Dragon Nest: ศึกชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงรางวัลมูลค่า 1.5 ล้านบาท ชิงรางวัล 1.5 ล้านบาทกับ DNTC สมัครด่วน!!


การแข่งขัน "Road To Dragon Nest Thailand Championship" เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกสำหรับตัวแทนในแต่ละเซิร์ฟเวอร์เพื่อไปแข่งขัน Dragon Nest Thailand Championship ที่จะจัดขึ้นในงาน Asiasoft All Star Battle 2012 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2555 ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ โดยมีเดิมพันของรางวัลมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท และไอเทมพิเศษที่จะมีเพียงผู้เข้ารอบและผู้ชนะเลิศเท่านั้น 

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน Dragon Nest Thailand Championship

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง
- บัตรเงินสด วัน-ทู-คอล! มูลค่า 10,000 บาท
- ชุดเซ็ต Manticore ทั้งหมด 7 ชิ้น อัพเกรดระดับ 13 ตามสายอาชีพๆ ละ 1 ชุด

สามารถดูรายละเอียดของชุดเซ็ต Manticore ได้ ที่นี่

- ฉายาพิเศษ "Champion DNTC 2012"
- ฉายาพิเศษ "Dragon Warrior DNTC 2012"
- Flag (ถาวร) จำนวน 1 ชิ้น (ไอเทมคอสตูมส่วนปีก เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 12% และ +1 All status)
- DN Point 1,000,000 แต้มต่อทีม (สามารถใช้ซื้อ Cash Item ได้)
- รูปปั้นสลักชื่อทีมภายในเกม (ตั้งอยู่บริเวณน้ำพุทิศใต้ของเมือง Saint Haven)
- ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 1 ถ้วย
- เสื้อแจ็กเกต 6 ตัว

รางวัลรองชนะเลิศ
- ชุดเซ็ต Manticore ทั้งหมด 7 ชิ้น อัพเกรดระดับ 10 ตามสายอาชีพๆ ละ 1 ชุด
- ฉายาพิเศษ "Running up DNTC 2012"
- ฉายาพิเศษ "Dragon Warrior DNTC 2012"
- Flag 1 ชิ้น (ไอเทมคอสตูมส่วนปีก เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 12% และ +1 All status)
- DN Point 500,000 แต้มต่อทีม (สามารถใช้ซื้อ Cash Item ได้)

รางวัลที่ 3 ถึง 16
- ฉายาพิเศษ "Dragon Warrior DNTC 2012"
- Flag 1 ชิ้น (ไอเทมคอสตูมส่วนปีก เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 12% และ +1 All status)

รางวัลพิเศษสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของผู้ชนะการแข่งขัน
- ปรับเพิ่มอัตราดรอป 110% 7 วัน สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของทีมชนะเลิศ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2555 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) - 29 สิงหาคม 2555 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) 

- ปรับเพิ่มอัตราดรอป 105% 7 วัน สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของทีมรองชนะเลิศ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2555 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) - 29 สิงหาคม 2555 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

- มอบ Yellow Cupid Wing 7 วัน (เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 7%) ให้ทุกตัวละคร สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ โดยจะมอบให้ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
*หากทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศมาจากเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน จะปรับเพิ่มอัตราดรอป 110% 7 วัน

หมายเหตุ
- ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับ T-Shirt ทุกคน
- สมาชิกในทีมทุกคนรวมถึงตัวสำรองจะได้รับ ฉายาพิเศษ และ Flag โดยของรางวัลจะมอบให้ตัวละครตามรายชื่อที่แจ้งไว้
- รางวัล DN Point ทางทีมงานจะเฉลี่ยมอบให้ตามจำนวนรายชื่อสมาชิกในทีม

สามารถดูรายละเอียดการแข่งขัน "Dragon Nest Thailand Championship" ได้เร็วๆ นี้ระยะเวลากิจกรรม: 25 กรกฏาคม 2555 เวลา 00.01 น. – 10 สิงหาคม 2555 เวลา 23.59 น.

เปิดโหวตเซิร์ฟเวอร์ผู้ชนะ: 15 สิงหาคม 2555 เวลา 12.00 น. – 18 สิงหาคม 2555 เวลา 23.59 น.

