คลิปแมสด็อทคอม
 
  
    
UploadKeep your head down - HoMin

Keep your head down U-Know time 
คุณยอมจำนนซะ นี่คือเวลาของ U-Know 

You know what time it is? 
คุณรู้ไหมว่านี่คือเวลาอะไร? 

This is return of the king 
นี่คือเวลาสำหรับการกลับมาของราชา (?? ?????) ? ??? ? ???? 
(โมดู กัทนาบอรยอซตา) นานชีจักโด อัน แฮบวาซนึนเด 
(Everything has ended) I didn’t even start yet 
(ทุกอย่างจบลง) ผมยังไม่ได้เริ่มต้นเลยด้วยซ้ำ 

(??? ???) ? ???? ? ?? 
(เฮออจยอซ บอรยอซตา) นาน อียูโจชา มซ ดึดโก 
(We broke up) I haven’t even heard the reason yet 
(เราเลิกกัน) ผมยังไม่รู้เหตุผลเลยด้วยซ้ำ 

?? ??? ?? ???? ??? ? ? ?? 
จูมยอน ซารามดึล โมดู ฮานากัทที นาลโบโก นอ เว คือแร 
Everyone around me keeps asking me why I’m like this 
ทุกคนรอบตัวผมเฝ้าคอยถามว่า ทำไมผมถึงเป็นแบบนี้ 

? ?? ? ?? ? ?? ?? ? 
เว คือแร เว คือแร นาน อีมี นาปึน นม 
Why are you like that, why are you like that? I’m already the bad guy 
ทำไมคุณถึงเป็นแบบนั้น? ทำไมคุณถึงเป็นแบบนั้น? ผมได้กลายเป็นผู้ชายร้ายกาจไปเสียแล้ว 
(???)? ??? ? ??? 
(จเวรามยอน)นอล ซารางฮัน เก จเวรามยอน 
(If it’s a sin) If loving you was a sin 
(ความผิด) ถ้าการรักคุณมันคือความผิด 

(?? ???)?? ???? ??? 
(คือเก จเวรามยอน) จินชิล แฮซตานึนเก จเวรามยอน 
(If that was a shin) If being genuine is a sin 
(ถ้าหากมันคือความผิด) ถ้าหากความจริงใจมันคือความผิด 

(?? Keep it low ?? Keep it low) ? ???? ? ?? ?? 
(นานึน Keep it low นานึน Keep it low) นาน ชัมมาแนโก แน จาริน จีคยอ 
(I’ll keep it low, I’ll keep it low) I’ll hold it in and stand my ground 
(ผมจะลดมันลง ผมจะลดมันลง) ผมจะเก็บมันไว้และก้าวต่อไปด้วยตัวผมเอง (Keep your head down) 
(คุณยอมจำนนซะ) 

? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ? ?? ??? 
นาน จองมัล ยอพือจีมาน นอมู ทารึล นอเย ซุกกี นาน นอมู ดูรยอวอ 
You look pretty, but inside you’re so different, that’s what I’m afraid of 
คุณดูสวย แต่แท้จริงคุณช่างแตกต่าง นั่นคือสิ่งที่ผมหวาดกลับ 

(Keep your head down) 
(คุณยอมจำนนซะ) 

???? ??? ? ?? ? ??? 
ซารางแฮซตา ฮาจีมาน นาน อีเจ นัล โนดเกซตา 
I said I loved you but I’ll let you go 
ผมบอกว่าผมรักคุณแต่ผมจะปล่อยคุณไป * (??) ? ??? ?? ??? 
(เว?) นัล คือรอดเก ซวีบเก ตอนันนี 
(Why?) Did you leave me so easily 
(ทำไม?) คุณถึงทิ้งผมได้อย่างง่ายดาย? 

(??) ?? ?? ??? ?? 
(เว?) แนกา ซีวอ โบยอซตอน กอนี 
(Why?) Did I look easy to you? 
(ทำไม?) ผมดูง่ายดายสำหรับคุณงั้นหรือ? 

(??) ? ??? ????? 
(เว?) แน กาซึมมึน จิชจอจีจันนา 
(Why?) My heart is ripping to shreds 
(ทำไม?) หัวใจของผมถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆ 

(??) ?? ? ??? ????? 
(เว?) โมดู ฮัน ซุนกันเย กุมมีออซตามยอน 
(Why?) If every moment was a dream 
(ทำไม?) ถ้าทุกๆวินาทีมันคือความฝัน 

(??) ???? ??? ???? 
(เว?) พาโรจับบึล ชีกันนี อีซซอซตามยอน 
(Why?) If only I had the time to set it right 
(ทำไม?) ถ้าผมมีโอกาสเพียงเพื่อทำให้มันถูกต้อง 

