รถยนต์ติดกล้อง CCTV ได้ลดเบี้ยประกัน 5-10 %

 

เลขาคปภ.ลงนามคำสั่งให้บริษัทประกันภัยลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท 5-10% กับรถยนต์ที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV มีผลบังคับตั้งแต่ 3 มีนาคม 2560 เหตุผลส่งเสริมวินัยจราจร ใช้เป็นหลักฐานหากทำผิดกฎจราจร

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 นายสุทธิผล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะนายทะเบียนได้ลงนามคำสั่งที่ 4/2560 ประกาศให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV:Closed-Circuit Television) โดยให้บริษัทประกันภัยลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท 5-10% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิให้กับรถยนต์ที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

รถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งกับรถยนต์คันที่เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานภาพถ่ายการติดตั้งกับรถยนต์คันที่เอาประกันภัยในเวลาที่ทำสัญญาประกันภัยและต้องติดตั้ง CCTV ไว้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยด้วย

การออกคำสั่งดังกล่าวได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 โดยคำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม เป็นต้นไป

เหตุผลเพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยการจราจรแก่ประชาชน จึงส่งเสริมให้เจ้าของรถมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการตรวจสอบวิจัยจราจร รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันถึงการกระทำความผิดจากการใช้รถยนต์

 

ขอบคุณที่มา: http://www.thaitribune.org/contents/detail/314?content_id=26485&rand=1489132397

11 มี.ค. 60 เวลา 08:17 909 10
แชร์สกู๊ป
กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น
ส่ง Scoop ให้เพื่อน
แจ้งลบไม่เหมาะสม
ความคิดเห็น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Loading...