5 จังหวัดในประเทศไทย ที่มีคนรวยมากที่สุด! และกรุงเทพฯไม่ใช่เมืองที่มีคนรวยอันดับ 1

 

ก่อนหน้านี้ได้มีรายงาน 5 จังหวัดที่มีคนจนมากที่สุดไปแล้ว วันนี้เรามาดูกันว่าจังหวัดที่มีคนรวยมากที่สุด 5 อันดับแรกมีที่ไหนบ้าง

โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(ศสช.) หรือสภาพัฒน์โดยสำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม เผยแพร่รายงาน “ดัชนีความก้าวหน้าของคน” (Human Achievement Index-HAI) ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า การพัฒนาคนด้านใดมีความก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหน ทั้งในด้านสุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได้ ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม ชีวิตครอบครัว ชุมชน การคมนาคม การสื่อสาร และการมีส่วนร่วมในสังคม ซึ่งดัชนีดังกล่าวพัฒนาขึ้นโดย UNDP เป็นครั้งที่ 5 ของประเทศไทย โดยมีใจความสำคัญดังนี้

จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านรายได้มากที่สุด หรือจังหวัดที่คนรวยสุดคือภูเก็ต และเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีความยากจน ประกอบกับสัดส่วนครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภคต่ำมากเพียง 6.1% อีกทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ก็อยู่ในระดับต่ำด้วย

ส่วนจังหวัดที่มีรายได้รองลงมาคือสมุทรสาคร, กรุงเทพฯ, นนทบุรี และชลบุรี

อย่างไรก็ตาม จากผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกจังหวัดทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 12,429 ราย กลับพบว่า จังหวัดที่ประชาชนอยู่แล้วมีความสุขมากที่สุดอันดับหนึ่งได้ แม่ฮ่องสอน แสดงให้เห็นว่าแม้จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 5 จังหวัดดังกล่าว แต่กลับมีความสุขมากที่สุด นั่นหมายความว่าค่าเฉลี่ยของรายได้ ไม่ใช่ตัวชี้วัดความสุขของประชาชนเสมอไป

ขอบคุณที่มา:http://www.thaiquote.org/content/18267

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น
ส่ง Scoop ให้เพื่อน
แจ้งลบไม่เหมาะสม
ความคิดเห็น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Loading...