(??) ?? ?? ???? ??? 
(เว?) เชบัล เนกา แฮงบกฮากึล บาแรซตา 
(Why?) I prayed for your happiness 
(ทำไม?) ผมอวยพรให้คุณมีความสุข ?, ??? ??? ?? ?? ?? ???? 
นา ออนเจนา ออนเจนา นอรึล กาจิน กอลโร ชุงบุนแฮซโก 
I was always satisfied with having you 
ผมสุขใจเสมอเมื่อมีคุณอยู่เคียงข้าง 

??? ??? ?? ?? ?? ???? 
เซซางงี มวอแรโด กัททึน กุมมีล กวอซอ แฮงบกแฮซโก 
I was happy to dream the same dream as you no matter what they said 
ผมมีความสุขที่ได้มีความฝันร่วมกับคุณไม่ว่าใครจะว่ายังไง 

??? ? ??? ??? ??? ? ?? ???? 
จีกึมมึน นอล โบแนเก แทวซจีมาน ออชาพี แนกิลรึล กัลปุนนีโก 
I had to let you go, but I’m just walking my path anyway 
ผมต้องปล่อยคุณไป ผมต้องก้าวเดินไปตามทางของผมไม่ว่ายังไง 

Now I’m just chillin’, Feel like I’m healing 
ตอนนี้ผมกำลังสบายๆ รู้สึกเหมือนกำลังได้รับการเยียวยา (?????), ? ?? ??? ? ??? 
(นึจจอบอรยอซตา) นอน ทาชี ทลรากัล ซู ออบทันตา 
It’s too late, you said you can’t come back 
มันสายเกินไป คุณบอกว่าคุณไม่สามารถกลับมาได้ 


(?? ???) ? ??? ?? ??? ???? ? 
(เนกา ออบตามยอน) นัน มูนอจีล กอรา มีทเกซจี เยจินพูตอ นัน 
You’ve always believed that I’d crumble without you 
คุณเชื่อมาตลอดว่าผมจะแหลกสลายเมื่อไม่มีคุณ 

?? ????? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ????? 
คือกอน ชักกักกีราโก แนกา เว คือแร เว คือ เว คือแร นอล ทาอีลรยอซจันนา 
That’s a misunderstanding, why would I do that? why, why, I told you I wouldn’t 
นั่นคุณเข้าใจผิดแล้ว ทำไมผมต้องเป็นแบบนั้น? ทำไม ทำไม ผมบอกคุณไว้เลยว่าผมจะไม่เป็นแบบนั้น 


Hey ? ??, ?? ??? ?? ?? ?? 
เฮ้ นัน จองมัล จองมัล ซึลพอซตา ชอลรี ออบตอน นีกา 
(Hey) I was really, really sad, because you were so immatureล
(เฮ้) ผมรู้เสียใจจริงๆ เพราะคุณช่างไร้เดียงสา 

???? ?? ?? ??? Why? baby 
ฮกชีราโด นาปึน ซาราม มันนัลกา Why? baby 
and I was afraid you’d meet someone bad (Why? baby) 
และผมกลัวว่าคุณจะไปพบกับคุณที่เลวร้าย (ทำไม? ที่รัก) 


(Keep your head down) 
(คุณยอมจำนนซะ) 

? ?? ?? ?? ???? ? ??? ???? ??? 
นอน จองมัล เย็ปปอ กึนเด คือปุนนียา เน กาซึมเม จุงโยฮันเก ออบนึนกอล 
You’re really pretty, but that’s all there is to you, there’s nothing important inside of you 
คุณช่างสวยงาม แต่คุณก็มีเท่านั้น มันไม่มีอะไรที่สำคัญเลยในตัวของคุณ

(Keep your head down) 
(คุณยอมจำนนซะ) 

??? ??? ?? ??? ? ?? 
ซารางเง อาพึมมึล ชัมนึน กาซึมเม มซ บักโก 
A nail is driven into the heart that is holding in the pain of love 
เล็บของคุณจิกลงที่หัวใจ สร้างความเจ็บปวดแห่งความรัก 


*Repeat ซ้ำอีกรอบ ?~ ??? ? ?? ?? ??, ?? ?? ?? 
ฮ่า คือรอดเก นอ ซาราม กัจโก จางนัน จางนัน ชีจี มารา 
Ha~ Don’t play with people like that 
ฮ่า อย่าเล่นกับคนอื่นแบบนี้ 

? ??? ???? ????? ???? 
แน อัพเพซอน โยแรโจแร คอจีมาลมีนนึล นึลรอโนดโก 
In front of me, all you do is speak of lies 
ต่อหน้าผม ทุกสิ่งที่คุณทำคือการโกหก 

?? ?? ?? ?? ? ?? ????? 
นูกา บวาโด นูกา บวาโด นอน จองมัล อีจุงจอกกียา 
You’re such a two-faced person 
คุณช่างเป็นคนสองหน้า 

(???)?? ?? ???? ?? ??? ???? 
(เว เว เว) ซูจอง กันตอน มาอึมดึลรี ออนเจ คือรอดเก ทักแกจอซนี 
(Why why why) Since when did our crystal-like feelings become so opaque? 
(ทำไม ทำไม ทำไม) ตั้งแต่ความรู้สึกที่สดใสราวคริสตัลของเราได้อับแสงลง? 

