คลิปแมสด็อทคอม
  
    
Uploadเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของ..รอยสัก

 


การ ตกแต่งผิวหนังร่างกายที่รู้จักคุ้นกันดีในรูปแบบรอยสัก ความเคลื่อนไหวของศิลปะแขนงนี้ มีความเป็นมายาวนานนับพันปีจวบ ถึงวันนี้การสักยังมีเสียงกล่าวขานนิยมกันในหลายประเทศทั่วโลก 

เพิ่ง ผ่านไปสำหรับ มหกรรมศิลปะรอยสักนานาชาติ การชุมนุมคนรักรอยสักครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งแรกของภาคพื้นเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ที่รวบรวมยอด ช่างสักมือดีจากประเทศต่าง ๆ ทั้งแถบประเทศเอเชีย ยุโรปและอเมริกา ช่างสักชาวไทยแถวหน้า คนรักรอยสัก พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ความรู้ แสดงวัฒนธรรมการสักที่มีเอกลักษณ์ เผยแพร่ สร้างมาตรฐานการสักภายใต้ กฎระเบียบพื้นฐานสากล 

จากความ เป็นมาของรอยสักที่ผ่านกาลเวลามายาวนาน จุดประสงค์ การสักว่ากันว่ามีหลากหลาย บ่งบอกวัฒนธรรม ความเชื่อการป้องกันภัยอันตราย รวมทั้งเป็นความชอบความ พึงพอใจเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล 

รอยสักแต่ละ ประเทศมีรูปแบบเฉพาะตัวต่างกันไป การสักมีเกิดขึ้นทุกชนชาติ การสักของไทยมีทั้ง สักแบบอักขระโบราณ สักลวดลายในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย อิสระ แซ่ออง หรือ จิมมี่ หว่อง ช่างสักผู้บุก เบิกการสักฝากผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ บนผิวหนังยาวนานกว่า 34 ปี เริ่มขึ้นพร้อมเพิ่มเติมการสักของประเทศต่าง ๆ ว่า รอยสักเป็นศิลปะที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกว่า 30 ปี ทั่วทวีปยุโรป อเมริกาและญี่ปุ่น ต่างมีการจัดงานลักษณะนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร พัฒนาการสักให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ 

การสักของไทยปัจจุบันเป็นที่ รู้จักตอบรับจากชาวต่างชาติ ช่างสัก ไทยมีฝีมือ ความประณีต ขณะเดียวกันคุณภาพการสักไม่เป็นรองใคร ครั้งแรกของงานได้เชิญชวนช่างสักจากทั่วโลกมาร่วมงานเผยแพร่ศิลปะการสักไม่ ว่าจะเป็นสักแบบไทยโบราณ สักแบบญี่ปุ่น บอร์เนียว สักด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ สักแบบดั้งเดิมตามวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ ให้รู้จักเข้าใจ 

“ลายสักศิลปะญี่ปุ่นที่พูดถึงนิยมกัน การสักของเขานุ่มนวลลึกซึ้งมีความหมายในภาพ ขณะที่การสักของไทยมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ การสักของไทยมีมายาวนานหลายร้อยปี การสักมีทั้งแบบดั้งเดิมสักยันต์ สักอักขระ สักลายต่าง ๆ การสักอักขระ ที่ดูเหมือน**งไกลในยุคสมัยปัจจุบัน แต่แท้จริงแล้วยังไม่หยุดการเติบโต ยังคงเป็นที่นิยมทั้งในกลุ่มชาวต่าง ชาติและคนไทย เช่นเดียวกับการ พัฒนาการสักยังคงเดินหน้าต่อไปใน ทุก ๆ ที่” 

ลายสักขึ้นอยู่กับความ ชอบของแต่ละคนมีหลากหลายลวดลายทั้งภาพสัตว์ ดอกไม้ ภาพเขียน ลวดลายกราฟิก ฯลฯ ลายการสักของจีนกับญี่ปุ่นจะมีความต่างกันนิดหน่อย ลายของจีนแม้จะใหญ่เต็มแผ่นหลัง แต่จะไม่ตีกรอบลายเปิดโล่ง 