รายละเอียดกิจกรรม
ทุกๆ 1 ชั่วโมงการออนไลน์ ผู้เล่นจะได้รับ 1 คะแนนสำหรับโหวต ผู้เล่นสามารถโหวตให้กับเซิร์ฟเวอร์ผู้ชนะของ DNTC 2012 ได้ โดย 1 โหวต เท่ากับ 1 สิทธิ์ หลังจากการแข่งขัน Dragon Nest Thailand Championship เสร็จสิ้น ทีมงานจะจับรายชื่อ และประกาศรางวัลผู้โชคดีภายใน 5 วันทำการ

รางวัลผู้ทายเซิร์ฟเวอร์ชนะเลิศผู้ชนะของ DNTC 2012 ถูกต้อง
- 200,000 DN Point จำนวน 1 รางวัล
- 100,000 DN Point จำนวน 2 รางวัล
- 50,000 DN Point จำนวน 5 รางวัล

รางวัลจับฉลากผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรม
- Seal Stamp 100 ชิ้น จำนวน 3 รางวัล
- Gacha Box 10 ชิ้น จำนวน 10 รางวัล
- Protection Magic Jelly 100 ชิ้น จำนวน 10 รางวัล
- Storage 30 ช่อง จำนวน 10 รางวัล

* ผู้เล่นต้องทำการ Log In ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม 2555 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป และต้อง Log Outก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 23.59 น. ผู้เล่นที่ทำการ Log In  ก่อนเวลากิจกรรม หรือ Log Out หลังระยะเวลากิจกรรม จะไม่เข้าเงื่อนไขกิจกรรมเริ่มโหวตได้วันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 12.00 น.

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าแข่งขันกิจกรรม Road To Dragon Nest Thailand Championship จะต้องทำการส่งใบสมัครเพื่อทำการลงทะเบียน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินกว่าที่ทางทีมงานกำหนดไว้ (32 ทีม/เซิร์ฟเวอร์) 
ขอสงวนสิทธิ์ในการลงแข่งขันให้กับผู้ที่ทำการส่งเอกสารการสมัคร 
และลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วนก่อนค่ะ1. กรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลายเซ็นต์หัวหน้าทีม
2. สแกนสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของหัวหน้าทีม และใบสมัคร
3. ทำการอัพโหลดเอกสารทั้งหมด (สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของหัวหน้าทีม และใบสมัคร) รวมเป็นไฟล์เดียว (ตัวอย่างเว็บอัพโหลดไฟล์ www.uploadfile.biz/, www.uploadtoday.com/,www.mediafire.com/, www.tempf.com/)
4. กรอกรายละเอียด พร้อม Link ที่ทำการฝากไฟล์ไว้ได้ที่แบนเนอร์ด้านล่าง
ทำการอัพโหลดเอกสารทั้งหมด 
(สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของหัวหน้าทีม และใบสมัคร) รวมเป็นไฟล์เดียว5. หลังจากส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้ลงทะเบียนรายละเอียดทีมได้ที่แบนเนอร์ด้านล่าง

6. สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 เวลา 20.00 น. ถึง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 23.59 น. และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงแข่งขันในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครที่ทำการส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วน และลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วได้ เร็วๆ นี้
1. ใช้ไอดีเกม Dragon Nest ในการสมัครแข่ง Road To Dragon Nest Thailand Championship เท่านั้น
2. สามารถลงทะเบียนตัวละครได้ทีมเดียวเท่านั้น รวมถึงตัวสำรองที่ลงทะเบียนจะไม่อนุญาตให้ลงแข่งขันในทีมอื่น
3. เปิดรับสมัคร 32 ทีมต่อเซิร์ฟเวอร์ โดยยึดถือเวลาทีมที่ทำการส่งเอกสารการสมัคร และลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วนก่อนเป็นหลัก
4. หัวหน้าทีมเป็นตัวแทนในการลงทะเบียนแทนสมาชิกในทีม
5. ไม่อนุญาตให้มีสายอาชีพซ้ำกันในทีม (ตัวอย่าง: หากในทีมมีผู้ที่เล่นอาชีพ Elemental Lord แล้ว ผู้เล่นในทีมไม่สามารถใช้ตัวละคร Elemental Lord หรือ Force User ได้อีก)
   5.1. ในกรณีที่ตัวสำรองลงแข่งขันแทน สายอาชีพของตัวละครนั้นจะต้องไม่ซ้ำกับตัวละครอื่นภายในทีม

