ชมรม Death note

เดธโน้ตครับผม

ทุกคนมาเป็นสมาชิกผมและสาวกเดธโน้ตกัน