                         

ใน ความเป็นมาของการสักแบบญี่ปุ่นที่มีเผยแพร่ยังแนะนำให้รู้จัก กับหลักฐานการสักของญี่ปุ่นซึ่งถูกค้นพบจากรูปปั้นดินเหนียวมีการเพ้นท์บน หน้า แกะสลักลวดลายเป็นลายสักมี อายุเก่าแก่ 5,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชหรือมากกว่า นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นที่ถูกค้นพบอายุมากกว่าด้วยเช่นกัน 

     

จาก ประวัติการสักของญี่ปุ่น ที่มีความเป็นมายาวนานเช่นเดียวกันกับการสักของจีน รอยสักของสองประเทศนี้จึงเป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วโลก ส่วนสีสันการสักฝั่งยุโรป อเมริการูปแบบการสักเป็นแบบสมัยใหม่หลากหลายมีการสักทุกรูปแบบ 
การ สักไม่เพียงใช้เข็มปลายแหลมสักมือ สักด้วยเครื่องซึ่งจะสม่ำเสมอเนียน ยังมีการสักแบบตอกดังเช่นการสักตามแบบฉบับบอร์เนียว ช่างสักคนเดิมเพิ่มเติมว่า การสักรูปแบบนี้เป็นของชาวเกาะมีการสืบทอดมายาวนานกว่าพันปี การสักมีรูปแบบเฉพาะตัวเป็นลายกราฟิก ดอกไม้ ฯลฯ 

นอกจากนี้ในเวทีคน รักรอยสักครั้งแรกยังมีข้อมูลการ สักแบบฮาวาย บอกเล่า รอยสักชาวฮาวายส่วนมากจะออกแบบเหมือนกับลวดลายบนกะปะ เงินตรา ลายสักจะแสดง ถึงธรรมชาติ อาทิ ฟันปลาฉลาม ลายถักทอ เม่นทะเล มีความหมายลึกซึ้งโดดเด่นเฉพาะตัว 


                                    


การ สักของ Aotearoa ชื่อชนเผ่าเมาลีในนิวซีแลนด์ ในสมัยโบราณลายสักของเมาลีจะเป็นรอยเฉพาะบุคคลหรือของครอบครัวนั้น ๆ ไม่มีรูปแบบตายตัว แต่ที่นิยมเป็นลายสักรูปโค้งหรือเถาเลื้อย ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้า Tonga ลวดลายการสักนี้พบยาก ในปัจจุบัน จะเห็นเพียงรูปประกอบการสักในสมัยโบราณ รูปแบบ เป็นเหมือนกับการสักแบบ Samoa ซึ่งเป็นแห่งเดียวในโพลินีเซียที่ยังคงรักษารูปแบบโบราณไว้ การสักของผู้ชายจะเริ่มต้นการสักเหนือเอวและ ขยายไปจนถึงเข่า ส่วนการสักของผู้หญิงเพื่อปกปิดบางส่วน เป็นต้น 

ขณะที่การสักไร้ พรมแดนทุกวันนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่าง กว้างขวางและแม้ภาพลักษณ์เดิมของการสักจะเปลี่ยนไปกลายมาเป็นการสร้างสรรค์ ศิลปะความงามที่มีเสน่ห์ได้ใจคนรักรอยสัก 

แต่ในความเหมาะสม รู้จัก เข้าใจการสัก โดยเฉพาะบริเวณที่ เหมาะควรยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้หลง ใหลสนใจการสักควรคำนึงนึกถึงก่อน ตัดสินใจ เพราะหากพลาดไปไม่เพียง เสียใจแต่ยังยากแก่การแก้ไขให้กลับ มาเหมือนเดิม.                           

                           รอยสัก สะท้านโลก!! 