6. รายชื่อผู้ลงทะเบียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมภายหลังได้
7. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น จะไม่สามารถย้ายทีมได้
8. ในกรณีที่หัวหน้าทีมถูกระงับไอดี ทางทีมงานขอทำการตัดสิทธิ์ทีมดังกล่าวในการแข่งขันทันที
9. ในกรณีที่ลูกทีมถูกระงับไอดี ทางทีมงานขอทำการตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันท่านนั้น โดยไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้าแข่งขันใหม่
10. ผู้เข้าแข่งขันมีหน้าที่อ่านและศึกษากฏกติกาการแข่งขันโดยละเอียด และหากกระทำผิดกฏกติกาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้เข้าแข่งขันยอมรับการตัดสิทธิ์ในการแข่งขันโดยไม่มีเงื่อนไข
11. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น
12. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ลงสมัครต้องมีความพร้อมเข้าแข่งขันงาน Dragon Nest Thailand Championship วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555 หากทีมใดไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขัน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ระงับไอดีของหัวหน้าทีมเป็นเวลา 7 วัน ตามรายละเอียดในเอกสารใบสมัคร
13. หลังจบการแข่งขัน Road To Dragon Nest Thailand Championship ทางทีมงานจะทำการติดต่อหัวหน้าทีมที่ได้อันดับ 1-4 ของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ เพื่อยืนยัน และแจ้งรายละเอียดการแข่งขัน Dragon Nest Thailand Championship เพิ่มเติมเริ่มการแข่งขันเวลา 20:00 น. ของทุกวัน
ประกาศผลจับคู่รอบถัดไปในวันถัดไปของวันแข่งขัน เวลา 18:00 น.


รูปแบบการแข่งขัน: ประเภททีม 4 คน แพ้คัดออก โดยไอเทมสวมใส่ไม่ส่งผลกับตัวละคร

- โหมดที่ใช้แข่งขันคือ Round Mode 3 รอบ
- ในแต่ละทีมจะมีสมาชิกหลัก 4 คน มีตัวสำรองสูงสุดได้ 2 คน
- ตัวละครที่ใช้ลงแข่งต้องเป็นตัวละครที่มีการลงทะเบียนไว้เท่านั้น
- ปรับโหมด ไม่ดรอปไอเทมเพิ่มพลัง / ไม่แสดง HP / อนุญาตการเข้าร่วมช้า / แก้ไข / ขนาดห้อง 8
- ใช้แผนที่ Circular Colosseum ในการแข่งขันเท่านั้น1. การแข่งขันจะสิ้นสุด เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำคะแนน Win ถึง 3 ก่อน
2. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเลือกสายอาชีพซ้ำกันได้ (ตัวอย่าง: หากในทีมมีผู้ที่เล่นอาชีพ Elemental Lord แล้ว ผู้เล่นในทีมไม่สามารถใช้ตัวละคร Elemental Lord หรือ Force User ได้อีก)
   2.1 ในกรณีที่ตัวสำรองลงแข่งขันแทน สายอาชีพของตัวละครนั้นจะต้องไม่ซ้ำกับตัวละครอื่นภายในทีม