??? ??? ? ?? ??? ? ???? 
ซารางงึล คึดแนซตา นอล โบแนน คาซึมมี ตอง พีวอจอซตา 
Our love has ended, I’ve let you go, and now my heart is empty 
ความรักของเราจบลง ผมต้องปล่อยคุณไป และตอนนี้หัวใจของผมว่างเปล่า 

??? ? ??? ?? ???? ???? ???? 
ฮาจีมาน แน มีแรนึน มาชี อิลออนาซอ อุซซือราโก ซนจีซฮันตา 
But my future is gesturing towards me to get up and smile 
แต่อนาคตของผมส่งสัญญาณให้ผมก้าวต่อไปและยิ้ม 

?? ??? ?? ???? ??(???) 
นอรึล โบแนนตา จองมัล แฮงบกฮาเก ซาลลา (เว เว เว) 
I’m letting you go, live happily (why why why) 
ผมจะปล่อยคุณไป ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข (ทำไม ทำไม ทำไม) 

? ??? ? ??? ?? ??? ?? ?? ?? 
มอน ฮุซนาลเล มอน ฮุซนาลเล คึนยาง บยอนฮาเก อซโก ชิบตา ฮ่าฮ่า 
One day far from now, far from now, I want to just smile comfortable 
วันหนึ่งยาวนานจากนี้ ยาวนานจากนี้ ผมอยากจะยิ้มอย่างสบายใจ 
(??) ?~~~~~~~~ 
(เว?) เว 
(Why?) Why 
(ทำไม?) ทำไม 

(??) ??? ??? ?? ???? ?? 
(เว?) ซารางงึล คือรอดเก ซวีบเก นวาบอรีนึน นอรึล 
(Why?) You let go of our love so easily 
(ทำไม?) คุณถึงทิ้งความรักของเราได้อย่างง่ายดาย 

(??) ??? ????? ??? ??? 
(เว?) นูกุนกา คอกจองฮัลกอราน แซงกักคึน แฮบวาซนา 
(Why?) Did you ever think that someone would get worried?
(ทำไม?) คุณเคยคิดบ้างไหมว่าใครจะทุกข์ระทม? 

(??) ?? ? ?? ? ?? ?? 
(เว?) นีกา นวา บอริน เก นอนึน มวอนจี 
(Why?) I don’t think you know yet 
(ทำไม?) ผมไม่คิดว่าคุณจะรู้หรอก 

(??) ?? ??? ? ?? 
(เว?) อาจิก โมรือนึน กอซ กัททึน 
(Why?) Exactly just what you let go of 
(ทำไม?) จริงๆแล้ว มันแค่อะไรสักอย่างที่คุณทิ้งมันไป 

(??) ??? ??? ?? ??? 
(เว?) คือแรโด มอมุลรอ นารึล จีคยอบวา 
(Why?) Just remain there and watch me grow 
(ทำไม?) แค่มันยังคงอยู่และคอยดูผมก้าวต่อไปแล้วกัน (Keep your head down) 
(คุณยอมจำนนซะ) 

????, ???? ? ??? ?? ?? ?? ???? 
จีวอจอซตา ซาราจอซตา แน กาซึมเม นีกา จุกคอ โมดู ทาบอรยอซตา 
Erased, disappeared, you’ve burned to death in my heart 
ลบเลือน จางหาย คุณจะถูกเผาจนแหลกสลายในใจของผม 

(Keep your head down) 
(คุณยอมจำนนซะ) 

????, ???? ? ??? ?? ?? ?? ?? ?? 
จีวอจอซตา ซาราจอซตา แน กาซึมเม นีกา จุกคอ นอนึน อีเจ ออบตา 
Erased, disappeared, you’ve died in my heart and you no longer exist 
ลบเลือน จางหาย คุณจะตายไปจากใจของผมและไม่เหลืออยู่อีกเลย 


ฮือๆๆๆ ดงบัง


Credit: TVXQ

โพสต์เมื่อ 16 ม.ค. 54 เวลา 17:48
google+
twitter
แชร์ Facebook
  

แชร์สกู๊ป
fong1234
โพสต์โดย : fong1234
ช่างเทคนิค
หมวดหมู่: Music เพลง
1103 คนอ่าน
  


เรื่องล่าสุดของ fong1234เรื่องเด่นประจำสัปดาห์

more


  แสดงความคิดเห็น


  กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น

  ส่ง Scoop ให้เพื่อน

  E-mail เพื่อน

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ

   

  แจ้งลบไม่เหมาะสม

  ชื่อ ผู้ส่ง

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ / เหตุผล

   


  Hot Story


  ความคิดเห็น

  Clipmass จัดให้