                    

“**เสือ เผ่น” ถ้าคุณยังจำได้ รอยสักบนแผ่นอกของชายอกสามศอกที่ใครๆ ก็ต่างบอกว่าสัญลักษณ์นี้เหมาะนักเลงหัวไม้...ยันต์คาถา สัญลักษณ์บนเรือนร่างของชายไทยในอดีต ผู้มีความเชื่อว่าจะมีโชค มีชัย คุ้มครองให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัย... นี่อาจจะเป็นภาพเมื่อวันวาน รอยอดีตที่สังคมไทยรู้จัก สัมผัสกับศิลปะบนผิวเนื้อ 

...มาถึง พ.ศ. ใหม่ รอยสักไม่ใช่แค่ร่องรอยความเชื่อเพียงอย่างเดียว ศิลปะบนผิวหนังนี้ถูกดีไซน์ขึ้นอย่างงดงาม เปรียบดั่งเทรนด์แฟชั่นของโลกสมัยใหม่ 

...อินเทรนด์แบบเจ็บๆ ...แต่ถ้าคุณไม่มีรอยสักซิ คุณจะเชยชะมัด!! 

                          


“รอย สัก” หรือ Tattoo เป็นพลังศิลปะของโลกอย่างหนึ่งที่แปลกและแตกต่างจากงานศิลปะทั่วๆ ไป เพราะงานศิลป์ประเภทนี้ไม่ได้อยู่บนกระดาษหรือผืนผ้าใบ แต่เป็นผิวเนื้อของคน สามารถกล่าวได้ว่า เป็น “จินตนาการบนเรือนร่าง” ซึ่งมีประวัติ ความเชื่อ และวิถีความเคลื่อนไหวที่น่าติดตาม โดยเฉพาะรอยสักเพื่อความสวยงาม เป็นกระแสใหม่ในเทรนด์แฟชั่นของโลกคลื่นแฟชั่นฟีเวอร์ 

“ถ้าคุณไม่มี รอยสักซิเชย” คำกล่าวนี้กำลังเป็นกระแสอินเทรนด์ในสังคมตะวันตก เมื่อเทรนด์การแต่งกาย รสนิยมของแฟชั่น ต่างหยิบยก “รอยสัก” เป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่งในเรือนร่าง 

ยิ่งโลกของแฟชั่นถูกกำหนด ขึ้น ถูกจุดกระแสขึ้น มีอิทธิพลจากคนดัง ทั้งดารา นักกีฬาชื่อดัง ศิลปินต่างๆ และเมื่อเขาเหล่านี้หันมานิยมรอยสักเป็นหนึ่งในการแต่งกาย จึงไม่แปลกนักที่ศิลปะบนเรือนกายจะพรั่งพรูได้รับความนิยมอย่างล้นทะลัก 

...เด วิด แบคแฮม นักเตะซูเปอร์สตาร์ดัง สัญลักษณ์ของผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก มีรอยสักเต็มตัว นี่อาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีและชัดที่สุดว่า รอยสักเป็นเทรนด์ของโลก ยิ่งคนดังปรารถนาศิลปะบนเรือน


           


David Beckham Tattoo รอยสักชองเดวิด แบคแฮม


รอย สักเพื่อความสวยงาม เป็นเทรนด์ของโลก ที่คุณอาจไม่เชื่อว่ามีอิทธิพลต่อความคิดของกลุ่มคนหลายๆ กลุ่ม เป็นรสนิยมที่สะท้อนความเป็นตัวตนของแต่ละคนได้เป็นอย่างดี 

“สองปี ที่ผ่านมานี้ แรงและฟีเวอร์อย่างสุดๆ แล้ว นั่นเป็นเพราะคนดังหลายคนหันมานิยมรอยสักเป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่งในร่าง กาย” จิมมี่ หว่อง ผู้เชี่ยวชาญด้านรอยสักในเมืองไทย อธิบาย 