3. ภายในนาทีแรกของการแข่งขัน หากมีผู้เล่นหลุดออกจากเกมไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ผู้เล่นที่หลุดกลับเข้าเกมใหม่โดยรักษาผลการแข่งขันไว้ตามเดิมโดยไม่มี การเริ่มแข่งขันใหม่
4. ผู้เล่นที่ไม่เคารพกฏกติกา ไม่รักษามารยาทในการแข่ง ใช้คำหยาบคาย ใช้คำยั่วยุฝ่ายตรงกันข้าม ก่อกวนการแข่งขัน และไม่ทำตามคำประกาศของทีมงาน ทางทีมงานจะทำการตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที
5. ใช้ Patch Version ล่าสุดของเกม Dragon Nest ในการแข่งขันเท่านั้น
6. ห้ามทำการดัดแปลง แก้ไข Client รวมถึงการติดตั้ง Mod เข้ากับ Client เกม Dragon Nest ทุกกรณี
7. ห้ามใช้โปรแกรมเสริมร่วมกับเกม Dragon Nest ในการแข่งขัน หากทีมงานตรวจพบ ทีมที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นในการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ทันที และระงับไอดีทั้งทีมรวมถึงตัวสำรองเป็นการถาวร โดยทีมงานจะทำการสุ่มเข้าไปทำการตรวจสอบระหว่างการแข่งขัน (การตัดสินว่าทีมดังกล่าวใช้โปรแกรมในการช่วยเล่นใดๆ ถือเป็นอำนาจสิทธิ์ขาด และการพิจารณาของทางทีมงานแต่เพียงผู้เดียว และถือเป็นที่สิ้นสุด)1. ทีมงานจะทำการประกาศภายในเกมให้เตรียมพร้อมตั้งแต่เวลา 19:30 น. และจะประกาศทุกๆ 15 นาทีจนกว่าจะเริ่มการแข่งขัน 
2. ก่อนถึงเวลาการแข่งขัน 15 นาที GM ประจำอยู่ที่ Colosseum Ch. 5 และจะประกาศให้เริ่มการแข่งขัน ณ เวลา 20:30 น.
3. ผู้ เข้าแข่งขันต้องมาเตรียมพร้อมตั้งแต่เวลา 19:30 น. สำหรับทีมที่หมายเลขการแข่งขันลงท้ายเป็นเลขคู่ ให้ทำการแข่งขันใน Colosseum Ch.8 สำหรับที่หมายเลขการแข่งขันลงท้ายเป็นเลขคี่ ให้ทำการแข่งขันใน Colosseum Ch.7
4. ใน กรณีที่ไม่สามารถเข้า Channel ได้เนื่องจาก Channel เต็ม ผู้เข้าแข่งขันสามารถย้ายมาแข่งที่ Channel 5 หรือ 6 โดยหัวหน้าทีมต้องติดต่อกันเอง
5. ทีมสีแดง (ทางซ้าย) ของตารางการจับคู่ จะเป็นทีมที่ทำการสร้างห้องสำหรับแข่งขัน
6. ผู้ เข้าแข่งขันต้องตั้งชื่อห้อง โดยใส่ชื่อรุ่น ประเภทการแข่งขันและเลข Match No. ตามตารางการแข่งขัน เป็นหัวข้อ [ตัวอย่าง: Pro-32]
7. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีรายชื่อตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ ในกรณีที่มีสมาชิกภายในทีมไม่ครบ 4 คน ณ เวลาเริ่มการแข่งขัน
   
   - ถ้ามีผู้เล่น 3 คน สามารถลงแข่งได้
   - ถ้ามีผู้เล่น 2 คนหรือน้อยกว่า ถือว่าสละสิทธิ์

8. ก่อน เริ่มการแข่งขัน ทั้งสองฝ่ายต้องทำการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันอีกฝ่ายทุกครั้ง หากเริ่มการแข่งขันไปแล้วถือว่าทั้งสองทีมยืนยันสมาชิกเรียบร้อย
9. ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันหากได้ทำการเริ่มแข่งขันแล้ว
10. หัวหน้าทีมที่ตั้งห้องต้องใช้การกระซิบ (พิมพ์ "/w ชื่อตัวละคร") แจ้งพาสเวิร์ดเข้าห้องให้กับหัวหน้าทีมฝ่ายตรงกันข้ามภายในเวลาเตรียมตัว ก่อน 20:00 น.
11. กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้เข้าแข่งขันฝ่ายตรงกันข้าม ได้ภายใน 20:00น. ให้รายงานตัวกับ GM  ที่ Channel 5 บริเวณกลางน้ำพุ โดยหัวหน้าทีมตั้งห้อง Chat โดยใส่ชื่อทีมและหมายเลข Match No. โดยทางทีมงานจะประกาศเรียกผู้เข้าแข่งขันฝ่ายตรงกันข้ามให้มารายงานตัว 2 ครั้ง
12. เมื่อถึงเวลา 20:30 น. ทีมใดไม่อยู่ในสภาพพร้อมแข่งขัน ในทุกกรณีถือว่าสละสิทธิ์จากการแข่งขันนั้นๆ
13. เมื่อถึงเวลา 20:30 น. คู่แข่งขันใดที่ไม่สามารถเริ่มการแข่งขันได้โดยที่มีฝ่ายตรงกันข้ามพร้อมแข่งขันในห้องรอ ถือว่าสละสิทธิ์
14. หลังจากเริ่มการแข่งขันแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนตัวละครเป็นตัวสำรองได้อีกจนสิ้นสุดการแข่งขัน
15. ผู้เข้าแข่งขันต้องยึดถือเวลาจากการประกาศของ GM เป็นหลักเท่านั้น
16. การติดต่อ GM ผู้เข้าแข่งขันแบบทีมให้หัวหน้าทีมติดต่อเท่านั้น โดยการตัดสินใจของหัวหน้าทีมถือเป็นการตัดสินใจของสมาชิกในทีม ในกรณีที่หัวหน้าทีมไม่สามารถมารายงานตัวได้อนุญาตให้สมาชิกในทีม ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมายืนยันแทนหัวหน้าทีม1. การส่งผลการแข่งขันจะต้องส่งภายใน 23:59 น. ของวันที่แข่งขัน 
2. กรณีที่ไม่มีทีมแข่งขันในแมทช์นั้นๆ ส่งผลการแข่งขันภายใน 23:59น. ของวันที่แข่งขัน จะถูกปรับแพ้ทั้งสองทีม
3. หัวหน้าทีมที่ชนะจะเป็นผู้ส่งผลการแข่งขันเท่านั้น โดยส่งเป็นภาพ Screenshot ผลการแข่งขันโดยที่ไม่มีการปรับแต่งใดๆ
4. ทุกทีมที่แข่งขันต้องทำการอัดวีดีโอตั้งแต่เริ่มการแข่งขัน หากเกิดปัญหาใดๆ ทางทีมงานจะขอใช้วีดีโอในการประกอบการตัดสิน

