คลิปแมสด็อทคอม
 
  
    
Upload

Life On Line เริ่มต้นและจุดจบเด็กติดเกม netcafeclub.net

แชร์ แจ้งลบ
18,491 views

ปัญหาเด็กติดเกม เป็นปัญหาที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นตลอดเวลาทั้งใน ประเทศไทยและทั่วโลก ผลกระทบหรือโทษที่เกิดขึ้นอยู่ในหลายรูปแบบทั้งต่อสุขภาพร่างกายสุขภาพจิต สุขภาพสังคม รวมถึงต่อผลิตของชีวิต เช่น การเรียนตกเสียการงาน หรือเสียความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ด้วยตระหนักในความสำคัญที่จะต้องมีการรณรงค์และวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อ แก้ไขปัญหาดังกล่าว สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้จัดตั้ง ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมติดเกม พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางพัฒนาศักยภาพของครอบครัว โดยการทำงานของศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมนี้ รูปแบบของการให้บริการรวมถึงการพัฒนาวิชการ
รายละเอียด
http://www.netcafeclub.net/?p=4884
mrnanosec
mrnanosec
เด็กกองถ่ายโพสต์เมื่อ 15 พ.ค. 52 เวลา 22:59
 , 

แชร์คลิป

twitter
google+
แชร์ Facebook
กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ


    Clipmass จัดให้    คลิป mrnanosec