ชมรม ชมรม We LOve SHINee +bigbang+snsd+WG+2pm

ชมรมสำหรับคนที่รักพวกเค้าเหล่านี้อย่างเต็มหัวใจ

 

 

 

  LOve SHINee +Bigbang+SNSD+WonderGril+2pm

 อีก ช  ม ร ม ที่ส า ม า ร ถ

 อั พ เด ต ค ลิ ป /  M v หรือ  ข่ าว ค ร า ว 

  ข อ ง พ ว ก เ ค้ า ไ ด้ ที่ นี่ ! !!

 

 

 

 

เว็บไซล์เกาหลีมีรูปน่ารักมากมาย

http://kr.kids.yahoo.com/  (คลิกเข้าไปเลยจร้า)

http://www.girlsgeneration.com/    (เว็บของ SNSD คลิกเลยน่ะ)

 

http://www.ufotown.com/   จิ้มเลยไม่ต้องสงสัย

http://girlsgeneration.smtown.com/ 

By Tounote----