*แนะนำ ควรตั้งความละเอียดของจอที่ 320x240 / เฟรม 23fps / คุณภาพภาพ: ต่ำ / คุณภาพเสียง: ต่ำ เพื่อลดขนาดไฟล์วีดีโอ

5. ทีมงานจะไม่รับพิจารณา รูป Screenshot หรือ คลิปVDO ที่มีการใช้ Mod ใดๆ การแสดงผลในหน้าจอต้องเป็นไปตาม Client Dragon Nest ที่แจกจ่ายโดยบริษัท Asiasoft เท่านั้น
6. ในกรณีที่คู่แข่งขันไม่มา ให้ทำการส่งภาพการแข่งขันเข้ามา โดยภายในภาพจะต้องมีข้อความประกาศจาก GM รวมอยู่ด้วย
7. ผู้เล่นที่ส่งผลการแข่งขัน จะต้องทำการตรวจสอบภาพก่อนส่งทุกครั้ง หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ทางทีมงานจะถือว่าภาพดังกล่าวเป็นโมฆะ และตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
8. ในกรณีที่ผู้เล่นต้องการประท้วงการแข่งขัน ให้ทำการแจ้ง GM พร้อมภาพหรือคลิปวีดีโอประกอบโดยส่งเป็นลิงค์ Youtube ผ่านทาง อีเมล์ dragonnest@asiasoft.co.th
9. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคลิป VDO ที่ไม่มีความชัดเจน โดยการตัดสินความชัดเจนจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการเท่านั้น
10. รอบ 4 ทีมสุดท้ายจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขันทุกคู่ต้องทำการส่งผลการแข่งขันทั้งภาพ Screenshot และ คลิป VDO การแข่งขัน- รางวัลชนะเลิศ: 200,000 DN Points/ทีม/เซิร์ฟเวอร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง: 100,000 DN Points/ทีม/เซิร์ฟเวอร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและสาม: 50,000 DN Points/ทีม/เซิร์ฟเวอร์

* ของรางวัลจะถูกเฉลี่ยให้ตามจำนวนสมาชิกที่ทำการลงทะเบียน
** ติดตามรายละเอียดการมอบรางวัลหลังจบการแข่งขัน
*** การมอบรางวัลจะยึดถือข้อมูลไอดี และชื่อตัวละครที่ใช้ในการลงทะเบียนเท่านั้น
GM จะอยู่ใน Colosseum Ch.5 ในเวลา 19:00 – 21:00 น. ของทุกๆ เซิร์ฟเวอร์ในบริเวณน้ำพุ โดยที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดต่อ GM ได้โดยตั้งห้อง Chat โดยใส่ชื่อรุ่น และเลข Match No. เป็นหัวข้อ [ตัวอย่าง: Pro-32]

การติดต่อ GM ในช่วงนอกเวลาสามารถติดต่อผ่านทางอีเมล์ dragonnest@asiasoft.co.th 

Server: Blue Eye
- CMCyclope1
- CMเทพกระบี่1
- CMRA1
- CMHephaetus1

Server: White Wing
- CMCyclope2
- CMเทพกระบี่2
- CMRA2
- CMHephaetus2

Server: Black Horn
- CMCyclope3
- CMเทพกระบี่3
- CMRA3
- CMHephaetus3

Server: Green Blood
- CMCyclope4
- CMเทพกระบี่4
- CMRA4
- CMHephaetus4

Server: Red Claw
- CMCyclope5
- CMเทพกระบี่5
- CMRA5
- CMHephaetus5

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น
ส่ง Scoop ให้เพื่อน
แจ้งลบไม่เหมาะสม
ความคิดเห็น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Loading...