คลิปแมสด็อทคอม
 
  
    
Uploadเมือง Deserted Walled City of Kowloon, Hong Kong

จากสภาพเมืองที่เป็นเหมือนกำแพง ไม่มีแสงและอากาศบริสุทธ์ถ่ายเท ความแออัดจนทำให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย เช่นอาชญากรรม จนในที่สุดรัฐบาลมีคำสั่งให้ถอดถอนอพยพคนออกไป และได้ถูกสั่งทำลายในปี คศ 1992 สมัยเด็กๆ ถ้าใครเคยดูหนังฮ่องกงเก่าๆ จะเห็นว่ามาถ่ายทำที่นี่หลายเรื่องเลย

 

During its final years, Kowloon Walled City became the most densely populated place on earth with 50,000 people crammed into a few city blocks. Experience the city with two Canadian photographers Greg Girard and Ian Lamboth before it was demolished in 1992.

http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place3.jpg" src="http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place3.jpg" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px 0px 0px -30px; outline: 0px; padding: 0px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;" title="" width="630" />

It was calculated that the city had 33,000 families living inside of the 300 interconnected high-rise buildings (if they can be called that since they have been constructed without any contributions of architects).

http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place2.jpg" src="http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place2.jpg" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px 0px 0px -30px; outline: 0px; padding: 0px; display: inline; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;" title="" width="630" />

At night the massive structure of Kowloon Walled City lights up and looks like something you would see in a different desolate world.

http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place4.jpg" src="http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place4.jpg" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px 0px 0px -30px; outline: 0px; padding: 0px; display: inline; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;" title="" width="630" />

Many residents use the rooftops for the only sunlight in their homes. Many of these living places are in the middle of the structure with zero natural light.

http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place5.jpg" src="http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place5.jpg" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px 0px 0px -30px; outline: 0px; padding: 0px; display: inline; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;" title="" width="630" />

The streets inside buzz at all hours of the day with hundreds of citizens managing businesses, and living their lives with their families.

http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place6.jpg" src="http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place6.jpg" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px 0px 0px -30px; outline: 0px; padding: 0px; display: inline; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;" title="" width="630" />

The poor construction techniques and low upkeep is visible almost everywhere in this mini metropolis. Mir Lui was assigned to work inside of the city as a post man in 1976 as he is one of the few people who knew the massively complicated hallway structure inside (he wears a hat because everything is leaking).

http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place7.jpg" src="http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place7.jpg" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px 0px 0px -30px; outline: 0px; padding: 0px; display: inline; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;" title="" width="630" />

A convenience store that sells essentials like toilet paper, cigarettes and canned foods.

http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place8.jpg" src="http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place8.jpg" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px 0px 0px -30px; outline: 0px; padding: 0px; display: inline; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;" title="" width="630" />

A grocery store owner Chan Pak (aged 60) has a passion for cats – he had seven at the time of this photo.

http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place9.jpg" src="http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place9.jpg" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px 0px 0px -30px; outline: 0px; padding: 0px; display: inline; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;" title="" width="630" />

Law Yu Yi (aged 90) living in a tiny third-floor flat with her son's 68-year-old wife. A typical arrangement of a traditional family.

http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place10.jpg" src="http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place10.jpg" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px 0px 0px -30px; outline: 0px; padding: 0px; display: inline; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;" title="" width="630" />

Food processors admitted that they picked to live in the city to avoid jurisdiction of the government's health and sanitation inspectors. They also benefited from the low rent fees.

http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place11.jpg" src="http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place11.jpg" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px 0px 0px -30px; outline: 0px; padding: 0px; display: inline; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;" title="" width="630" />

Kids playing outside on the rooftops where low flying jets come in to land at the Kai Tak Airport.

http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place12.jpg" src="http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place12.jpg" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px 0px 0px -30px; outline: 0px; padding: 0px; display: inline; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;" title="" width="630" />

A noodle business is a work place during the day and in the evening when Hui Tung Choy's wife and two daughters play and do homework on the flour-encrusted work bench.

http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place13.jpg" src="http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place13.jpg" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px 0px 0px -30px; outline: 0px; padding: 0px; display: inline; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;" title="" width="630" />

Despite many drug problems at the city, many managed to live normal lives.

http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place14.jpg" src="http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place14.jpg" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px 0px 0px -30px; outline: 0px; padding: 0px; display: inline; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;" title="" width="630" />

Workers at the fish processing shop where little to none sanitary rules were followed.

http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place15.jpg" src="http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place15.jpg" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px 0px 0px -30px; outline: 0px; padding: 0px; display: inline; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;" title="" width="630" />

Tin Hau Temple that was built in 1951 was encapsulated inside of Kowloon's Massive structure. Barely any light penetrates the facades above.

http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place16.jpg" src="http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place16.jpg" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px 0px 0px -30px; outline: 0px; padding: 0px; display: inline; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;" title="" width="630" />

A good view to see the crooked poorly built structure of Kowloon Walled City.

http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place17.jpg" src="http://iliketowastemytime.com/sites/default/files/imagecache/blog_image/kowloon-walled-city-most-densely-populated-place17.jpg" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px 0px 0px -30px; outline: 0px; padding: 0px; display: inline; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;" title="" width="630" />

In 1992 the government of China spent around 2.7 billion Hong Kong dollars in compensation to the estimated 33,000 families and businesses. Some were not satisfied and tried to stop the evacuations.

Credit  http://iliketowastemytime.com/2012/07/07/kowloon-walled-city-most-densely-populated-city-until-1992-17-picsCredit: http://www.unigang.com/Article/15341


เรื่องเด่นประจำสัปดาห์

more


  แสดงความคิดเห็น


  กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น

  ส่ง Scoop ให้เพื่อน

  E-mail เพื่อน

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ

   

  แจ้งลบไม่เหมาะสม

  ชื่อ ผู้ส่ง

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ / เหตุผล

   


  Hot Story


  ความคิดเห็น

  Clipmass จัดให้