คลิปแมสด็อทคอม
 
  
    
Upload

สารคดี ดินแดนของสยามที่ต้องเสียไปเมื่อสมัยก่อน

แชร์ แจ้งลบ
17,652 views

สารคดี ดินแดนของสยามที่ต้องเสียไปเมื่อสมัยก่อน

ครั้งที่ ๑. เกาะหมาก(ปีนัง) รัชกาลที่ ๑ เมื่อ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๒๙ ๓๗๕ ตร.กม

ครั้งที่ ๒. มะริด ทะวาย ตะนาวศรี รัชกาลที่ ๑ เมื่อ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๓๓๖ ๕๕,๐๐๐ ตร.กม

ครั้งที่ ๓. เมืองบันทายมาศ รัชกาลที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๕๓ -

ครั้งที่ ๔. แสนหวี เชียงตุง เมืองพง รัชกาลที่ ๓ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖๘ ๙๐,๐๐๐ ตร.กม.

ครั้งที่ ๕. รัฐเปรัก รัชกาลที่ ๓ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖๙ -

ครั้งที่ ๖. สิบสองพันนา รัชกาลที่ ๓ เมื่อ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๙๓ ๖๐,๐๐๐ ตร.กม.

ครั้งที่ ๗. แคว้นเขมร รัชกาลที่ ๔ เมื่อ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๑๐ ๑๒๔,๐๐๐ ตร.กม.

ครั้งที่ ๘. สิบสองจุไท รัชกาลที่ ๕ เมื่อ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๑ ๘๗,๐๐๐ ตร.กม.

ครั้งที่ ๙. ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำสาละวิน ๑๓ เมือง รัชกาลที่ ๕ เมื่อ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ ๓๐,๐๐๐ ตร.กม.

ครั้งที่ ๑๐. ดินแดนฝั่งซ้าย (ราชอาณาจักรลาว) รัชกาลที่ ๕ เมื่อ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ ๑๔๓,๐๐๐ ตร.กม.

ครั้งที่ ๑๑. ดินแดนฝั่งขวาแคว้นหลวงพระบาง จัมปาศักดิ์ รัชกาลที่ ๕ เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๖ ๖๒,๕๐๐ ตร.กม.

ครั้งที่ ๑๒. มณฑลบูรพา (เสียมราฐ พระตะบอง ศรีโสภณ) รัชกาลที่ ๕ เมื่อ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ ๕๑,๐๐๐ ตร.กม.

ครั้งที่ ๑๓. กลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี ปลิส รัชกาลที่ ๕ เมื่อ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ ๘๐,๐๐๐ ตร.กม.

ครั้งที่ ๑๔. เขาพระวิหาร รัชกาลที่ ๙ เมื่อ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕ ๒ ตร.กม.
CaTMaN


ดูคลิปช่อง รายการ TV
โพสต์เมื่อ 10 ม.ค. 51 เวลา 23:03

แชร์คลิป

twitter
google+
แชร์ Facebook
กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ


    Clipmass จัดให้    คลิป CaTMaN

    more