แม้ ปัจจุบันยังไม่มีการวิจัยธุรกิจการสัก แต่ประมาณการจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระบุว่า ประเมินจากจำนวนร้านสักที่มีอยู่ 400-500 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมักจะตั้งอยู่ในจุดท่องเที่ยวสำคัญ เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต พัทยา ฯลฯ คาดว่าในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา ธุรกิจการสักของไทยมีมูลค่าเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 400-500 บาทในแต่ละปี 

เจาะกระแสอินเทรนด์ 

แฟน ชั่นรอยสักเพื่อความสวยงามไม่ได้แตกต่างจากรสนิยมแฟชั่นเสื้อผ้า ที่มีการออกแบบ มีลวดลายตามยุคตามสมัย และตามวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น                             

                           


Polynesia


รอย สักที่เป็นเทรนด์โลกที่มาแรงที่สุดในขณะนี้คือ ลายที่ชื่อว่า Polynesia หรือ เรียกกันว่าเป็นลายสาน มีลักษณะเป็นลวดลายเส้นที่มีคอนเซ็ปต์ตวัดสานกันไปมา ซึ่งเป็นลายที่นิยมสักตามแขน หัวไหล่ บริเวณแผ่นหลัง หน้าอก 

“ลาย นี้เป็นเทรนด์ลายใหม่ที่นิยมทั่วโลก เพราะลวดลายที่มองแล้วมีเอกลักษณ์ มีคอนเซ็ปต์ ความงดงามลงตัว ดูเท่ ขณะที่เมื่อสองปีก่อน ลายหมู่เกาะที่เรียกว่า Tribal เคยเป็นเทรนด์ที่นิยมเช่นกัน ” จอย หว่อง ผู้เชี่ยวชาญรอยสักเพื่อความสวยงาม อธิบาย 

ขณะที่รอยสักสัญลักษณ์ ของสัตว์มงคล เป็นเทรนด์ที่นิยมกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะลวดลายมังกร ซึ่งผู้เชี่ยวชาญรอยสักต่างยืนยันว่า ลายมังกรไม่เคยจางหายไปจากความนิยม นั่นเพราะความพิเศษของรูปลักษณ์ตัวมังกร ตั้งแต่หัวจรดหางมีความละเอียด และงดงาม ทำให้เป็นที่ต้องตาของผู้หลงใหลงานสัก ส่วนสัตว์ปีก อย่าง หงส์ พญาอินทรี เหยี่ยว เป็นกระแสที่ยังได้รับความสนใจอย่างไม่เสื่อมคลายเช่นกัน 

นอกจากนี้ ยังมีลวดลายของสัญลักษณ์ทางศาสนา เช่น รูปกางเขน เจ้าแม่กวนอิม เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมของคน ที่มุ่งเน้นการสักเพื่อความเป็นสิริมงคล 

สักสไตล์เด็กแนว 

ที่ น่าสนใจไปกว่านั้น รอยสักในปัจจุบันยังเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กลุ่มแรกที่นิยมหรือหลงใหลในรอยสักอย่างมาก คือ กลุ่ม hardcore และ กลุ่ม punk ซึ่งกลุ่มคนพวกนี้นอกจากจะเน้นการเจาะ ฝัง เครื่องประดับเข้าไปในผิวหนัง พวกนี้ยังนิยมที่จะสักลายต่างๆ บริเวณใบหน้า ลำคอ อวัยวะตามร่างกาย เพื่อแสดงออกของความแรง ความมีเอกลักษณะเฉพาะตัว 


                                   

โดย ลดลายการสักต่างๆ มักจะยึดติดว่าเป็นลายใดลายหนึ่ง จะเน้นที่บอกสัญลักษณ์บางอย่างของกลุ่ม เช่น ลายไฟ ลายปีกของนก ลายของชาวเผ่าต่างๆ 

ขณะที่ กลุ่ม hip-hop เป็นอีกลุ่มหนึ่งที่นิยมรอยสักเช่นกัน จะเน้นสีสันความทันสมัย รอยสักอาจจะไม่ใช่สีเดียวกัน จะมีเฉกสีอื่นๆ มาตกแต่งเพื่อความสวยงาม ซึ่งนิยมสักตามแขน ข้อเท้า และบริเวณหน้าอก 

