เราคือ lis777
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค


ชื่อเล่น โมโจ
เป็นสมาชิกเมื่อ 26 มี.ค. 52 เวลา 21:36
Online ล่าสุด 6 ม.ค. 55 เวลา 20:42
วันเกิด Feb 17, 1992
อายุ 32   เพศ Male
บ้านเกิด (จังหวัด) สตูล
อาชีพ นักคึกษา
สถานศึกษา K.S.N.
เว็บไซต์ (-_o)
 Point สะสม 330 points
มีคนเข้าชม Profile 28565 ครั้ง
เกี่ยวกับเรา ธรรมดา แต่ว่าโดน "-"
วีดีโอ และ โชว์ ที่ชอบ Swords and Sandals 2 Click here to play this game
เพลงโปรด html{scrollbar-arrow-color: #ff4444; scrollbar-face-color: #000000;} body{background: url(https://www.uppic.net/ie/1emogirlsjapanbg.jpg) repeat fixed top;}#p_nav_header { background: url(https://www.uppic.net/ie/emogirlsjapan.jpg)!important; background-repeat:no-repeat!important; border:none; width: 956px!important;margin-top:7px!important;height:641px;LEFT:0em} #profile-name, #profile-nav, .section h2 {background:none;text-align:center} #p_nav_header, #user-details, #comments h3, .section h1 {border:none} #new_header, #top_header, #primenu li.on, #p_nav_primary, #nav_select{ background:none!important; border:none;} .box_profile_info_large_content, .window_content, .box_profile_info_small_content, .text_header{color:#CC3300;font-weight:bold} .section h1, #recent-updates, #footer, iframe, #contact-info, #hi5urlspan #newURL a {display:none} .emptyProfileInfo {display:none} #comments .listitem-separator {background: #ffc1c1 !important;} Free Skinhi5 #friends, #photoAlbums, #user-fives, #comments{border:double #000000 px;}a,a:active,a:visited,a.link_blue,a.link_blue:active,a.link_blue:visited, a.username_dark,a.username_dark:active,a.username_dark:visited, .section h2 a, #hi5urlspan #newURL{color:#ffffff;font-weight:bold} #journal-entries, #vanity-bars, #journal-entries {border-top:solid 0px;} #user-links img {display: none} #user-links a {list-style:url(https://i235.photobucket.com/albums/ee136/Princess_Jasmine_Heart/icon_heart_red.gif) inside;display:list-item} #p_container{background-color:;} .vanity-bar div { background:url(https://imagehost.compgamer.com/uploads/f5584e37fa.gif) !important; } .vanity-bar div div { background:url(https://imagehost.compgamer.com/uploads/34829afcc5.jpg) !important; } #profile-nav-groups { padding-top:50px; padding-left:17px; padding-right:17px; background-image:url(https://images.funadvice.com/photo/image/78256/tiny/Anime_emo_23.gif); background-position:top center; background-repeat:no-repeat; }#profile-nav-journal { padding-top:51px; padding-left:15px; padding-right:15px; background-image:url(https://images.funadvice.com/photo/image/78256/tiny/Anime_emo_23.gif); background-position:top center; background-repeat:no-repeat; }#profile-nav-scrapbook { padding-top:50px; background-image:url(https://images.funadvice.com/photo/image/78256/tiny/Anime_emo_23.gif); background-position:top center; background-repeat:no-repeat; }#profile-nav-photos { padding-top:50px; padding-left:17px; padding-right:17px; background-image:url(https://images.funadvice.com/photo/image/78256/tiny/Anime_emo_23.gif); background-position:top center; background-repeat:no-repeat; }#profile-nav-friends { padding-top:50px; padding-left:21px; padding-right:21px; background-image:url(https://images.funadvice.com/photo/image/78256/tiny/Anime_emo_23.gif); background-position:top center; background-repeat:no-repeat; }#profile-nav-profile { padding-top:50px; padding-left:14px; padding-right:14px; background-image:url(https://images.funadvice.com/photo/image/78256/tiny/Anime_emo_23.gif); background-position:top center; background-repeat:no-repeat; }#content-left,#lifestyle .subsection { width:600px; }#friends,#photoAlbums,#user-fives,#comments { width:335px; }#comments .comment:first-child .comment-picture img,#comments .comment:first-child .comment-picture { width:120px !important; height:120px !important; }.album { background:url() bottom left no-repeat; height:130px; width:110px; }#profile-nav-favorites { padding-top:50px; padding-left:5px; padding-right:5px; background-image:url(https://images.funadvice.com/photo/image/78256/tiny/Anime_emo_23.gif); background-position:top center; background-repeat:no-repeat; }#profile-nav-apps { padding-top:50px; background-image:url(https://images.funadvice.com/photo/image/78256/tiny/Anime_emo_23.gif); background-position:top center; background-repeat:no-repeat; } .emptyProfileInfo {display:none} .section,.subsection {color:#ff0099;} body {color:#ff0099;} a:link {color: #ff0099; text-decoration: none; } a:active {color: #ff0099; text-decoration: none; } a:visited {color: #ff0099; text-decoration: none; } a:hover {color: #ff0099; text-decoration: none; } .section-separator {display:none;}body {background-image: url(https://www.uppicweb.com/ia/790356jzf81dcwf1.jpg) ;background-attachment:fixed;background-repeat: repeat; } #profile-name {background-image:url(https://www.uppicweb.com/ia/do4kh.jpg); width:956px;height:636px;background-repeat:no-repeat; } .profile-nav .name strong {color:#ff0099!important;}.profile-nav .name span {color:#ff0099!important;} #profile-nav {background:url(https://www.uppicweb.com/ia/h2_01.jpg) no-repeat;height:16px;}.sub_nav_link {color:#ff0099 !important;} #user-details .content {background: url(https://www.uppicweb.com/ia/h2_02.jpg);height:400px} #user-details{border:none !important;}.section .footer { display:block!important;} #user-details .footer {display:none;} .section h1 { background: url(https://www.uppicweb.com/ia/vhy01.jpg)!important; background-repeat: no-repeat!important; border:none;margin-top:7px!important;height:180px} .section h2 { background: url(https://www.uppicweb.com/ia/untitled4copy1.jpg)!important; background-repeat:no-repeat!important; border:none;margin-top:0px!important;height:25px}#recent-updates .subsection,#lifestyle .subsection,#interests .subsection,#user-fives .subsection,#friends .subsection,#photoAlbums .subsection, #comments .subsection,#widgets .subsection,#groups .subsection, #videos .subsection,#journalDetail .subsection{ background: url(https://www.uppicweb.com/ia/1untitled4copy.jpg)!important; background-repeat:repeat!important; border:none;margin-top:0px!important;}#recent-updates .footer,#lifestyle .footer,#interests .footer,#user-fives .footer,#friends .footer,#photoAlbums .footer,#comments .footer, #widgets .footer,#groups .footer,#videos .footer,#journalDetail .footer { background: url(https://www.uppicweb.com/ia/154untitled2.jpg)!important; background-repeat:no-repeat!important; border:none;margin-top:0px!important;height:35px} .friend-picture{height:100px !important;width:85px!important; margin-left:0px;border:solid #ff0099 1px; } .friend-picture img {height:100px !important;width:100px!important;margin-left: 7px} .comment-picture {height:100px!important;width:100px;border:solid #ff0099 1px;} .comment-picture a img {width:100px;height:100px;} .comment-picture {MARGIN-TOP: 20em; LEFT: 15.5em;POSITION: relative;} .section .comment-text {TEXT-ALIGN: center ;} } a img {Filter: none} a:hover img {Filter: Xray} .vanity-bar div {background:url(https://img.thzhost.com/i/ep/tab16.jpg) !important;} .vanity-bar div div {background:url(https://img.thzhost.com/i/i8/tab23.jpg) !important;} .vanity-bar div div img,.vanity-bar div img {display:none;} .comment {background:url(https://www.uppicweb.com/ia/268untitled1.gif); background-position: 10px 66px;background-repeat:no-repeat;} .comment-picture {MARGIN-TOP: 10em; LEFT: 15.4em;POSITION: relative;} .comment-picture {height:100px!important; width:100px;border:none;} .comment-picture a img {width:100px;height:100px;border:none;} #comments .listitem-separator {display: block;background:url(https://widget.sanook.com/static_content/full/diy_1/ 2985/182985/0288dc2e34e7c36e3378deb0d4ae0e18_1221861314.gif) !important;height: 27px! important;background-repeat: no-repeat! important;background-position: center! important; } https://xat.com/web_gear/chat/register.php?UserId=246689983&k2=1983710943&mode=1&b=1
หนังสือคู่กาย .section-separator {display:none;}body {background-image: url(https://www.igetpic.com/skin/yok/021/BG.jpg) ;background- attachment:fixed;background-repeat: repeat; } #profile-name {background-image:url(https://www.igetpic.com/skin/yok/021/EMOH1.png);width:956px;height:300px;background-repeat:no-repeat; } .profile-nav .name strong {color:#ffffff!important;}.profile-nav .name span {color:#ffffff!important;} #profile-nav {background:url(https://www.igetpic.com/skin/yok/021/EMOH2.png) no- repeat;height:16px;}.sub_nav_link {color:#ffffff !important;} #user-details .content {background: url(https://www.igetpic.com/skin/yok/021/EMOH3.png);height:400px} #user-details{border:none !important;}.section .footer { display:block!important;} #user-details .footer {display:none;} .section h1 { background: url(https://www.igetpic.com/skin/yok/021/EMOC1.png )!important;background-repeat:no-repeat!important; border:none;margin- top:7px!important;height:144px} .section h2 { background: url(https://www.igetpic.com/skin/yok/021/EMOC2.png )!important;background-repeat:no-repeat!important; border:none;margin- top:0px!important;height:44px}#recent-updates .subsection,#lifestyle .subsection,#interests .subsection,#user-fives .subsection,#friends .subsection,#photoAlbums .subsection,#comments .subsection,#widgets .subsection,#groups .subsection,#videos .subsection,#journalDetail .subsection{ background: url(https://www.igetpic.com/skin/yok/021/EMOC3.png )!important;background-repeat:repeat!important; border:none;margin- top:0px!important;}#recent-updates .footer,#lifestyle .footer,#interests .footer,#user-fives .footer,#friends .footer,#photoAlbums .footer,#comments .footer,#widgets .footer,#groups .footer,#videos .footer,#journalDetail .footer { background: url(https://www.igetpic.com/skin/yok/021/EMOC4.png )!important;background-repeat:no-repeat!important; border:none;margin-top:0px!important;height:165px} #footer {color:#000000; background: url(https://www.igetpic.com/skin/yok/021/Footer.jpg) no-repeat center center; border: none; display: block; height: 200px; } #footer *,#footer a,#ad_banner {display: none;} .vanity-bar div img{display:none ;} .vanity-bar div {background:url()!important ;border:solid #ffffff 1px} .vanity-bar div div {background:url(https://www.igetpic.com/skin/yok/021/stat.jpg )!important ;border:none}

Tweets ของเพื่อน

เพื่อนของ lis777 ดูต่อ »