เพื่อนำไปพัฒนาและ/หรือดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเปิดรับสมัครและ      ยื่นร่างโครงการ “Happiness of Sharing” ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 14 กันยายน 2555 และประกาศรายชื่อในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากสาขาร่วมตัดสินคัดเลือกโครงการ ได้แก่


•    รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร ผู้อำนวยการผลิตรายโทรทัศน์ “รักลูกให้ถูกทาง”
•    วัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ครูหยุย) กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
•    ไก่ มีสุข แจ้งมีสุข พิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง
•    ดุจดาว วัฒนปกรณ์ บุญใหญ่ นักจิตบำบัดด้วยศิลปะการเคลื่อนไหว
•    รตยา จันทรเทียร ประธานกรรมการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
•    ฐิติรัตน์ เจริญยิ่งวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าเมกาบางนา


ข่าวซุบซิบ
  อุษณีย์ มหากิจศิริ, พรภัทร์ วิฑูรชาติ, ณัชพล ตันเจริญ และ สุริยะใส กตะศิลา กลุ่มนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 2 ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ  “คิดส์ไลค์ให้น้อง” (KidsLikeHaiNong) โครงการการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุ๊คให้แก่องค์กรการกุศลด้านเด็ก เพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสและเสริมสร้างจิตสำนึกของการแบ่งปันในสังคมไทย  วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคมนี้ ที่บริเวณแฟชั่นแกลเลอเรีย เมกาบางนา 

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น
ส่ง Scoop ให้เพื่อน
แจ้งลบไม่เหมาะสม
ความคิดเห็น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Loading...