ชมรม Kyumin Forever

เฮาฮักคยูมินท้าวน้านพออออ

เกิดมาเพื่อรักคยูมิน

สร้างขึ้นเพื่อรักคยูมิน

อยู่ไปเพื่อรักคยูมิน

ทำไปเพื่อรักคยูมิน

เป็นสมาชิกไปเพื่อรักคยูมิน