คลิปแมสด็อทคอม
 
  
    
Uploadภาพเก่าๆ ที่หาดูได้ยากมาก ๆ ครับ ของลูกศิษย์สายพระอาจารย์มั่น ภูริโต

 

ภ า พ เ ก่ า ๆ ที่ ห า ดู ไ ด้ ย า ก ม า ก ๆ 

ส่วนหนึ่งนำมาจากกระทู้ในบอร์ดเก่า โพสต์โดย คุณอริยชน ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีลเถร และคณะสงฆ์อันเป็นศิษยานุศิษย์ 
ณ วัดป่าบ้านข่าโคม ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 


ถือไม้เท้าอยู่หน้าสุดคือ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม (ไม่ใช่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต), 
หลวงปู่หลุย จันทสาโร, หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
ถ่ายภาพ ณ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&;t=20251นั่งหน้าสุด : หลวงปู่พระเทพสิทธาจารย์ (จันทร์ เขมิโย)

นั่งแถวหน้าจากขวาไปซ้าย : หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ, หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, 
หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม, หลวงปู่พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จันททีโป), หลวงปู่พระจันโทปมาจารย์, 
หลวงปู่พระธรรมไตรโลกาจารย์ (รักษ์ เรวโต), หลวงปู่พระสุธรรมคณาจารย์ (เหรียญ วรลาโภ)
 

นั่งแถวหลัง : พระครูสุนทรนวกิจ, หลวงปู่พระครูบริหารคณานุกิจ, 
หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ, หลวงปู่หลอด ปโมทิโต, หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส 


ถ่ายเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2506
ลิขสิทธิ์กองทุนนิธิพระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดศรีเมือง จ.หนองคาย
ที่มาของภาพ : คุณร่ำเปิง (ลานธรรม)

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง 


แก้ไขล่าสุดโดย เว็บมาสเตอร์ เมื่อ 12 พ.ย. 2009, 08:23, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง 
 
 
 
 เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:03 
 
 
 
เว็บมาสเตอร์
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1674


{ GIVEN }: { THANKS } 
{ RECEIVED }: { THANKS } 

 
  
ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐาน สานุศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

(จากซ้ายไปขวา) ๑. หลวงปู่ศรีจันทร์ วณฺณาโภ 
๒. หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ๓. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม 
๔. หลวงปู่หลุย จันทสาโร ๕. หลวงปู่ซามา อาจุตฺโต 
ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐาน สานุศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

(จากซ้ายไปขวา) หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ, หลวงปู่สิงห์ทอง ธมฺมวโร, 
พระอาจารย์กว่า สุมโน, หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ, พระอาจารย์ชม (ไม่ทราบฉายา)
หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ, หลวงปู่อ่อนศรี สุเมโธ, หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ


พระอาจารย์มั่น ภูริทัตฺตเถระ และคณะศิษยานุศิษย์

ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐาน สานุศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 
ที่มาของภาพ : คุณโชติปาละ

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง 

 
 
 
 เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:04 
 
 
 
เว็บมาสเตอร์
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1674


{ GIVEN }: { THANKS } 
{ RECEIVED }: { THANKS } 

 
  


ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐาน สานุศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 
ร่วมกันถ่ายภาพ ณ วัดศรีเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย


ส่วนหนึ่งของกองทัพธรรมสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

แถวหลัง : หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่ขาว อนาลโย, 
เจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล), 
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ, หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 


แถวกลาง : พระอาจารย์จันทร์ เขมปตฺโต, หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ 

แถวหน้า : หลวงปู่บัว สิริปุณโณ, หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร 
รวมพระมหาเถราจารย์ 
บันทึกภาพ ณ โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพฯ 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 
ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐาน สานุศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง 

 
 
 
 เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:08 
 
 
 
เว็บมาสเตอร์
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1674


{ GIVEN }: { THANKS } 
{ RECEIVED }: { THANKS } 

 
  
หลวงพ่อลี ธมฺมธโร 
วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง 


แก้ไขล่าสุดโดย เว็บมาสเตอร์ เมื่อ 08 พ.ย. 2009, 15:56, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง 
 
 
 
 เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:10 
 
 
 
เว็บมาสเตอร์
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1674


{ GIVEN }: { THANKS } 
{ RECEIVED }: { THANKS } 

 
  
ที่มาของภาพ : คุณ boylondon ภาพหายาก...หลวงปู่ขาว อนาลโย 
วัดถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
เรื่องเด่นประจำสัปดาห์

more


  แสดงความคิดเห็น


  กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น

  ส่ง Scoop ให้เพื่อน

  E-mail เพื่อน

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ

   

  แจ้งลบไม่เหมาะสม

  ชื่อ ผู้ส่ง

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ / เหตุผล

   


  Hot Story


  ความคิดเห็น

  Clipmass จัดให้