..ศิลปะรอยสักเหมือน จินตนาการที่ไม่มีวันสุด ปัจจุบันวิวัฒนาการของการสักพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งอุปกรณ์การสักที่มีทั้งเครื่องสัก การทำสี และลวดลายที่มีหลากหลาย 

...แฟชั่นรอยสักไม่ใช่เรื่องต้องห้าม แต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม การตัดสินใจ เพราะเมื่อคุณมีรอยนี้ มันจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต .... 


                   
              


'รอยสัก' อีกหนึ่งสัญลักษณ์ในการบอก 'แนว' 
ปัจจุบัน การสักดูจะเป็นที่ยอมรับในบ้านเรามากขึ้น เพราะไม่ได้จำกัดแค่การสักยันต์ตามความเชื่อ แต่เป็นการสักเป็นลวดลายสวยงาม ใครจะรู้ว่าลวดลายของรอยสักก็สามารถแบ่งแยกแฟชั่นได้เช่นกัน 


             


tupac -- eminem


HIP-HOP ลายสักของชาว hip-hop ส่วนใหญ่จะเป็นลายสักที่มีสีสันเน้นไปในโทนคล้ายคลึงกับงาน Graffiti ทั้งลวดลายที่เป็นตัวอักษรและรูปภาพ 

PUNK ลายสักของกลุ่ม punk จะไม่เน้นสีสัน จะเป็นลวดลายสีดำเสียมากกว่า ลายที่เป็นที่นิยมกันของชาว punk ก็จะเป็นลายประเภทดาว ลายที่เป็นแฉก หรือหากจะเป็นตัวอักษรก็จะเป็นแนวอักษรโบราณหรือแบบตัวอักษรในคัมภีร์ประเภท นั้น แต่การสักจะเป็นที่นิยมในกลุ่ม punk ที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งอังกฤษ ถ้า punk ที่รับอิทธิพลมาจากทางญี่ปุ่นนั้นจะเน้นไปที่การแต่งตัวให้เป็นที่สะดุดตา เสียมากกว่า               

HARDCORE แนว hardcore กับ punk จะใกล้เคียงกันโดยจะเน้นโทนสีดำเป็นหลัก แต่การสักของ hardcore จะเป็นแนว realistic บางทีสักขึ้นมาบนใบหน้า แต่ที่สำคัญนั้นคือกลุ่ม hardcore จะเน้นไปที่การเจาะ ตัดอวัยวะและการฝังเครื่องประดับลงไปใต้ผิวหนัง ซึ่งแฟชั่นประเภทนี้ในสังคมไทยไม่เป็นที่ยอมรับทำให้แนว hardcore ในเครื่องแบบหาได้ยาก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพียงแค่การฟังเพลงเท่านั้น 

INDY สำหรับแนวอินดี้นั้นรอยสักไม่ได้มีรูปแบบที่ชัดเจน เพราะกลุ่มอินดี้นั้นเป็นกลุ่มที่แต่งตัวตามความชอบเป็นหลัก ดังนั้นจะขึ้นอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคล จุดเด่นของกลุ่มนี้จะออกไปที่การแต่งกายเสียมากกว่า 


การขึ้นและลงของรอยสัก 
Credit: http://www.personal-space.in.th/space-3585142-do-blog-id-5331.html


เรื่องเด่นประจำสัปดาห์

more


  แสดงความคิดเห็น


  กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น

  ส่ง Scoop ให้เพื่อน

  E-mail เพื่อน

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ

   

  แจ้งลบไม่เหมาะสม

  ชื่อ ผู้ส่ง

  E-mail ผู้ส่ง

  ข้อความ / เหตุผล

   


  Hot Story


  ความคิดเห็น

  Clipmass จัดให้


  เรื่องราวจากผู้สนับสนุน